Välkommen till våra sidor för näringslivet!

ÅRETS FÖRETAGARKVÄLL 19 OKTOBER!

Torsdagen den 19 oktober är det dags för årets stora Företagarkväll för alla företag i vår kommun, stora som små! I år är den på Skillinge teater. Kom till Skillinge och träffa andra företagare, alla pristagare och knyt nya kontakter. Njut av god mat, dryck och musikalisk underhållningen av Nova Academys elever Performing Arts. Många utmärkelser delas ut, där utnämningen av Årets Företagare i Simrishamns kommun är den givna höjdpunkten.

Du anmäler dig till Företagarfesten på www.foretagarna.se/afsimrishamn2016

Sista anmälningsdag är den 16 oktober. Företagarkvällen arrangeras i samarbete med Företagarna Österlen. Välkomna!

Utvecklingsgrupp för E-handel

Det var et stort för intresse för E-handel under förra mötet den 21/9. Därför bjuder nu Innovationscenter för landsbygden in till en fortsättning den 30/10.

Plats: Österlens Museum i Simrishamn

Tid: kl.9-12 och Innovationscenter bjuder på förmiddagsfika samt kaffe.

 Anmälan och mer information fins på  https://simplesignup.se/event/103175-utvecklingsgrupp-e-handel

Kreativa julgransdekorationer av restprodukter

European Christmas Tree Decoration är ett utbytesprojekt som ger möjlighet för låg- och mellanstadieskolor att lära sig om sina egna och andras länders traditioner och historia. De får genom kreativt arbete i olika former lära sig mer om geografi, språk, samhällskunskap, historia, kultur och bild. Projektet är ett sätt att öka det lokala engagemanget, uppmuntra innovationskraften hos unga och stödja samverkan mellan näringslivet och skolan. Skolan i Gärsnäs kommer att klä sin julgran med hjälp av lokala företags restprodukter.

Vill du och ditt företag stötta skolbarnen i genom att bidra med  restprodukter?

Kontakta då Innovationscenter för landsbygden senast den 25 oktober på denna länk:http://innovationscenter.se/innovativt-aterbruk/

TÖS-projektet just nu

TÖS, (Tillväxt i östra Skåne), är nu inne i en extremt intensiv fas. Alla företag, medarbetare och konsulter har slitit hårt med att få allt på plats. Analys- och planeringsfasen har precis avslutas. Inom kort startar alla utbildningar. Det övergripande målet med TÖS är ökad tillväxt i östra Skåne.

Följande företag från Simrishamns kommun får nu möjlighet att kraftfullt stärka och utveckla sina medarbetare mot målet ökad tillväxt. 

Karlaby Kro – Innovationsspåret
Fri kommunikation – Innovationsspåret
Jeppssons Möbler / Urbanliving.se - Tillväxtspåret
Österlenvulk AB - Tillväxtspåret
Gärsnäs AB - Tillväxtspåret
Intermercato AB - Tillväxtspåret
Belysningsimporten Österlen AB - Tillväxtspåret
HKM Bygg och inredning AB - Tillväxtspåret
HKM Drift AB - Tillväxtspåret
Inspiranda AB - Tillväxtspåret
Hotel Svea (Cimbrishamns Fastighets AB) - Tillväxtspåret

Centrumutvecklare Tin Josefsdotter

Att utveckla ett centrum är en komplex uppgift som berör och engagerar många. Tins uppgift är att stärka och utveckla centrum i ett samarbete mellan kommunen, handlare, fastighetsägare, restauranger, föreningar, kommuninvånare och besökare.

Kommunens ambition är att ansöka om att bli ”Årets stadskärna 2019”, en utmärkelse som årligen delas ut av den nationella organisationen Svenska stadskärnor till den svenska stad som genom samverkan mellan både privata och offentliga aktörer gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum. För att kunna ansöka om Årets stadskärna krävs ett omfattande arbete som kräver ett stort engagemang och delaktighet från alla inblandade. Simrishamn som Årets stadskärna är bara en del av ett långsiktigt arbete för att göra Simrishamn mer attraktivt för boende, verksamma och besökare liksom att få fler att bosätta sig här.

Närmast startar Tin en centrumgrupp som ska sätta ramarna för arbetet, med en gemensam vision, målsättningar och handlingsplan, för att därefter genomföra olika åtgärder.

Kontanta gärna Tin: tin.josefsdotter@simrishamn.se, 0414-81 93 05.

Prenumerera på nyhetsbrevet Näringslivsnytt

Vi gör sedan flera år ett särskilt nyhetsbrev med riktad information till näringslivet. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun och vilka möjligheter som erbjuds. Nyhetsbrevet kommer till dig per e-post åtta gånger/år. Naturligtvis är denna service helt gratis. Skicka din e-postadress till naringsliv@simrishamn.se Skriv namn och företag, så lägger vi in dig som prenumerant. Det senaste nyhetsbrevet finns här!

 Välkommen till Innovationscenter för landsbygden!

Innovationscenter för landsbygden är ett nav och en mötesplats för dig som är innovatör och entreprenör på landsbygden. Det har som uppgift att inspirera, stärka entreprenörskapet och stödja dig som företagare. Syftet är att entreprenörer som bor och verkar på landsbygden ska ha samma möjligheter som i större städer. Genom att stödja innovativa företagare vill Innovationscenter bidra till att öka tillväxten på landsbygden. Innovationscenter för landsbygden kommer att finnas på Marint centrum i Simrishamn och finansieras till största delen av Leader sydöstra Skåne. För besök, rådgivning och mer information kontakta Helena Kurki, 0705-93 02 43 helena.kurki@sjobo.se www.innovationscenter.se

Med siktet inställt på tillväxt!

Tillväxt Syd är nätverket för dig som är företagare med siktet inställt på tillväxt! Tillväxt Syd välkomnar företag i olika branscher och storlekar som medlemmar och arbetar utifrån en enkel grundidé: Genom att dra nytta av varandras erfarenheter och nätverk kan vi alla utvecklas och bli bättre. Alla företag i regionen med minst tre anställda kan bli medlemmar och mindre företag välkomnas som vänner i de arrangemang som är öppna eller där företagen är en målgrupp.

Vill du också växa med ditt företag och är nyfiken på Tillväxt Syds nätverk? Hör då av dig till verksamhetsledare Per-Olof Lind, 0763-40 37 63, per-olof.lind@tillvaxtsyd.se. Gör gärna ett besök på http://tillvaxtsyd.se/ och se hur ditt företag kan få nytta av ett medlemskap i Tillväxt Syd. Där visas också de företag som redan är med.  

Våra politiker besöker företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstepersoner gör regelbundna företagsbesök. Vi besöker stora och små, nya och gamla och företag i alla olika branscher. Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen om våra många företag och att underlätta för företagen i deras kontakter med kommunen. Vill du att kommunen även besöker ditt företag? E-posta då till näringslivsutvecklare lars.persson@simrishamn.se bokar vi in ett besök.

Hemsidan för upphandling omarbetad och förnyad

Hemsidan som berör upphandling och inköp är både omarbetad och flyttad hit till näringslivssidorna. Se under Upphandling och inköp. Huvudsidan innehåller viktig information för dig som medborgare och företagare. Här kan du följa aktuella händelser och upphandlingar, se vilka aktuella ramavtal kommunen har, vilka politiska riktlinjer som gäller och hur vår upphandlingsprocess ser ut. Allt för att ge dig största möjliga insyn och möjlighet till påverkan. Det finns även en undersida som riktar sig till leverantörer. Här har vi samlat all information som behövs för att du som företagare ska veta vad som gäller när du vill sälja varor, tjänster eller entreprenader till kommunen.

Aktuella upphandlingar och avtal

De upphandlingar som för tillfället annonseras hittar du på länken nedan:
Aktuella upphandlingar

Ge gärna synpunkter på sidorna till upphandlingsstrateg Markus Bäckström marcus.backstrom@ simrishamn.se

Företag kan söka pengar för sin affärsutveckling!

Region Skåne erbjuder Affärsutvecklingscheckarna som riktar sig till små företag med 2-49 anställda med minst tre miljoner i omsättning och som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin redan internationella marknad ytterligare. Företag kan söka en check på 50 000- 250 000 kr. Checken täcker upp till halva kostnaden och resten betalar företaget själv.

Pengarna kan användas till:

  • Köp av tjänst
  • Resekostnader (max 20 procent av totala kostnader)
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Mer information www.skane.com/sv/affarsutvecklingscheckar-for-internationalisering-i-skanska-smaforetag


Dags att söka projekt- och företagsstöd!

Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet har öppnat för ansökan. Den som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd. Företags- och projektstöden är en del av landsbygdsprogrammet 2014-2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Det är de satsningar som bidrar mest till Landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Vilket innebär att det inte längre är ”först till kvarn” som gäller utan det nu är den bästa ansökan som får stöd.

Har du frågor om stöden?

Om du har frågor om företags- och projektstöd, läs mer på: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/investeringsmojligheter/Pages/default.aspx


Broschyr om alla EU-program

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020” är en fullmatad skrift som är nyttig för dig som har en projektidé eller vill veta mer om vilka olika EU-program som finns. Broschyren och mer information finns på: 

www.sjobo.se/europa-direkt/nyhetsarkiv/skanska-kommuners-guide-till-eu-program-2014-2020/ Vill du ha den skickad till dig? Maila namn och postadress till naringsliv (at) simrishamn.se
Starta Driva Utveckla - för dig som vill utveckla ditt företag!

Starta Driva Utveckla - är samlingsplatsen för rådgivning och finansiering till innovatörer, entreprenörer och företagare i Skåne. Region Skåne vill göra det enkelt för driftiga människor att starta, driva och utveckla sina verksamheter. Hemsidan lotsar enkelt vidare till relevanta aktörer inom hela Skånes företagsfrämjande nätverk. Det finns över 50 organisationer till din hjälp!

Kontakt:
Närlingsliv Skåne, Dockplatsen 26, 205 01 Malmö
info@skane.com
Växel: 040-675 30 01, +(0)46 40 675 34 79
Hemsida: Utveckling Skåne

Hemsida för Starta Driva Utveckla: Startadrivautveckla


 Simrishamn ”Årets nyföretagarkommun” i Sverige 2014!

Årets nyföretagarkommun 2014aretsnyfkommun_logotyp_2014

Bakom utmärkelsen står ekonomiföretaget Visma och NyföretagarCentrum Sverige. Så här löd juryns motivering: ”Simrishamns kommun har framgångsrikt utvecklat den tradition av nyföretagande som finns på Österlen. Kommunen driver ett påfallande konkret arbete med näringslivsfrågor i nära samverkan med bland annat NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Det är nyckeln till många nystartade företags framgångar i ett både köns- och åldersmässigt diversifierat näringsliv.


Innovationscheckar till skånska företag!

Skånska små och medelstora företag kan nu söka medel för att utveckla nya innovationer. Målet med satsningen är att stimulera utveckling av innovationer i små- och medelstora företag. Almi Skåne och IUC skall förmedla Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små- och medelstora företag. Sammanlagt kommer minst 32 företag i Skåne att få extra stöd för att utveckla nya innovationer. Med hjälp av extern kunskap och teknik skall pengarna förbättra företagens möjligheter att etablera en innovation på marknaden.Mer info om vem som kan söka och hur man gör finns på; http://www.almi.se/Skane/Aktuellt/Innovationscheckar1/ Kontaktpersoner; ALMI Innovation  johan.olsen@almi.se IUC Skåne Mats Larsson, 073-355 24 11, mats.larsson@iuc-skane.se

Simrishamn har företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har numera företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.

Synpunkter på innehållet

Vår ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll: lars.persson@simrishamn.se.