Marint centrum - från idé till verklighet

Tankarna om ett centrum för Östersjön i Simrishamn tog form i mitten på 00-talet. I slutet av 2005 formulerades ett medborgarförslag från föreningen Handelshuset Österlen och 2006 fattade Simrishamns kommun beslut om att driva satsningen. Under perioden oktober 2008 till september 2009 genomfördes en förstudie med stöd från EU:s strukturfond Europeiska regionala utvecklingsfonden. Parallellt med förstudien genomfördes flera aktiviteter och delprojekt, för att knyta intressenter till satsningen och bygga upp ett innehåll till den framtida verksamheten i Marint centrum.

2010 invigdes Marint centrum i nyrenoverade lokaler mitt i Simrishamn, alldeles intill Östersjön. Program och filmer från detta finns under rubriken Invigning 2010.

Mellan april 2010 och mars 2013 drev vi det EU-finansierade projektet ”Baltic Sea R&D”, för att utveckla en mötesplats för samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor med fokus på innovationsutveckling och Östersjön. Det långsiktiga målet med projektet var att bidra till samverkan mellan aktörer samt skapa en starkare innovationsstruktur och ökad regional tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning i sydöstra Skåne. Projektets resultat finns redovisade på projektets avdelning på hemsidan.

Sedan 2011 finns en inkubatorverksamhet på Marint centrum kallad Blue Innovation.  

Sedan 2012 är Region Skånes koordinator för Skånes Hav och Vatten placerad på Marint centrum.

Simrishamns kommuns partners och medfinansiärer i satsningen är Region Skåne och Sparbanken Syds Stiftelse för tillväxt. Andra viktiga samarbetspartners är IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet och Ideon Innovation.