Välkommen till Simrishamns kommuns hemsida för näringslivet!

Bästa entreprenörer 2014

Prisat UF-företag - Bästa entreprenör 2014

Priset delades ut vi den gemensamma lunchen på studentdagen till fyra lyckliga vinnare.

Juryns motivering för bästa Entreprenör:

För ett mycket bra utfört arbete samt för stor kreativitet då det gäller utveckling från val av affärsidé till produktion och försäljning. Företaget har haft en klart uttalad företagsstruktur som fungerat mycket väl.  Företaget hade tydliga och mätbara mål, vilket de med stor marginal lyckades uppnå.  Man har också lagt stor vikt vid företagets lönsamhet. Företaget har på ett mycket kreativt och trevligt sätt presenterat sitt företag och sin tjänst, både för juryn och på olika event och mässor. Erfarenheter och lärdomar som att ta ansvar, samarbeta i såväl motgång som medgång samt att arbeta och sträva mot ett och samma mål är egenskaper som de kommer att ha stor nytta av vid framtida studier och arbetsliv. Tilldelas Angels 4 you UF, som består av Evelina Johansson, Tina Miletovic, Emma Henriksson och Emma Eriksson.

Ett stort lycka till från Simrishamns kommun till dessa duktiga entreprenörer!

Sillens dag 30 augusti

För 18:e året i rad firas Sillens dag i Simrishamn. Om du vill deltaga med din verksamhet eller ha en marknadsplats, gärna med silltema, kontakta oss senast 23 juni: Simrishamns turistbyrå, Lena Svensson, 0414-81 98 00, eller turistbyra@simrishamn.se.

Vill du bli en sommarlovsentreprenör? 

Ungdomar födda 1997 eller 1998 har till sommaren möjlighet att få en ferieungdomsplats i Simrishamns kommun som sommarlovsentreprenör! Under tre veckor finns möjlighet att utveckla en egen idé och med professionell handledning prova på att starta, driva och utveckla ett företag. Blanketten för ferieungdomar sommarsäsongen 2014 finns inte längre på simrishamn.se men om du skickar ett mail till lars.persson@simrishamn.se så skickar vi den. Fyll på den streckade raden i alternativet somarlovsentreprenör och motivera varför du vill bli en sommarlovsentreprenör! Perioder för sommarlovsentreprenörer är 23/6–11/7 eller 14/7–1/8.

Mer information om sommarlovsentreprenör och ferieungdomsplatser i Simrishamns kommun ges av Johan Kohnke 0414-81 93 87 eller Lars Persson 0414-81 91 22, lars.persson@simrishamn.se

Tillväxt Syd - Nätverket för växande företag på Österlen!

Idén bakom Tillväxt Syd är att erbjuda medlemsföretagen utbyte av kunskap och erfarenheter. Aktiviteterna omfattar både informellt nätverkande och konkreta fortbildningsinsatser. Tillväxt Syd har tillväxtskapande utbildningsprogram som utformas efter medlemsföretagens direkta behov. Som medlem kan man också få hjälp med att skräddarsy företagsspecifika och kvalitetssäkrade utbildningsinsatser. Ett antal gånger per år finns nätverksträffar. Då erbjuds inspirerande föreläsningar inom olika teman, kombinerat med mingel, allt under lättsamma former. Genom Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag och organisationer som verkar för tillväxt i regionen och som kan stödja medlemsföretagens affärsutveckling.

Simrishamn inför företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har beslutat införa företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.

Praktisk lathund för offentliga upphandlingar

Nu finns det en rykande färsk lathund för dig som vill vara med i offentliga upphandlingar. Broschyren beskriver lättfattligt och pedagogiskt allt man behöver veta om offentlig upphandling. Syftet med lathunden är att underlätta för små och medelstor företag att lämna anbud och delta i olika upphandlingar. Lathunden är framtagen av TITA-projektet inför bygget av ESS MAXIV i Lund. Ladda hem lathunden här!(pdf 2,65 MB). Önskar ni några exemplar av lathunden i pappersform,kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson (at) simrishamn.se

Kompetensare – en framtidssatsning!

Nu drar Kompetensare 2.0 igång för tio ungdomar. Projektet riktar sig till motiverade ungdomar och unga vuxna i åldern 16–29 år. Kortfattat går det ut på att hitta motiverade ungdomar, utbilda dessa i ett sexveckorsprogram i vad som gäller på arbetsmarknaden. Därefter hitta arbetsgivare som har ett anställningsbehov och att ge våra ungdomar tolv veckors yrkespraktik på en arbetsplats. För första gruppen ungdomar under våren har det gått bra. Alla har på ett eller annat sett kommit in på arbetsmarknaden. Kompetensare 2.0 är en stor satsning tillsammans med det lokala näringslivet, tio skånska kommuner (däribland Simrishamns kommun), Region Skåne, Arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna. Projektet delfinansiering av Svenska ESF-rådet.

 Våra politiker besöker kommunens företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstemän gör regelbundna företagsbesök. Sex dagar varje år är reserverade för att de fem politikerna i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (Ksau) skall besöka olika företag i kommunen. Vi besöker stora och små, nya och gamla företag i olika branscher. Se hela listan här!Vill du att kommunen gör ett besök på ditt företag? E-posta i så fall till naringsliv (at) simrishamn.se så bokar vi in ett besök.

 Nyhetsbrevet

Simrishamns kommuns nyhetsbrev till näringslivet i vår kommun. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun på näringslivssidan. Har du inte fått vårt nyhetsbrev med e-posten? Du behöver bara maila oss så skickar vi det och lägger till dig i sändlistorna för kommande nummer. Känner du någon annan som också vill ha vårt nyhetsbrev? Skicka då e-postadressen till naringsliv@simrishamn.se, skriv "Prenumerera" i ämnesraden.

Synpunkter på innehållet

Kommunens ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson eller informatör Tina Schedvin med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll.

Kontakta gärna oss

Lars Persson, lars.perssson (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 22

Tina Schedvin, tina.schedvin (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 38