Välkommen till Simrishamns kommuns hemsida för näringslivet!

Årets Företagarkväll 28/10!

Fredagen den 28 oktober är det dags för årets stora Företagarkväll! Festen, som i år är på Nordic Sea Winery i Simrishamn, börjar med mingel kl. 18.30. Många utmärkelser kommer att delas ut med utnämningen av Årets Företagare i Simrishamns kommun som kvällens prestigefyllda höjdpunkt. Nova Academys duktiga elever från Performing Arts, det estetiska programmet, står för den musikaliska underhållningen. Mer information och anmälan till festen finns här sidan för anmälan. Företagarkvällen arrangeras i samarbete med Företagarna. Sista anmälningsdag var den 24 oktober.

Nytt nummer av nyhetsbrevet!

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet för dig som är företagare.

Simrishamns kommuns nyhetsbrev till näringslivet i vår kommun. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun på näringslivssidan. Har du inte fått vårt nyhetsbrev med e-posten? Du behöver bara maila oss så skickar vi det och lägger till dig i sändlistorna för kommande nummer. Känner du någon annan som också vill ha vårt nyhetsbrev? Skicka då e-postadressen till naringsliv (at) simrishamn.se, skriv "Prenumerera" i ämnesraden.

Starta eget-träff i Tomelilla

Funderar du på att starta eget företag? Starta eget-träffarna är ett bra tillfälle för mer inspiration och information. Träffarna genomförs av Nyföretagarcentrum och är kostnadsfria.

  • Fördjupningsträff i Tomelilla 9/11 på kommunhuset kl. 18–21

På fördjupningsträffen går man igenom vad du ska tänka på när du gör din affärsplan inför starten av ditt företag och dufår du konkreta och handfasta tips och råd. Här kommer du också att träffa representanter för våra samarbetspartner och har möjlighet att knyta kontakter med bland annat banker och redovisningsbyråer. Passa på! Detta är höstens sista träff! Träffen är kostnadsfri och fika ingår.

Föranmälan gör du till Lotte Kolare på Nyföretagarcentrum: lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se eller 0706-18 09 68.

Hemsidan för upphandling omarbetad och förnyad

Som ett led i arbetet med att förbättra vår digitala kommunikation är nu hemsidan som berör upphandling och inköp både omarbetad och flyttad hit till näringslivssidorna. Se under Upphandling och inköp. Huvudsidan innehåller viktig information för dig som medborgare och företagare. Här kan du följa aktuella händelser och upphandlingar, se vilka aktuella ramavtal kommunen har, vilka politiska riktlinjer som gäller och hur vår upphandlingsprocess ser ut. Allt för att ge dig största möjliga insyn och möjlighet till påverkan. Det finns även en helt ny undersida som riktar sig till leverantörer. Här har vi samlat all information som behövs för att du som företagare ska veta vad som gäller när du vill sälja varor, tjänster eller entreprenader till kommunen.

Ge gärna synpunkter på de nya sidorna till upphandlingsstrateg Markus Bäckström marcus.backstrom (at) simrishamn.se

Kommunen har genomfört SKL-utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” med förbättrat företagsklimat som mål - nu är tar vi nästa steg

Kommunen är en av de offentliga aktörer som företagen kommer i kontakt med i olika faser i sin utveckling. Det kan handla om olika typer av tillstånd, markfrågor och service, men även deltagande i upphandlingar, nätverkande, tandemrekryteringar m.m. Det kan vara olika förvaltningar och tjänstemän företagen möter under resans gång. Hur bra är vi på att hantera detta som kommun? Hur medvetna är vi om hur effektiv företagens kontakt med oss, direkt eller indirekt, är beroende av hur vi agerar och arbetar på olika förvaltningar? Hjälper och underlättar vi för företagen så att de kan växa och utvecklas eller skapar vi omedvetna hinder?

Dialog med företagen

Nu när internutbildningen "Förenkla helt enkelt" är genomförd, är nästa steg att starta dialogen med dig som är företagare, att testa våra förslag till arbetsformer och service och få din feedback. Är vi på rätt spår? Vad har man för erfarenhet av att samarbeta med oss? Vad gör vi bra och vad kan vi bli bättre på? I ett första skede kommer vi att göra djupintervjuer med många av de företag som har eller har haft mycket kontakt med kommunen den senaste tiden. Vi kommer också att ha olika fokusgrupper med olika utgångspunkter och sammansättningar. En rad företag kommer att få enkäter för att ta ställning till våra tankar och förslag till nya arbets- och samarbetsformer, liksom att få en övergripande bild av förväntningarna hos kommunens näringsliv på såväl kommunen som andra offentliga myndigheter. Allt material från sensommarens/höstens gemensamma arbete blir underlag för konkreta förslag till samarbetsformer och servicegivande. På olika mötesplatser, där kommun och företagare möts i samtalet om hur vi gemensamt skapar ett bättre företagsklimat, går vi från förslag till handling och kommer överens om formerna.

Ny Näringslivspolicy

I november tar våra förtroendevalda ställning till ett förslag på ny näringslivspolicy. Den blir helt styrande för att vi förändrar och förankrar näringslivsarbetet i kommunorganisationen– men syftet är redan nu klart: vi ska förbättra och förenkla samarbetet med företagen.

Har du frågor redan nu, är du välkommen att kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson, 0414-81 91 22, lars.persson (at) simrishamn.se

Företag kan söka pengar för sin affärsutveckling!

Region Skåne erbjuder Affärsutvecklingscheckarna som riktar sig till små företag med 2-49 anställda med minst tre miljoner i omsättning och som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin redan internationella marknad ytterligare. Företag kan söka en check på 50 000- 250 000 kr. Checken täcker upp till halva kostnaden och resten betalar företaget själv.

Pengarna kan användas till:

 Köp av tjänst

 Resekostnader (max 20 procent av totala kostnader)

 Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget)

Mer information www.skane.com/sv/affarsutvecklingscheckar-for-internationalisering-i-skanska-smaforetag

Reportage om företagandet på Österlen

EFN, Ekonomi- och finansnyheterna, har varit på besök på Österlen och tagit tempen på det lokala företagandet. Se reportaget här.


Dags att söka projekt- och företagsstöd!

Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet har öppnat för ansökan. Den som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd. Företags- och projektstöden är en del av landsbygdsprogrammet 2014-2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Det är de satsningar som bidrar mest till Landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Vilket innebär att det inte längre är ”först till kvarn” som gäller utan det nu är den bästa ansökan som får stöd.

Har du frågor om stöden?

Om du har frågor om företags- och projektstöd, läs mer på: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/investeringsmojligheter/Pages/default.aspx


Broschyr om alla EU-program

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020” är en fullmatad skrift som är nyttig för dig som har en projektidé eller vill veta mer om vilka olika EU-program som finns. Broschyren och mer information finns på: 

www.sjobo.se/europa-direkt/nyhetsarkiv/skanska-kommuners-guide-till-eu-program-2014-2020/ Vill du ha den skickad till dig? Maila namn och postadress till naringsliv (at) simrishamn.se


Utvecklingsenheten finns på Marint centrum 

Näringsliv är en del av utvecklingsenheten i Simrishamns kommun och vi finns på  Marint centrum, Varvsgatan 4. Det finns goda parkeringsmöjligeter och här hittar du också t.ex. Nyföretagarcentrum och turistbyrån.


Tillväxt Syd

Tillväxt Syd genomför utbildningsprogram som utformas efter de behov som finns hos medlemsföretagen. Som medlem kan man också få hjälp att skräddarsy företagsspecifika utbildningsinsatser i samarbete med kvalitetssäkrade och upphandlade leverantörer. Ett antal gånger per år arrangeras nätverksträffar då man bjuder på inspirerande föreläsningar inom olika teman kombinerat med mingel under lättsamma former. Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag och organisationer som verkar för tillväxt i regionen på olika sätt och som kan stödja medlemsföretagens affärsutveckling. Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening utan eget vinstintresse och finansieras genom medlems- och serviceavgifter samt bidrag från Sparbanken Syds Tillväxtstiftelse och Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner. Läs mer på hemsidan. Länk till kalendariet.


Starta Driva Utveckla - för dig som vill utveckla ditt företag!

Starta Driva Utveckla - är samlingsplatsen för rådgivning och finansiering till innovatörer, entreprenörer och företagare i Skåne. Region Skåne vill göra det enkelt för driftiga människor att starta, driva och utveckla sina verksamheter. Hemsidan lotsar enkelt vidare till relevanta aktörer inom hela Skånes företagsfrämjande nätverk. Det finns över 50 organisationer till din hjälp!

Kontakt:
Närlingsliv Skåne, Dockplatsen 26, 205 01 Malmö
info (at) skane.com
Växel: 040-675 30 01, +(0)46 40 675 34 79
Hemsida: Utveckling Skåne

Hemsida för Starta Driva Utveckla: Startadrivautveckla


 Simrishamn är ”Årets nyföretagarkommun” i Sverige 2014!

Årets nyföretagarkommun 2014aretsnyfkommun_logotyp_2014

Priset på 100 000 kronor delades ut i Stockholm på mässan Eget företag. Bakom utmärkelsen står ekonomiföretaget Visma och NyföretagarCentrum Sverige. Prissumman ska användas för att uppmuntra initiativ och aktiviteter som gynnar nyföretagandet under de närmaste tre åren. Så här lyder juryns motivering:”Simrishamns kommun har framgångsrikt utvecklat den tradition av nyföretagande som finns på Österlen. Kommunen driver ett påfallande konkret arbete med näringslivsfrågor i nära samverkan med bland annat NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Det är nyckeln till många nystartade företags framgångar i ett både köns- och åldersmässigt diversifierat näringsliv.

"Det finns många som bidrar till nyföretagandet i vår kommun!Årets nyföretagarkommun är inte i första hand ett pris till Simrishamns kommun. Det är ett pris och ett erkännande till alla de som vågar ta steget till eget företag. Till de som själva är företagare och som på olika sätt hjälper nya företagare att komma igång, få en bra start. Det är ett erkännande till alla initiativ som tas, till våra livaktiga företagarnätverk och till alla de personliga kontaktnät som finns. ”Årets nyföretagarkommun” bygger på statistik över antalet nya företag per tusen invånare under perioden 1 januari 2013 till 30 juni 2014, alltså 18 månader. De nominerade kommunerna fick sedan beskriva de insatser som gjorts för att stimulera nyföretagandet på orten.


 

Innovationscheckar till skånska företag!

Skånska små och medelstora företag kan nu söka medel för att utveckla nya innovationer. Målet med satsningen är att stimulera utveckling av innovationer i små- och medelstora företag. Almi Skåne och IUC skall förmedla Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små- och medelstora företag. Sammanlagt kommer minst 32 företag i Skåne att få extra stöd för att utveckla nya innovationer. Med hjälp av extern kunskap och teknik skall pengarna förbättra företagens möjligheter att etablera en innovation på marknaden.Mer info om vem som kan söka och hur man gör finns på; http://www.almi.se/Skane/Aktuellt/Innovationscheckar1/ Kontaktpersoner; ALMI Innovation  johan.olsen@almi.se IUC Skåne Mats Larsson tfn 073-355 24 11 mats.larsson@iuc-skane.se

Affärsutvecklingscheckar till skånska företag!

Region Skåne satsar 5 miljoner för att stötta skånska små- och medelstora företag. Stödet ska gå till utveckling av varor och tjänster samt för internationella satsningar. Stödet till företagen delas ut i form av ”affärsutvecklingscheckar”, dels för internationalisering, dels för utveckling av varor och tjänster. Stödet kan sökas av företag med upp till 49 anställda.Det är kort tid kvar att söka, men det finns fortfarande pengar kvar. Företag kan få upp till 250 000 för att en internationell satsning och upp till 500 000 för att utveckla en ny produkt eller tjänst.En del av medlen öronmärkta till företag där en kvinna är VD. I den potten finns också en del pengar kvar. Läs mer om hur ansökan går till på Almi Företagspartners webbplats: Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster http://www.almi.se/Skane/Projekt/Produktutveckling-i-Skanska-Smaforetag---PUSS-/ Affärsutvecklingscheckar för internationalisering http://www.almi.se/Skane/Projekt/Internationaliseringscheckar-for-skanska-smaforetag-/ 
Kontaktperson på ALMI; Ann-Marie Bengtsson, tfn 040-660 39 04, ann-marie.bengtsson@almi.se

 

Simrishamn har företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har numera företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.


Praktisk lathund för offentliga upphandlingar

Nu finns det en rykande färsk lathund för dig som vill vara med i offentliga upphandlingar. Broschyren beskriver lättfattligt och pedagogiskt allt man behöver veta om offentlig upphandling. Syftet med lathunden är att underlätta för små och medelstor företag att lämna anbud och delta i olika upphandlingar. Lathunden är framtagen av TITA-projektet inför bygget av ESS MAXIV i Lund. Ladda hem lathunden här!(pdf 2,65 MB). Önskar ni några exemplar av lathunden i pappersform,kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson (at) simrishamn.se
Missa inte heller vår upphandlingsblogg som du hittar här

Våra politiker besöker kommunens företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstemän gör regelbundna företagsbesök. Vi besöker stora och små, nya och gamla företag i olika branscher. Vill du att kommunen gör ett besök på ditt företag? E-posta i så fall till naringsliv (at) simrishamn.se så bokar vi in ett besök.


Synpunkter på innehållet

Kommunens ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll.


Kontakta gärna mig

Lars Persson - lars.perssson@simrishamn.se - 0414-81 91 22