Välkommen till Simrishamns kommuns hemsida för näringslivet!

inbjudan_2014

Ladda hem inbjudan här!  Länk till anmälan hittar du här!


Frukostmöte 24 oktober kl. 7.30 på Nova Academy i Simrishamn

Välkommen till Simrishamns nya gymnasieskola! Information om utbildningarna, pågående och planerade samarbeten samt naturligtvis en visning av lokalerna. Under frukostmötet får vi även information om de lärlingsutbildningar som finns på Österlengymnasiet.

Föranmälan till frukostmötet görs till Lars Persson, 0414 – 81 91 22, lars.persson@simrishamn.se


Frukostmöte 7 november kl 7.30 på Nordic Sea Winery i Simrishamn

Välkommen till ett av vår kommuns största företag, Nordic Sea Winery. Man har ett nybyggt showroom med vinbar och restaurang. Vi får där veta mer om vin, vintillverkning och företagets verksamhet i Simrishamn.

Under frukostmötet blir det även information om den pågående bredbandsutbyggnaden av kommunens bredbandsamordnare Anders Nyman och från leverantören IP-Only.

Föranmälan till frukostmötet görs till Lars Persson, 0414 – 81 91 22, lars.persson@simrishamn.se  eller Cecilia Granquist, 0414-603 62, 070 373 88 05, info@ceciliagranquist.se

Frukostmötet arrangeras i samarbete med Företagarna ALBO/Österlen.


Innovationscheckar till skånska företag!

Skånska små och medelstora företag kan nu söka medel för att utveckla nya innovationer. Målet med satsningen är att stimulera utveckling av innovationer i små- och medelstora företag. Almi Skåne och IUC skall förmedla Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små- och medelstora företag. Sammanlagt kommer minst 32 företag i Skåne att få extra stöd för att utveckla nya innovationer. Med hjälp av extern kunskap och teknik skall pengarna förbättra företagens möjligheter att etablera en innovation på marknaden.

Mer info om vem som kan söka och hur man gör finns på; http://www.almi.se/Skane/Aktuellt/Innovationscheckar1/

 Kontaktpersoner; ALMI Innovation  johan.olsen@almi.se IUC Skåne Mats Larsson tfn 073-355 24 11 mats.larsson@iuc-skane.se


Affärsutvecklingscheckar till skånska företag!

Region Skåne satsar 5 miljoner för att stötta skånska små- och medelstora företag. Stödet ska gå till utveckling av varor och tjänster samt för internationella satsningar. Stödet till företagen delas ut i form av ”affärsutvecklingscheckar”, dels för internationalisering, dels för utveckling av varor och tjänster. Stödet kan sökas av företag med upp till 49 anställda.

Det är kort tid kvar att söka, men det finns fortfarande pengar kvar. Företag kan få upp till 250 000 för att en internationell satsning och upp till 500 000 för att utveckla en ny produkt eller tjänst.

En del av medlen öronmärkta till företag där en kvinna är VD. I den potten finns också en del pengar kvar.

 Läs mer om hur ansökan går till på Almi Företagspartners webbplats: Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster http://www.almi.se/Skane/Projekt/Produktutveckling-i-Skanska-Smaforetag---PUSS-/

 Affärsutvecklingscheckar för internationalisering http://www.almi.se/Skane/Projekt/Internationaliseringscheckar-for-skanska-smaforetag-/

 Kontaktperson på ALMI; Ann-Marie Bengtsson, tfn 040-660 39 04, ann-marie.bengtsson@almi.se


Tillväxt Syd - Nätverket för växande företag på Österlen!

Idén bakom Tillväxt Syd är att erbjuda medlemsföretagen utbyte av kunskap och erfarenheter. Aktiviteterna omfattar både informellt nätverkande och konkreta fortbildningsinsatser. Tillväxt Syd har tillväxtskapande utbildningsprogram som utformas efter medlemsföretagens direkta behov. Som medlem kan man också få hjälp med att skräddarsy företagsspecifika och kvalitetssäkrade utbildningsinsatser. Ett antal gånger per år finns nätverksträffar. Då erbjuds inspirerande föreläsningar inom olika teman, kombinerat med mingel, allt under lättsamma former. Genom Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag och organisationer som verkar för tillväxt i regionen och som kan stödja medlemsföretagens affärsutveckling.


Simrishamn inför företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har beslutat införa företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.


Praktisk lathund för offentliga upphandlingar

Nu finns det en rykande färsk lathund för dig som vill vara med i offentliga upphandlingar. Broschyren beskriver lättfattligt och pedagogiskt allt man behöver veta om offentlig upphandling. Syftet med lathunden är att underlätta för små och medelstor företag att lämna anbud och delta i olika upphandlingar. Lathunden är framtagen av TITA-projektet inför bygget av ESS MAXIV i Lund. Ladda hem lathunden här!(pdf 2,65 MB). Önskar ni några exemplar av lathunden i pappersform,kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson (at) simrishamn.se


Bästa entreprenörer 2014 

Prisat UF-företag - Bästa entreprenör 2014

Priset delades ut vi den gemensamma lunchen på studentdagen till fyra lyckliga vinnare.Juryns motivering för bästa Entreprenör:För ett mycket bra utfört arbete samt för stor kreativitet då det gäller utveckling från val av affärsidé till produktion och försäljning. Företaget har haft en klart uttalad företagsstruktur som fungerat mycket väl. Företaget hade tydliga och mätbara mål, vilket de med stor marginal lyckades uppnå. Man har också lagt stor vikt vid företagets lönsamhet. Företaget har på ett mycket kreativt och trevligt sätt presenterat sitt företag och sin tjänst, både för juryn och på olika event och mässor. Erfarenheter och lärdomar som att ta ansvar, samarbeta i såväl motgång som medgång samt att arbeta och sträva mot ett och samma mål är egenskaper som de kommer att ha stor nytta av vid framtida studier och arbetsliv. Tilldelas Angels 4 you UF, som består av Evelina Johansson, Tina Miletovic, Emma Henriksson och Emma Eriksson. Ett stort lycka till från Simrishamns kommun till dessa duktiga entreprenörer!

Våra politiker besöker kommunens företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstemän gör regelbundna företagsbesök. Sex dagar varje år är reserverade för att de fem politikerna i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (Ksau) skall besöka olika företag i kommunen. Vi besöker stora och små, nya och gamla företag i olika branscher. Vill du att kommunen gör ett besök på ditt företag? E-posta i så fall till naringsliv (at) simrishamn.se så bokar vi in ett besök.


 Nyhetsbrevet

Simrishamns kommuns nyhetsbrev till näringslivet i vår kommun. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun på näringslivssidan. Har du inte fått vårt nyhetsbrev med e-posten? Du behöver bara maila oss så skickar vi det och lägger till dig i sändlistorna för kommande nummer. Känner du någon annan som också vill ha vårt nyhetsbrev? Skicka då e-postadressen till naringsliv@simrishamn.se, skriv "Prenumerera" i ämnesraden.


Synpunkter på innehållet

Kommunens ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson eller informatör Tina Schedvin med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll.


Kontakta gärna oss

Lars Persson, lars.perssson (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 22

Tina Schedvin, tina.schedvin (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 38