Aktuellt

Här presenteras kommande arrangemang och andra aktuella händelser på eller med anknytning till Marint centrum och Östersjön.

Forskningsmiljö på Marint centrum snart verklighet

Ytterligare steg mot en forskningsmiljö för Hanöbukten och södra Östersjön på Marint centrum i Simrishamn togs när Region Skånes regionala utvecklingsnämnd under måndagen beslutade stötta
satsningen. Beslutet omfattar de första fem åren och stödet är sju miljoner kronor för
den perioden.

Södra Östersjön och Hanöbukten ligger i ett särskilt utsatt havsområde med stora
miljöproblem. Samtidigt hyser zonen lekområden och tillväxtzoner för flera av
Östersjöns nyckelarter, som är nödvändiga för att Östersjöns ekosystem ska fungera.
Trots att området är ett av Östersjöns mest kritiska och mycket lämpligt som
studieobjekt och pilotområde i olika avseenden, saknar Sverige akademisk
långtidsforskning särskilt ägnad de speciella problem som finns i Hanöbuktsregionen
och södra Östersjön.

- Stödet från den regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne, tillsammans med
Simrishamns kommuns och Lunds universitets egna insatser, gör att vi nu kan inleda
arbetet med att starta forskningsverksamheten, säger Madeleine Lundin,
utvecklingsansvarig på Marint centrum. Vi skapar en behovsstyrd, tvärvetenskaplig
plattform som genom tillämpad forskning och innovationsutveckling kan hjälpa oss lösa
aktuella miljöproblem och driva utvecklingen kopplad till hav, vatten och kustbygd i
Skåne och södra Sverige framåt på allvar.

Verksamheten kommer inte ensidigt fokusera på de naturvetenskapliga disciplinerna,
utan baseras på en korsbefruktning mellan olika, med hav och kustbygd som
gemensamma nämnare.

- Exempel på forskningsområden kan vara Hanöbuktens ekosystem, övergödning och
marina innovationer, liksom marin livsmedelsproduktion, biologisk mångfald och havet
som drivkraft för landsbygdsutveckling, framhåller Madeleine Lundin. Vi ska helt
enkelt arbeta aktivt med att skapa samverkan mellan akademi och omgivande samhälle
för att med kunskap från forskningen stödja kommuner och, nya som gamla, företag och
stimulera en hållbar utveckling och en minskad miljöpåverkan.

Stödet från Region Skåne kommer i första hand att användas till att säkerställa
verksamhetens infrastruktur och långsiktighet, som labb, personalresurser och
kommunikation. Centrala funktioner initialt är projektutveckling och fundraising, sedan
blir det viktigt att fokusera på resurser som kan omsätta forskningsresultaten i praktiska
åtgärder, i innovationer och/eller affärslösningar.

Marint centrum har redan efter fem år kommit långt i att etablera intresse och kunskap
kring marina frågor kopplade till främst Östersjön. Madeleine Lundin igen:

- För Marint centrums del är handlar det om att vi nu uppnår vår kanske främsta
målsättning och milstolpe, det känns helt fantastiskt. Förutom att det ger förutsättningar
att fortsätta stärka sydöstra Skånes näringsliv, utveckling och attraktivitet, ger det också
spännande utbyten mellan till exempel eleverna på Nova Academy, kommunens
naturskola och akademin.

Simrishamns kommunalråd Karl-Erik Olsson (S) är också nöjd med Region Skånes
stöd:

- Detta är en unik möjlighet för miljön i Hanöbukten och för kustsamhällena som
omgärdar den. Att vi tillsammans med akademin ska kunna sätta fokus på vår lokala
havsmiljö känns lovande för att komma närmare lösningarna på Östersjöns
miljöproblem.

Det fortsatta arbetet är också utstakat efter Region Skånes stöd. Nästa steg är att säkra
finansieringen till de initiala forskningsprojekten, att arbete som redan är påbörjat.

Marint centrums projekt vinnare av internationellt miljöpris

MARELITT Baltic, vårt internationella projekt om förlorade fiskeredskap, har vunnit det internationella miljöpriset ”Baltic Sea Clean Maritime Award”. Projektet var nominerat som en av tre finalister i klassen ”Teknologi och innovation”.

Lead Partner management team June 2017
Priset instiftades 2013 av The Baltic Sea Forum i samarbetet med EU-projektet InnoShip och The Institute of Shipping Economics and Logistics. Priset ska stärka innovativa och miljövänliga tillvägagångssätt och idéer för Östersjön och erbjuda en plattform för transparens, kunskapsutbyte och för åtgärder som går att genomföra.

Mer information här.
Tacktalet finns att läsa här (på engelska).