Välkommen till Simrishamns kommuns hemsida för näringslivet!

Sälj- och säljledare utbildning för små företag

 "Att leda sig själv och sin lilla organisation "  

Steg 1:            2 september   kl 8.30-16.00  på Örums Nygård 

Kostnad: 500 kr/företag som är medlemmar eller vänner  i Tillväxt Syd

Målgrupper: Primärt för det mindre företaget där ägare/VD ofta är både säljare och säljchef. Utbildningen berör såväl B2B försäljning som B2C försäljning och såväl enkel försäljning som komplexare försäljning. Småföretagare är ofta VD men också den viktigaste säljaren i företaget. Hur leder du dig själv? 

Mål med utbildningen: Att få deltagaren att förstå vikten av att arbeta metodiskt med försäljningsarbetet och ge deltagaren en tydlig och professionell struktur att arbeta efter. Vikten av att tänka utifrån och in istället för inifrån och ut.   Deltagarna kommer kunna hålla/leda möten på ett effektivt sätt och garanterat öka sin försäljning, om man arbetar med de verktyg som lärs ut. Försäljning är kanske den viktigaste hörnstenen i Tillväxtföretag.

Anmälan: maria.hammenberg@tillvaxtsyd.se

Tillväxtsatsning för företagen i Sydöstra Skåne

Warren Greshes och Hasse Olsson – Seminarium och utbildningar för att stärka företagens försäljningskompetens och lönsamhet. Efter en fantastisk uppstart med Warren Greshes och Hasse Olsson på Ystads Teater den 19 maj fortsätter vi nu med utbildningarna. Medlemmar och vänner i Tillväxt Syd erbjuds möjlighet att kostnadsfritt vara med på:

28 aug 13-16 Webbinar och workshop Marint Centrum

Uppföljning av seminariet den 19 maj på Ystads teater och uppstart för höstens säljutbildningar. Warren Greshes är med oss via länk från USA!

Anmäl dig här! Tillväxt Syd erbjuder därefter möjlighet till utbildning tillsammans med Revenue Factory/Hasse Olsson; läs mer om höstens säljutbildningar på tillvaxtsyd.se

Vill du representera Skåne under Hong Kong Business of Design Week?

Torsdag 4 december, 2014 till lördag 6 december, 2014.

Invest in Skåne bjuder in skånska företag att följa med till Business of Design Week (BODW) i Hong Kong, en av Asiens största design- och innovationsmässor, den 4-6 december 2014. Delegationsresan arrangeras i samarbete med Region Skåne, Malmö Stad, Form Design Center och Media Evolution. Läs mer här!

Tillväxt Syd - Nätverket för växande företag på Österlen!

Idén bakom Tillväxt Syd är att erbjuda medlemsföretagen utbyte av kunskap och erfarenheter. Aktiviteterna omfattar både informellt nätverkande och konkreta fortbildningsinsatser. Tillväxt Syd har tillväxtskapande utbildningsprogram som utformas efter medlemsföretagens direkta behov. Som medlem kan man också få hjälp med att skräddarsy företagsspecifika och kvalitetssäkrade utbildningsinsatser. Ett antal gånger per år finns nätverksträffar. Då erbjuds inspirerande föreläsningar inom olika teman, kombinerat med mingel, allt under lättsamma former. Genom Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag och organisationer som verkar för tillväxt i regionen och som kan stödja medlemsföretagens affärsutveckling.

Simrishamn inför företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har beslutat införa företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.

Praktisk lathund för offentliga upphandlingar

Nu finns det en rykande färsk lathund för dig som vill vara med i offentliga upphandlingar. Broschyren beskriver lättfattligt och pedagogiskt allt man behöver veta om offentlig upphandling. Syftet med lathunden är att underlätta för små och medelstor företag att lämna anbud och delta i olika upphandlingar. Lathunden är framtagen av TITA-projektet inför bygget av ESS MAXIV i Lund. Ladda hem lathunden här!(pdf 2,65 MB). Önskar ni några exemplar av lathunden i pappersform,kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson (at) simrishamn.se

Bästa entreprenörer 2014 

Prisat UF-företag - Bästa entreprenör 2014

Priset delades ut vi den gemensamma lunchen på studentdagen till fyra lyckliga vinnare.Juryns motivering för bästa Entreprenör:För ett mycket bra utfört arbete samt för stor kreativitet då det gäller utveckling från val av affärsidé till produktion och försäljning. Företaget har haft en klart uttalad företagsstruktur som fungerat mycket väl. Företaget hade tydliga och mätbara mål, vilket de med stor marginal lyckades uppnå. Man har också lagt stor vikt vid företagets lönsamhet. Företaget har på ett mycket kreativt och trevligt sätt presenterat sitt företag och sin tjänst, både för juryn och på olika event och mässor. Erfarenheter och lärdomar som att ta ansvar, samarbeta i såväl motgång som medgång samt att arbeta och sträva mot ett och samma mål är egenskaper som de kommer att ha stor nytta av vid framtida studier och arbetsliv. Tilldelas Angels 4 you UF, som består av Evelina Johansson, Tina Miletovic, Emma Henriksson och Emma Eriksson. Ett stort lycka till från Simrishamns kommun till dessa duktiga entreprenörer!

Våra politiker besöker kommunens företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstemän gör regelbundna företagsbesök. Sex dagar varje år är reserverade för att de fem politikerna i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (Ksau) skall besöka olika företag i kommunen. Vi besöker stora och små, nya och gamla företag i olika branscher. Se hela listan här!Vill du att kommunen gör ett besök på ditt företag? E-posta i så fall till naringsliv (at) simrishamn.se så bokar vi in ett besök.

 Nyhetsbrevet

Simrishamns kommuns nyhetsbrev till näringslivet i vår kommun. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun på näringslivssidan. Har du inte fått vårt nyhetsbrev med e-posten? Du behöver bara maila oss så skickar vi det och lägger till dig i sändlistorna för kommande nummer. Känner du någon annan som också vill ha vårt nyhetsbrev? Skicka då e-postadressen till naringsliv@simrishamn.se, skriv "Prenumerera" i ämnesraden.

Synpunkter på innehållet

Kommunens ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson eller informatör Tina Schedvin med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll.

Kontakta gärna oss

Lars Persson, lars.perssson (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 22

Tina Schedvin, tina.schedvin (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 38