Välkommen till Simrishamns kommuns hemsida för näringslivet!

Destinationsutveckling Skåne Sydost

Dialogmöte 17 juni

Destinationsutveckling Skåne sydost har arbetat intensivt i flera workshopar under våren. Nu bjuder företagarna i processgruppen, Svensk Destinationsutveckling, Tyréns, Tourism in Skåne och kommunerna i Skåne sydost in till Dialogmöte för att presentera resultatet så här långt. Det kommer att handla om tillgångar, egenskaper, säsonger och framtida attraktionskraft. Vidare om potential på den utländska marknaden och vad som krävs för att säkerställa exportmognad och en ordentlig omsättningsökning för hela området. 

Anmäl dig och läs mer här: http://simplesignup.se/event/61095-dialogmoete-destinationsprocess-skaane-sydost 


Inbjudan till inspirations- och kunskapsträff Ystad & Österlen

 Alla näringsidkare spelar en mycket viktig roll i sina möten med turister i vår region. Anmäl dig och din sommarpersonal till vår Inspirations- och kunskapsträff då du lär dig mer om vår destination och vad turister kan se och uppleva här.Måndagen den 22 juni kl 14-16 på Skeppet Marint centrum i Simrishamn, avslutas med guidad stadsvandring i Simrishamn kl 16.15-17.15. Det går bra att anmäla sig till enbart utbildningsträffen eller stadsvandringen, eller både och.Anmälan och mer information. http://simplesignup.se/event/60851-inspirations-och-kunskapstraeff-foer-din-sommarpersonal
Självklart är både Inspirations och kunskapsträffen och stadsvandringen kostnadsfri!

 


Ny broschyr om alla EU-program

"Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020” är en fullmatad skrift som är nyttig för dig som har en projektidé eller vill veta mer om vilka olika EU-program som finns. Broschyren och mer information finns på:

www.sjobo.se/europa-direkt/ nyhetsarkiv/skanska-kommuners-guide-till-eu-program-2014-2020/

Vill du ha den skickad till dig? Maila namn och postadress till

naringsliv@simrishamn.se
Vi har flyttat!

Näringsliv är numera en del av den nybildade utvecklingsenheten inom Simrishamns kommun. I mitten av april flyttade näringslivs- och informationsfunktionerna in på andra våningen i Marint centrum, som är lätt att nå och hitta på Varvsgatan 4. Där finns goda parkeringsmöjligeter och fin utsikt över hamnen och havet. Här hittar du också Nyföretagarcentrum och turistbyrån.


Ambitiösa livsmedelsföretag som vill vidareutveckla och öka sin export.  

Under 2014 har Business Sweden stöttat svenska livsmedelsföretag att vidareutveckla sin verksamhet med hjälp av exportstipendier. Efter ett år har flera av företagen redan har fått nya kontakter, en distributör, sin första provorder och ny marknadskunskap. Nu ligger ansökan uppe på webben till årets omgång av Food From Sweden livsmedelsstipendium. Läs mer här! Business Sweden hoppas att fler livsmedelsföretag med spännande och unika produkter hittar sin väg ut på den globala marknaden genom att ansöka om Food From Sweden Livsmedelsstipendium 2015!


Nya Nyhetsbrevet nu ute

 

Klicka  på bilden för att läsa nyhetsbrevet! 

 

 


Tillväxt Syd - nytt år

Tillväxt Syd genomför utbildnings-program som utformas efter de behov som finns hos medlemsföretagen. Som medlem kan man också få hjälp att skräddarsy företagsspecifika utbildningsinsatser i samarbete med kvalitetssäkrade och upphandlade leverantörer. Ett antal gånger per år arrangeras nätverksträffar då man bjuder på inspirerande föreläsningar inom olika teman kombinerat med mingel under lättsamma former. Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag och organisationer som verkar för tillväxt i regionen på olika sätt och som kan stödja medlemsföretagens affärsutveckling. Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening utan eget vinstintresse och finansieras genom medlems- och serviceavgifter samt bidrag från Sparbanken Syds Tillväxtstiftelse och Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner. Läs mer på hemsidan. Länk till kalendariet.

Idélinjen - för dig som vill utveckla ditt företag!

Idélinjen är samlingsplatsen för rådgivning och finansiering till innovatörer, entreprenörer och företagare i Skåne. Region Skåne vill göra det enkelt för driftiga människor att starta, driva och utveckla sina verksamheter. Idélinjens hemsida lotsar därför enkelt vidare till relevanta aktörer inom hela Skånes företagsfrämjande nätverk. Idélinjen finns över 50 organisationer till din hjälp! Kontaktperson för Idélinjen är Maria Tuszynski, tfn 040-675 34 79, maria.tuszynski@skane.se


 

Simrishamn är ”Årets nyföretagarkommun” i Sverige 2014! Årets nyföretagarkommun 2014aretsnyfkommun_logotyp_2014

- Årets nyföretagarkommun är inte i första hand ett pris till Simrishamns kommun, det är ett pris och ett erkännande till alla de som vågar ta steget till eget företag, säger Lars Persson, näringslivsansvarig på kommunen.(Länk till prisutdelningen här, gå till 10.15 min in i klippet)Priset på 100 000 kronor delades ut i Stockholm på mässan Eget företag under fredagen. Bakom utmärkelsen står ekonomiföretaget Visma och NyföretagarCentrum Sverige. Prissumman ska användas för att uppmuntra initiativ och aktiviteter som gynnar nyföretagandet under de närmaste tre åren. Åtta kommuner var nominerade. Urvalet bygger på statistik över antalet nya företag per tusen invånare under perioden 1 januari 2013 till 30 juni 2014 och kommunerna har gjort en beskrivning av de insatser som görs för att stimulera nyföretagandet på orten. Så här lyder juryns motivering:”Simrishamns kommun har framgångsrikt utvecklat den tradition av nyföretagande som finns på Österlen. Kommunen driver ett påfallande konkret arbete med näringslivsfrågor i nära samverkan med bland annat NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Det är nyckeln till många nystartade företags framgångar i ett både köns- och åldersmässigt diversifierat näringsliv."Det finns många som bidrar till nyföretagandet i vår kommun!Årets nyföretagarkommun är inte i första hand ett pris till Simrishamns kommun. Det är ett pris och ett erkännande till alla de som vågar ta steget till eget företag. Till de som själva är företagare och som på olika sätt hjälper nya företagare att komma igång, få en bra start. Det är ett erkännande till alla initiativ som tas, till våra livaktiga företagarnätverk och till alla de personliga kontaktnät som finns. Allt detta har mycket stor betydelse och bidrar till ett framgångsrikt och hållbart nyföretagande.Pressmeddelandet från Visma/NyföretagarCentrum i sin helhet:Simrishamn bäst i landet på nyföretagandeSimrishamn är ”Årets nyföretagarkommun” i Sverige 2014. Priset på 100.000 kronor delas ut på mässan Eget företag i Stockholm i dag, fredag.Åtta kommuner var nominerade till att bli 2014 års bästa nyföretagarkommun, när priset nu delas ut för tionde året i rad. Priset är instiftat av ekonomiföretaget Visma och NyföretagarCentrum. – Många kommuner runt om i landet gör numera ett mycket bra arbete när det gäller att utveckla det lokala näringslivet. Därför är det stimulerande för oss att särskilt uppmärksamma dem som jobbar med nyföretagandet, där många av de nya arbetstillfällena skapas. I år ansåg juryn att Simrishamn visat upp det bästa jobbet, säger Rolf Dahlberg, vd för programleverantören Visma Spcs. Starka lokala samarbetenI sin motivering tar juryn bland annat fasta på hur Simrishamn samarbetar med driftiga nätverk för att utveckla en redan stark tradition av nyföretagande. Så här lyder juryns prismotivering:”Simrishamns kommun har framgångsrikt utvecklat den tradition av nyföretagande som finns på Österlen. Kommunen driver ett påfallande konkret arbete med näringslivsfrågor i nära samverkan med bland annat NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Det är nyckeln till många nystartade företags framgångar i ett både köns- och åldersmässigt diversifierat näringsliv."Engagemang som lönar sigNomineringarna till tävlingen ”Årets nyföretagarkommun” bygger på statistik över antalet nya företag per tusen invånare under perioden 1 januari 2013 till 30 juni 2014, alltså 18 månader. De nominerade kommunerna fick sedan beskriva de insatser som gjorts för att stimulera nyföretagandet på orten.Representanterna för Simrishamn skriver bland annat så här i kommunens tävlingsbidrag: ”Nya företag och tillväxtföretag är identifierade i kommunens vision, där vi säger att vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för etablering och utveckling av tillväxtföretag som skapar arbetstillfällen.” Tidigare vinnarePriset ”Årets nyföretagarkommun” delas i år ut för tionde gången. Tidigare vinnare har varit Strängnäs 2005, Helsingborg 2006, Gnosjö 2007, Norrtälje 2008, Åre och Strömstad (delade vinnare 2009), Enköping 2010, Vara 2011, Sigtuna 2012 och Uppvidinge 2013.Prispengarna ska enligt instiftarnas regler användas för att uppmuntra initiativ och aktiviteter som gynnar nyföretagandet på den vinnande orten under de närmaste tre åren. Och så här såg texten ut, där kommunen motiverade varför just Simrishamn skulle vinna i år: ”Vi vet att Österlen är en plats man medvetet söker sig till. Området lockar kontrastrika, innovativa människor som etablerar sig här och driver företag. Vi också är en företagsrik kommun med ett stort antal företag i alla branscher. Aktiva företagarföreningar finns på alla orter i kommunen, där formella och informella nätverk ger affärsmöjligheter lokalt. Nyföretagande är tradition på Österlen. Kommunens roll är tydlig. Nya företag och tillväxtföretag är identifierade i kommunens vision: ’Vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för etablering och utveckling av tillväxtföretag och -projekt som skapar arbetstillfällen och nyttjar de tillgångar miljön ger oss.’ Vårt arbete med näringslivsfrågor är konkret. Det finns företagarlotsar på varje förvaltning, samhällsbyggnadsfrågor har en egen helpdesk och vår webbplats har blivit högt rankad. Vi stödjer särskilt fyra utvecklingssatsningar: Tillväxtrummet för unga (både nya och blivande företagare), Idéforum för kvinnors nyföretagande inom KKN-näringen, UF-företag på gymnasiet samt konceptet Sommarlovsentreprenörer. Det finns framgångsrika kvinnliga företagarnätverk. Vart tredje nytt företag här startas av en kvinna. NyföretagarCentrum är nyckeln till många nystartade företags framgång. Därför är vi en mycket aktiv part i NyföretagarCentrum Ystad-Österlenregionen, som finns placerat i kommunens utvecklingssatsning Marint centrum. Två av kommunens största utvecklingssatsningar är baserade på historien, Skånes byggnadsvårdscentrum, och hur tradition och lokala förutsättningar tar sig in i framtiden, Marint centrum. Växande branscher är innovationsföretag, kulturella näringar samt en vitalisering av näringar som t.ex. livsmedel, fruktförädling och hantverk.


Innovationscheckar till skånska företag!

Skånska små och medelstora företag kan nu söka medel för att utveckla nya innovationer. Målet med satsningen är att stimulera utveckling av innovationer i små- och medelstora företag. Almi Skåne och IUC skall förmedla Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små- och medelstora företag. Sammanlagt kommer minst 32 företag i Skåne att få extra stöd för att utveckla nya innovationer. Med hjälp av extern kunskap och teknik skall pengarna förbättra företagens möjligheter att etablera en innovation på marknaden.Mer info om vem som kan söka och hur man gör finns på; http://www.almi.se/Skane/Aktuellt/Innovationscheckar1/ Kontaktpersoner; ALMI Innovation  johan.olsen@almi.se IUC Skåne Mats Larsson tfn 073-355 24 11 mats.larsson@iuc-skane.se

Affärsutvecklingscheckar till skånska företag!

Region Skåne satsar 5 miljoner för att stötta skånska små- och medelstora företag. Stödet ska gå till utveckling av varor och tjänster samt för internationella satsningar. Stödet till företagen delas ut i form av ”affärsutvecklingscheckar”, dels för internationalisering, dels för utveckling av varor och tjänster. Stödet kan sökas av företag med upp till 49 anställda.Det är kort tid kvar att söka, men det finns fortfarande pengar kvar. Företag kan få upp till 250 000 för att en internationell satsning och upp till 500 000 för att utveckla en ny produkt eller tjänst.En del av medlen öronmärkta till företag där en kvinna är VD. I den potten finns också en del pengar kvar. Läs mer om hur ansökan går till på Almi Företagspartners webbplats: Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster http://www.almi.se/Skane/Projekt/Produktutveckling-i-Skanska-Smaforetag---PUSS-/ Affärsutvecklingscheckar för internationalisering http://www.almi.se/Skane/Projekt/Internationaliseringscheckar-for-skanska-smaforetag-/ Kontaktperson på ALMI; Ann-Marie Bengtsson, tfn 040-660 39 04, ann-marie.bengtsson@almi.se

 

Simrishamn inför företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har beslutat införa företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.

Praktisk lathund för offentliga upphandlingar

Nu finns det en rykande färsk lathund för dig som vill vara med i offentliga upphandlingar. Broschyren beskriver lättfattligt och pedagogiskt allt man behöver veta om offentlig upphandling. Syftet med lathunden är att underlätta för små och medelstor företag att lämna anbud och delta i olika upphandlingar. Lathunden är framtagen av TITA-projektet inför bygget av ESS MAXIV i Lund. Ladda hem lathunden här!(pdf 2,65 MB). Önskar ni några exemplar av lathunden i pappersform,kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson (at) simrishamn.se

Våra politiker besöker kommunens företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstemän gör regelbundna företagsbesök. Vi besöker stora och små, nya och gamla företag i olika branscher. Vill du att kommunen gör ett besök på ditt företag? E-posta i så fall till naringsliv (at) simrishamn.se så bokar vi in ett besök.

 Nyhetsbrevet

Simrishamns kommuns nyhetsbrev till näringslivet i vår kommun. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun på näringslivssidan. Har du inte fått vårt nyhetsbrev med e-posten? Du behöver bara maila oss så skickar vi det och lägger till dig i sändlistorna för kommande nummer. Känner du någon annan som också vill ha vårt nyhetsbrev? Skicka då e-postadressen till naringsliv@simrishamn.se, skriv "Prenumerera" i ämnesraden.

Synpunkter på innehållet

Kommunens ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson eller informatör Tina Schedvin med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll.

Kontakta gärna oss

Lars Persson, lars.perssson (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 22Tina Schedvin, tina.schedvin (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 38