Välkommen till Simrishamns kommuns hemsida för näringslivet!

Start Up Café i Simrishamn

Varannan fredag med start fredag 2 december är det Start Up Café på Marint Centrum i Simrishamn. Detta är en ny mötesplats där alla är välkomna, allt från entreprenörer till små och medelstora företag, eller för dig som bara är nyfiken och funderar på att starta eget. Kom och prata försäljning, marknadsföring, juridik eller allt annat som berör nyföretagande. Alla är välkomna och det behövs ingen föranmälan. NyföretagarCentrum bjuder på kaffe och fralla! Platsen är Sjöbris Café & Bistro på Marint Centrum och man träffas mellan kl. 9-12.

Årets Företagarkväll 28/10!

Fredagen den 28 oktober var företagare i Simrishamns kommun samlade på Nordic Sea Winery i Simrishamn för den årliga stora företagarfesten. Kvällens höjdpunkter var utdelningen av de fyra utmärkelserna Årets företagare, Årets nyföretagare, Årets unga företagare och Årets näringslivsambassadör. För en fantastisk underhållning stod Performing Arts, det estetiska programmet på Nova Academy i Simrishamn.

Nova Academy

JHL

Årets Företagare i Simrishamns kommun 2015 blev Ingemar Espelund, Järrestads Härads Lantmannaförening. Cecilia Granquist Dahmén, ordförande för Företagarna Österlen, skötte utdelningen av denna prestigefyllda utmärkelse, som överlämnades med följande motivering: ”Med en verksamhet som startade i början av 1900-talet på Österlen och som under alla år försett orten med förnödenheter inom sin bransch. Vid det senaste sekelskiftet togs nya tag och utbyggnaderna har kommit slag i slag och numera kan företaget kallas ett fullsortimentsvaruhus med god service tack vare många engagerade och kunniga medarbetare. Allt detta tillsammans skapar grogrund för en levande landsbygd.”

Rafaela Saleh

Till Årets nyföretagare utsågs Rafaela Saleh med företaget Rafael Beauty Center. Motiveringen löd: ”Rafaela och hennes make Aos är på många sätt goda förebilder för andra nyföretagare. Rafaela visar att hon med vilja, stort mod och initiativrikedom kan komma långt – inte bara genom att flytta till ett annat land, utan även genom att målmedvetet arbeta med att integrera sig, stå på egna ben och starta och utveckla ett företag. Årets nyföretagare är en entreprenör som drivs av en stor vilja, stort engagemang och stor handlingskraft.” Utmärkelsen Årets nyföretagare utses av Nyföretagarcentrum. Lars Kindesjö, ordförande i Nyföretagarcentrum Ystad-Österlenregionen, och rådgivare Stefan Litzberg skötte gemensamt denna prisutdelning.

Elin Dahn Gellerfelt

Simrishamn uppmärksammar även yngre företagare. Utmärkelsen Årets unga företagare gick till Elin Dahn Gellerfelt, Skillinge hamnkrog m.m. Motiveringen löd: ”På en ny plats och i samspel med omgivningen, blandas japanska och skånska smaker med ett starkt lokalt fokus som drivkraft”.

Anna Kesar

Scen Österlen blev till Årets näringslivsambassadör med denna motivering: ”Med energi, glädje och gemenskap skapar unga talanger både starka upplevelser i stunden och oförglömliga minnen”. Årets näringslivsambassadör representerades under kvällen av den konstnärliga ledaren Anna Kesar.

Ett stort grattis till alla pristagare!

Det senaste nyhetsbrevet!

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet för dig som är företagare.

Simrishamns kommuns nyhetsbrev till näringslivet i vår kommun. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun på näringslivssidan. Har du inte fått vårt nyhetsbrev med e-posten? Du behöver bara maila oss så skickar vi det och lägger till dig i sändlistorna för kommande nummer. Känner du någon annan som också vill ha vårt nyhetsbrev? Skicka då e-postadressen till naringsliv (at) simrishamn.se, skriv "Prenumerera" i ämnesraden.

Hemsidan för upphandling omarbetad och förnyad

Som ett led i arbetet med att förbättra vår digitala kommunikation är nu hemsidan som berör upphandling och inköp både omarbetad och flyttad hit till näringslivssidorna. Se under Upphandling och inköp. Huvudsidan innehåller viktig information för dig som medborgare och företagare. Här kan du följa aktuella händelser och upphandlingar, se vilka aktuella ramavtal kommunen har, vilka politiska riktlinjer som gäller och hur vår upphandlingsprocess ser ut. Allt för att ge dig största möjliga insyn och möjlighet till påverkan. Det finns även en helt ny undersida som riktar sig till leverantörer. Här har vi samlat all information som behövs för att du som företagare ska veta vad som gäller när du vill sälja varor, tjänster eller entreprenader till kommunen.

Ge gärna synpunkter på de nya sidorna till upphandlingsstrateg Markus Bäckström marcus.backstrom (at) simrishamn.se

Kraftfullt stöd till företag som vill växa och utvecklas

Under våren kommer de företag på Österlen som vill växa och utvecklas få en unik möjlighet till ett mycket omfattande och kraftfull stöd. Ett nytt, stort EU-projekt startar då. Det finns stora likheter med de tidigare satsningarna i Tillväxtskolan 1 och 2. Det nya projektet, som kommer att pågå under tre år, har fått namnet TÖS, Tillväxt i Östra Skåne. Totalt kommer 100 företag från östra Skåne att få möjlighet att delta. Just nu pågår den formella ansökningsproceduren till projektet. Intresserade företag kan redan nu göra en intresseanmälan om att vara med. För att kunna vara med i projektet krävs att företaget ska ha anställda och vara berett att avsätta både tid och engagemang. Konkret handlar det om skräddarsydda utbildningar för anställda och företagsledning inom t.ex. ledarskap, ekonomi, försäljning, ökad innovationsförmåga m.m.

Vill ditt företag vara med? För mer information och intresseanmälan, kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson: lars.persson@simrishamn.se, 0414-81 91 22

Kommunen har genomfört SKL-utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” med förbättrat företagsklimat som mål - nu är tar vi nästa steg

Kommunen är en av de offentliga aktörer som företagen kommer i kontakt med i olika faser i sin utveckling. Det kan handla om olika typer av tillstånd, markfrågor och service, men även deltagande i upphandlingar, nätverkande, tandemrekryteringar m.m. Det kan vara olika förvaltningar och tjänstemän företagen möter under resans gång. Hur bra är vi på att hantera detta som kommun? Hur medvetna är vi om hur effektiv företagens kontakt med oss, direkt eller indirekt, är beroende av hur vi agerar och arbetar på olika förvaltningar? Hjälper och underlättar vi för företagen så att de kan växa och utvecklas eller skapar vi omedvetna hinder?

Dialog med företagen

Nu när internutbildningen "Förenkla helt enkelt" är genomförd, är nästa steg att starta dialogen med dig som är företagare, att testa våra förslag till arbetsformer och service och få din feedback. Är vi på rätt spår? Vad har man för erfarenhet av att samarbeta med oss? Vad gör vi bra och vad kan vi bli bättre på? I ett första skede kommer vi att göra djupintervjuer med många av de företag som har eller har haft mycket kontakt med kommunen den senaste tiden. Vi kommer också att ha olika fokusgrupper med olika utgångspunkter och sammansättningar. En rad företag kommer att få enkäter för att ta ställning till våra tankar och förslag till nya arbets- och samarbetsformer, liksom att få en övergripande bild av förväntningarna hos kommunens näringsliv på såväl kommunen som andra offentliga myndigheter. Allt material från sensommarens/höstens gemensamma arbete blir underlag för konkreta förslag till samarbetsformer och servicegivande. På olika mötesplatser, där kommun och företagare möts i samtalet om hur vi gemensamt skapar ett bättre företagsklimat, går vi från förslag till handling och kommer överens om formerna.

Ny Näringslivspolicy

I november tar våra förtroendevalda ställning till ett förslag på ny näringslivspolicy. Den blir helt styrande för att vi förändrar och förankrar näringslivsarbetet i kommunorganisationen– men syftet är redan nu klart: vi ska förbättra och förenkla samarbetet med företagen.

Har du frågor redan nu, är du välkommen att kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson, 0414-81 91 22, lars.persson (at) simrishamn.se

Företag kan söka pengar för sin affärsutveckling!

Region Skåne erbjuder Affärsutvecklingscheckarna som riktar sig till små företag med 2-49 anställda med minst tre miljoner i omsättning och som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin redan internationella marknad ytterligare. Företag kan söka en check på 50 000- 250 000 kr. Checken täcker upp till halva kostnaden och resten betalar företaget själv.

Pengarna kan användas till:

 Köp av tjänst

 Resekostnader (max 20 procent av totala kostnader)

 Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Mer information www.skane.com/sv/affarsutvecklingscheckar-for-internationalisering-i-skanska-smaforetag

Reportage om företagandet på Österlen

EFN, Ekonomi- och finansnyheterna, har varit på besök på Österlen och tagit tempen på det lokala företagandet. Se reportaget här.


Dags att söka projekt- och företagsstöd!

Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet har öppnat för ansökan. Den som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd. Företags- och projektstöden är en del av landsbygdsprogrammet 2014-2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Det är de satsningar som bidrar mest till Landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Vilket innebär att det inte längre är ”först till kvarn” som gäller utan det nu är den bästa ansökan som får stöd.

Har du frågor om stöden?

Om du har frågor om företags- och projektstöd, läs mer på: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/investeringsmojligheter/Pages/default.aspx


Broschyr om alla EU-program

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020” är en fullmatad skrift som är nyttig för dig som har en projektidé eller vill veta mer om vilka olika EU-program som finns. Broschyren och mer information finns på: 

www.sjobo.se/europa-direkt/nyhetsarkiv/skanska-kommuners-guide-till-eu-program-2014-2020/ Vill du ha den skickad till dig? Maila namn och postadress till naringsliv (at) simrishamn.seTillväxt Syd

Tillväxt Syd genomför utbildningsprogram som utformas efter de behov som finns hos medlemsföretagen. Som medlem kan man också få hjälp att skräddarsy företagsspecifika utbildningsinsatser i samarbete med kvalitetssäkrade och upphandlade leverantörer. Ett antal gånger per år arrangeras nätverksträffar då man bjuder på inspirerande föreläsningar inom olika teman kombinerat med mingel under lättsamma former. Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag och organisationer som verkar för tillväxt i regionen på olika sätt och som kan stödja medlemsföretagens affärsutveckling. Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening utan eget vinstintresse och finansieras genom medlems- och serviceavgifter samt bidrag från Sparbanken Syds Tillväxtstiftelse och Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner. Läs mer på hemsidan. Länk till kalendariet.


Starta Driva Utveckla - för dig som vill utveckla ditt företag!

Starta Driva Utveckla - är samlingsplatsen för rådgivning och finansiering till innovatörer, entreprenörer och företagare i Skåne. Region Skåne vill göra det enkelt för driftiga människor att starta, driva och utveckla sina verksamheter. Hemsidan lotsar enkelt vidare till relevanta aktörer inom hela Skånes företagsfrämjande nätverk. Det finns över 50 organisationer till din hjälp!

Kontakt:
Närlingsliv Skåne, Dockplatsen 26, 205 01 Malmö
info (at) skane.com
Växel: 040-675 30 01, +(0)46 40 675 34 79
Hemsida: Utveckling Skåne

Hemsida för Starta Driva Utveckla: Startadrivautveckla


 Simrishamn är ”Årets nyföretagarkommun” i Sverige 2014!

Årets nyföretagarkommun 2014aretsnyfkommun_logotyp_2014

Priset på 100 000 kronor delades ut i Stockholm på mässan Eget företag. Bakom utmärkelsen står ekonomiföretaget Visma och NyföretagarCentrum Sverige. Prissumman ska användas för att uppmuntra initiativ och aktiviteter som gynnar nyföretagandet under de närmaste tre åren. Så här lyder juryns motivering:”Simrishamns kommun har framgångsrikt utvecklat den tradition av nyföretagande som finns på Österlen. Kommunen driver ett påfallande konkret arbete med näringslivsfrågor i nära samverkan med bland annat NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Det är nyckeln till många nystartade företags framgångar i ett både köns- och åldersmässigt diversifierat näringsliv.

"Det finns många som bidrar till nyföretagandet i vår kommun!Årets nyföretagarkommun är inte i första hand ett pris till Simrishamns kommun. Det är ett pris och ett erkännande till alla de som vågar ta steget till eget företag. Till de som själva är företagare och som på olika sätt hjälper nya företagare att komma igång, få en bra start. Det är ett erkännande till alla initiativ som tas, till våra livaktiga företagarnätverk och till alla de personliga kontaktnät som finns. ”Årets nyföretagarkommun” bygger på statistik över antalet nya företag per tusen invånare under perioden 1 januari 2013 till 30 juni 2014, alltså 18 månader. De nominerade kommunerna fick sedan beskriva de insatser som gjorts för att stimulera nyföretagandet på orten.


Innovationscheckar till skånska företag!

Skånska små och medelstora företag kan nu söka medel för att utveckla nya innovationer. Målet med satsningen är att stimulera utveckling av innovationer i små- och medelstora företag. Almi Skåne och IUC skall förmedla Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små- och medelstora företag. Sammanlagt kommer minst 32 företag i Skåne att få extra stöd för att utveckla nya innovationer. Med hjälp av extern kunskap och teknik skall pengarna förbättra företagens möjligheter att etablera en innovation på marknaden.Mer info om vem som kan söka och hur man gör finns på; http://www.almi.se/Skane/Aktuellt/Innovationscheckar1/ Kontaktpersoner; ALMI Innovation  johan.olsen@almi.se IUC Skåne Mats Larsson tfn 073-355 24 11 mats.larsson@iuc-skane.se

Simrishamn har företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har numera företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.Våra politiker besöker kommunens företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstemän gör regelbundna företagsbesök. Vi besöker stora och små, nya och gamla företag i olika branscher. Vill du att kommunen gör ett besök på ditt företag? E-posta i så fall till naringsliv (at) simrishamn.se så bokar vi in ett besök.


Synpunkter på innehållet

Kommunens ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll.