Välkommen till Simrishamns kommuns hemsida för näringslivet!

Tillväxt Syd inbuder till frukostmöte med Alf Göransson, vd för Securitas AB den 24 november kl. 7.30-9, på Ystad Saltsjöbad

Anmälan senast den 17 november http://simplesignup.se/private_event/50910/672954971e  kl. 8.00 börjar ett intressant föredrag med möjligheter till efterföljande frågor.

 ”Företagskultur och ledarskap”

Låt dig inspireras av en företagsledare med ett otroligt driv och fylld av tillväxtkraft. Alfs erfarenheter av företagskultur och ledarskap nyttigt för alla företag. Alf är en av Sveriges absolut största företagsledare med en fantastisk erfarenhet från olika branscher i Sverige och internationellt. Koncernchef för Securitas-koncernen (publ) med över 300.000 anställda  i 52 länder och en omsättning på drygt 65 Mrd kronor. (http://www.securitas.com/sv/) Uppväxt i vår region. Bodde i Ystad när han under 90-talet var vd för Swedish Rail Systems AB (idag Vossloh Nordic Switch Systems AB).  Toppjobb i Cardo-koncernen, Svedala Industri, NCC och sedan några år tillbaka i Securitas.

Företagarkvällen med alla utmärkelser!

Företagare från hela Simrishamns kommun var samlade den 16 oktober på restaurang Allé för den årliga stora företagarfesten. Mingel, en fantastisk buffé av smaker från Österlen, fest och underhållning av världsartisten Göran Söllscher stod på kvällens program. Företagarkvällens höjdpunkt var utdelningen av de tre speciella utmärkelserna Årets Företagare, Årets Nyföretagare och Årets Näringslivsambassadör.

Henrik appelkvist från Appelkvist Fryseri ABÅrets Företagare blev Henric Appelkvist med sitt företag Gösta Appelkvist Fryseri AB. Kristina Nilsson, ledamot i Företagarnas riksstyrelse, skötte utdelningen och motiveringen löd: ”Företagaren har verksamhet i branscher med mycket höga krav på service och kvalitet. Genom en strategisk långsiktighet har företaget vuxit med nya produkter och tjänster. Han har ett påtagligt engagemang för tillväxt och utveckling, både inom de egna företagen och för sydöstra Skåne.”

 

Lotta Märs från Märsingens YrkeskläderAB

Linda och Linus Persson från En gaffel kort

Till Årets Nyföretagare utsågs två nystartade företag, Märsingens Yrkeskläder AB och En gaffel kort med följande motivering: ”Priset till årets nyföretagare går i år till två par till synes väldigt olika nyföretagare. Ändå är det så mycket som förenar dem. Båda paren har visat visst mod att lämna en del av tryggheten, för att tillsammans med sin livspartner förverkliga sina företagardrömmar. Drivna av viljan att skapa ett företag som kompletterar den palett av företag som finns i närområdet med ännu en ny nyans. Drivna av viljan och genom hårt arbete, mod, kreativitet och uthållighet utgör de var sin viktig pusselbit av näringslivet i Simrishamns kommun. Det ena företaget säljer arbetskläder och har en inriktning och ett sortiment som på ett innovativt sätt speglar sammansättningen av näringslivet i just vår region. Det andra företaget har genom sina matupplevelser på relativt kort tid lyckats ge begreppet 'kvarterskrog' helt ny och drömsk innebörd.”

Årets Nyföretagare utses av Nyföretagarcentrum. Lars Kindesjö, ordförande i Nyföretagarcentrum Ystad-Österlenregionen, skötte prisutdelningen. 

 

Till Årets Näringslivsambassadör hade Österlens lantbruksföretagare utsetts, men representanter för dessa meddelade tidigare under dagen att man valde att inte ta emot utmärkelsen.

Simrishamn är ”Årets nyföretagarkommun” i Sverige 2014!

aretsnyfkommun_logotyp_2014Årets nyföretagarkommun 2014

- Årets nyföretagarkommun är inte i första hand ett pris till Simrishamns kommun, det är ett pris och ett erkännande till alla de som vågar ta steget till eget företag, säger Lars Persson, näringslivsansvarig på kommunen.

(Länk till prisutdelningen här, gå till 10.15 min in i klippet)

Priset på 100 000 kronor delades ut i Stockholm på mässan Eget företag under fredagen. Bakom utmärkelsen står ekonomiföretaget Visma och NyföretagarCentrum Sverige. Prissumman ska användas för att uppmuntra initiativ och aktiviteter som gynnar nyföretagandet under de närmaste tre åren.

Åtta kommuner var nominerade. Urvalet bygger på statistik över antalet nya företag per tusen invånare under perioden 1 januari 2013 till 30 juni 2014 och kommunerna har gjort en beskrivning av de insatser som görs för att stimulera nyföretagandet på orten.

Så här lyder juryns motivering:

”Simrishamns kommun har framgångsrikt utvecklat den tradition av nyföretagande som finns på Österlen. Kommunen driver ett påfallande konkret arbete med näringslivsfrågor i nära samverkan med bland annat NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Det är nyckeln till många nystartade företags framgångar i ett både köns- och åldersmässigt diversifierat näringsliv."

Det finns många som bidrar till nyföretagandet i vår kommun!

Årets nyföretagarkommun är inte i första hand ett pris till Simrishamns kommun. Det är ett pris och ett erkännande till alla de som vågar ta steget till eget företag. Till de som själva är företagare och som på olika sätt hjälper nya företagare att komma igång, få en bra start. Det är ett erkännande till alla initiativ som tas, till våra livaktiga företagarnätverk och till alla de personliga kontaktnät som finns. Allt detta har mycket stor betydelse och bidrar till ett framgångsrikt och hållbart nyföretagande.

Pressmeddelandet från Visma/NyföretagarCentrum i sin helhet:

Simrishamn bäst i landet på nyföretagande

Simrishamn är ”Årets nyföretagarkommun” i Sverige 2014. Priset på 100.000 kronor delas ut på mässan Eget företag i Stockholm i dag, fredag.

Åtta kommuner var nominerade till att bli 2014 års bästa nyföretagarkommun, när priset nu delas ut för tionde året i rad. Priset är instiftat av ekonomiföretaget Visma och NyföretagarCentrum.

– Många kommuner runt om i landet gör numera ett mycket bra arbete när det gäller att utveckla det lokala näringslivet. Därför är det stimulerande för oss att särskilt uppmärksamma dem som jobbar med nyföretagandet, där många av de nya arbetstillfällena skapas. I år ansåg juryn att Simrishamn visat upp det bästa jobbet, säger Rolf Dahlberg, vd för programleverantören Visma Spcs.

Starka lokala samarbeten

I sin motivering tar juryn bland annat fasta på hur Simrishamn samarbetar med driftiga nätverk för att utveckla en redan stark tradition av nyföretagande. Så här lyder juryns prismotivering:

”Simrishamns kommun har framgångsrikt utvecklat den tradition av nyföretagande som finns på Österlen. Kommunen driver ett påfallande konkret arbete med näringslivsfrågor i nära samverkan med bland annat NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Det är nyckeln till många nystartade företags framgångar i ett både köns- och åldersmässigt diversifierat näringsliv."

Engagemang som lönar sig

Nomineringarna till tävlingen ”Årets nyföretagarkommun” bygger på statistik över antalet nya företag per tusen invånare under perioden 1 januari 2013 till 30 juni 2014, alltså 18 månader. De nominerade kommunerna fick sedan beskriva de insatser som gjorts för att stimulera nyföretagandet på orten.

Representanterna för Simrishamn skriver bland annat så här i kommunens tävlingsbidrag:

”Nya företag och tillväxtföretag är identifierade i kommunens vision, där vi säger att vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för etablering och utveckling av tillväxtföretag som skapar arbetstillfällen.”

Tidigare vinnare

Priset ”Årets nyföretagarkommun” delas i år ut för tionde gången. Tidigare vinnare har varit Strängnäs 2005, Helsingborg 2006, Gnosjö 2007, Norrtälje 2008, Åre och Strömstad (delade vinnare 2009), Enköping 2010, Vara 2011, Sigtuna 2012 och Uppvidinge 2013.

Prispengarna ska enligt instiftarnas regler användas för att uppmuntra initiativ och aktiviteter som gynnar nyföretagandet på den vinnande orten under de närmaste tre åren.

Och så här såg texten ut, där kommunen motiverade varför just Simrishamn skulle vinna i år:

 ”Vi vet att Österlen är en plats man medvetet söker sig till. Området lockar kontrastrika, innovativa människor som etablerar sig här och driver företag. Vi också är en företagsrik kommun med ett stort antal företag i alla branscher. Aktiva företagarföreningar finns på alla orter i kommunen, där formella och informella nätverk ger affärsmöjligheter lokalt. Nyföretagande är tradition på Österlen. Kommunens roll är tydlig. Nya företag och tillväxtföretag är identifierade i kommunens vision: ’Vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för etablering och utveckling av tillväxtföretag och -projekt som skapar arbetstillfällen och nyttjar de tillgångar miljön ger oss.’

Vårt arbete med näringslivsfrågor är konkret. Det finns företagarlotsar på varje förvaltning, samhällsbyggnadsfrågor har en egen helpdesk och vår webbplats har blivit högt rankad. Vi stödjer särskilt fyra utvecklingssatsningar: Tillväxtrummet för unga (både nya och blivande företagare), Idéforum för kvinnors nyföretagande inom KKN-näringen, UF-företag på gymnasiet samt konceptet Sommarlovsentreprenörer. Det finns framgångsrika kvinnliga företagarnätverk. Vart tredje nytt företag här startas av en kvinna.

NyföretagarCentrum är nyckeln till många nystartade företags framgång. Därför är vi en mycket aktiv part i NyföretagarCentrum Ystad-Österlenregionen, som finns placerat i kommunens utvecklingssatsning Marint centrum.

Två av kommunens största utvecklingssatsningar är baserade på historien, Skånes byggnadsvårdscentrum, och hur tradition och lokala förutsättningar tar sig in i framtiden, Marint centrum. Växande branscher är innovationsföretag, kulturella näringar samt en vitalisering av näringar som t.ex. livsmedel, fruktförädling och hantverk.


Frukostmöte 24 oktober kl. 7.30 på Nova Academy i Simrishamn

Välkommen till Simrishamns nya gymnasieskola! Information om utbildningarna, pågående och planerade samarbeten samt naturligtvis en visning av lokalerna. Under frukostmötet får vi även information om de lärlingsutbildningar som finns på Österlengymnasiet.

Föranmälan till frukostmötet görs till Lars Persson, 0414 – 81 91 22, lars.persson@simrishamn.se


Frukostmöte 7 november kl 7.30 på Nordic Sea Winery i Simrishamn

Välkommen till ett av vår kommuns största företag, Nordic Sea Winery. Man har ett nybyggt showroom med vinbar och restaurang. Vi får där veta mer om vin, vintillverkning och företagets verksamhet i Simrishamn.

Under frukostmötet blir det även information om den pågående bredbandsutbyggnaden av kommunens bredbandsamordnare Anders Nyman och från leverantören IP-Only.

Föranmälan till frukostmötet görs till Lars Persson, 0414 – 81 91 22, lars.persson@simrishamn.se  eller Cecilia Granquist, 0414-603 62, 070 373 88 05, info@ceciliagranquist.se

Frukostmötet arrangeras i samarbete med Företagarna ALBO/Österlen.


Frukostmöte 5 december kl 7.30 på Café kagan i Simrishamn

Välkommen till årets sista frukostmöte! Ämnet är nyheter inom redovisning och nya skatteregler. Expertis ger dig matnyttiga råd och aktuell information. Under frukostmötet blir det också information om hur företag kan stödja ett ökat och uthålligt nyföretagande på Österlen.

Föranmälan: Lars Persson, 0414–81 91 22, lars.persson@simrishamn.se eller Carin Åström, 0414–196 74 carin.astrom@lrfkonsult.se 

Frukostmötet arrangeras i samarbete med LRF Konsult och NyföretagarCentrum Ystad Österlenregionen.


 

Innovationscheckar till skånska företag!

Skånska små och medelstora företag kan nu söka medel för att utveckla nya innovationer. Målet med satsningen är att stimulera utveckling av innovationer i små- och medelstora företag. Almi Skåne och IUC skall förmedla Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små- och medelstora företag. Sammanlagt kommer minst 32 företag i Skåne att få extra stöd för att utveckla nya innovationer. Med hjälp av extern kunskap och teknik skall pengarna förbättra företagens möjligheter att etablera en innovation på marknaden.

Mer info om vem som kan söka och hur man gör finns på; http://www.almi.se/Skane/Aktuellt/Innovationscheckar1/

 Kontaktpersoner; ALMI Innovation  johan.olsen@almi.se IUC Skåne Mats Larsson tfn 073-355 24 11 mats.larsson@iuc-skane.se


Affärsutvecklingscheckar till skånska företag!

Region Skåne satsar 5 miljoner för att stötta skånska små- och medelstora företag. Stödet ska gå till utveckling av varor och tjänster samt för internationella satsningar. Stödet till företagen delas ut i form av ”affärsutvecklingscheckar”, dels för internationalisering, dels för utveckling av varor och tjänster. Stödet kan sökas av företag med upp till 49 anställda.

Det är kort tid kvar att söka, men det finns fortfarande pengar kvar. Företag kan få upp till 250 000 för att en internationell satsning och upp till 500 000 för att utveckla en ny produkt eller tjänst.

En del av medlen öronmärkta till företag där en kvinna är VD. I den potten finns också en del pengar kvar.

 Läs mer om hur ansökan går till på Almi Företagspartners webbplats: Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster http://www.almi.se/Skane/Projekt/Produktutveckling-i-Skanska-Smaforetag---PUSS-/

 Affärsutvecklingscheckar för internationalisering http://www.almi.se/Skane/Projekt/Internationaliseringscheckar-for-skanska-smaforetag-/

 Kontaktperson på ALMI; Ann-Marie Bengtsson, tfn 040-660 39 04, ann-marie.bengtsson@almi.se


Tillväxt Syd - Nätverket för växande företag på Österlen!

Idén bakom Tillväxt Syd är att erbjuda medlemsföretagen utbyte av kunskap och erfarenheter. Aktiviteterna omfattar både informellt nätverkande och konkreta fortbildningsinsatser. Tillväxt Syd har tillväxtskapande utbildningsprogram som utformas efter medlemsföretagens direkta behov. Som medlem kan man också få hjälp med att skräddarsy företagsspecifika och kvalitetssäkrade utbildningsinsatser. Ett antal gånger per år finns nätverksträffar. Då erbjuds inspirerande föreläsningar inom olika teman, kombinerat med mingel, allt under lättsamma former. Genom Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag och organisationer som verkar för tillväxt i regionen och som kan stödja medlemsföretagens affärsutveckling.


Simrishamn inför företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har beslutat införa företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.


Praktisk lathund för offentliga upphandlingar

Nu finns det en rykande färsk lathund för dig som vill vara med i offentliga upphandlingar. Broschyren beskriver lättfattligt och pedagogiskt allt man behöver veta om offentlig upphandling. Syftet med lathunden är att underlätta för små och medelstor företag att lämna anbud och delta i olika upphandlingar. Lathunden är framtagen av TITA-projektet inför bygget av ESS MAXIV i Lund. Ladda hem lathunden här!(pdf 2,65 MB). Önskar ni några exemplar av lathunden i pappersform,kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson (at) simrishamn.se


Bästa entreprenörer 2014 

Prisat UF-företag - Bästa entreprenör 2014

Priset delades ut vi den gemensamma lunchen på studentdagen till fyra lyckliga vinnare.Juryns motivering för bästa Entreprenör:För ett mycket bra utfört arbete samt för stor kreativitet då det gäller utveckling från val av affärsidé till produktion och försäljning. Företaget har haft en klart uttalad företagsstruktur som fungerat mycket väl. Företaget hade tydliga och mätbara mål, vilket de med stor marginal lyckades uppnå. Man har också lagt stor vikt vid företagets lönsamhet. Företaget har på ett mycket kreativt och trevligt sätt presenterat sitt företag och sin tjänst, både för juryn och på olika event och mässor. Erfarenheter och lärdomar som att ta ansvar, samarbeta i såväl motgång som medgång samt att arbeta och sträva mot ett och samma mål är egenskaper som de kommer att ha stor nytta av vid framtida studier och arbetsliv. Tilldelas Angels 4 you UF, som består av Evelina Johansson, Tina Miletovic, Emma Henriksson och Emma Eriksson. Ett stort lycka till från Simrishamns kommun till dessa duktiga entreprenörer!

Våra politiker besöker kommunens företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstemän gör regelbundna företagsbesök. Sex dagar varje år är reserverade för att de fem politikerna i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (Ksau) skall besöka olika företag i kommunen. Vi besöker stora och små, nya och gamla företag i olika branscher. Vill du att kommunen gör ett besök på ditt företag? E-posta i så fall till naringsliv (at) simrishamn.se så bokar vi in ett besök.


 Nyhetsbrevet

Simrishamns kommuns nyhetsbrev till näringslivet i vår kommun. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun på näringslivssidan. Har du inte fått vårt nyhetsbrev med e-posten? Du behöver bara maila oss så skickar vi det och lägger till dig i sändlistorna för kommande nummer. Känner du någon annan som också vill ha vårt nyhetsbrev? Skicka då e-postadressen till naringsliv@simrishamn.se, skriv "Prenumerera" i ämnesraden.


Synpunkter på innehållet

Kommunens ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson eller informatör Tina Schedvin med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll.


Kontakta gärna oss

Lars Persson, lars.perssson (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 22

Tina Schedvin, tina.schedvin (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 38