Välkommen till Simrishamns kommuns hemsida för näringslivet!

Tillväxt Syd bjuder in till informationsmöte 16 april

Informationsmöte, affärsutvecklingscheckar, information om Connect Skåne mm. Medlemmar i Tillväxt Syd, företag som tillhör kategorin Tillväxt Syd´s vänner samt övriga företag i regionen inbjuds till möte den 16 april  kl. 8.30-12 på Sparbanken Syd i Tomelilla. Läs mer här!

Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Den 28 april kl 18.00 på Lilla Viks golfrestaurang tar Företagarna Albo-Österlen stafettpinnen vidare när det gäller offentlig upphandling.

Företagarnas chefsjurist Lars Nordfors informerar om vad som gäller och ger tips för dig som vill vara med i en offentlig upphandling. Kommunens upphandlare och politiker är inbjudna för att informera om hur upphandling går till i Simrishamns kommun. Tid finns även för frågor och diskussion.

Kvällen om upphandling är ett samarbete mellan föreningarna Företagarna Albo-Österlen och Företagarna Ystad, Tomelilla, Sjöbo samt Skurup.

Seminariet är gratis och Företagarna Albo-Österlen bjuder på en enklare måltid. Anmälan görs till Cecilia Granquist Dahmén 0703 - 73 88 05. info@ceciliagranquist.se senast 26 april.

Är du ung och har en idé?

Tillväxtrummet är en mötesplats och ett ettårigt utbildningsprojekt där du kan utveckla dig och din idé tillsammans med andra unga mellan 19-35 år. Start mars 2014 och avslutning mars 2015. Tillväxtrummet innehåller individuell handledning med mentor, föreläsningar och arbetsträffar 1 ggr/månad. Stöd, gemenskap och nätverkande under regelbundna träffar. Just nu finns bara 4 st platser kvar! Sista ansökningsdag är 19/2! Läs mer och fyll i ansökan på www.tillvaxtrummet.se

Tillväxt Syd - Nätverket för växande företag på Österlen!

Idén bakom Tillväxt Syd är att erbjuda medlemsföretagen utbyte av kunskap och erfarenheter. Aktiviteterna omfattar både informellt nätverkande och konkreta fortbildningsinsatser. Tillväxt Syd har tillväxtskapande utbildningsprogram som utformas efter medlemsföretagens direkta behov. Som medlem kan man också få hjälp med att skräddarsy företagsspecifika och kvalitetssäkrade utbildningsinsatser. Ett antal gånger per år finns nätverksträffar. Då erbjuds inspirerande föreläsningar inom olika teman, kombinerat med mingel, allt under lättsamma former. Genom Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag och organisationer som verkar för tillväxt i regionen och som kan stödja medlemsföretagens affärsutveckling.

Simrishamn inför företagslotsar på alla förvaltningar!

Simrishamns kommun har beslutat införa företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. Företagslotsarna är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som finns i kommunen. Tanken med flera företagslotsar är, att oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid skall gå att få en snabb och korrekt vägledning och hjälp. Det finns på varje förvaltning minst en företagslots som tar hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling.

Praktisk lathund för offentliga upphandlingar

Nu finns det en rykande färsk lathund för dig som vill vara med i offentliga upphandlingar. Broschyren beskriver lättfattligt och pedagogiskt allt man behöver veta om offentlig upphandling. Syftet med lathunden är att underlätta för små och medelstor företag att lämna anbud och delta i olika upphandlingar. Lathunden är framtagen av TITA-projektet inför bygget av ESS MAXIV i Lund. Ladda hem lathunden här!(pdf 2,65 MB). Önskar ni några exemplar av lathunden i pappersform,kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson (at) simrishamn.se

Kompetensare – en framtidssatsning!

Nu drar Kompetensare 2.0 igång för tio ungdomar. Projektet riktar sig till motiverade ungdomar och unga vuxna i åldern 16–29 år. Kortfattat går det ut på att hitta motiverade ungdomar, utbilda dessa i ett sexveckorsprogram i vad som gäller på arbetsmarknaden. Därefter hitta arbetsgivare som har ett anställningsbehov och att ge våra ungdomar tolv veckors yrkespraktik på en arbetsplats. För första gruppen ungdomar under våren har det gått bra. Alla har på ett eller annat sett kommit in på arbetsmarknaden. Kompetensare 2.0 är en stor satsning tillsammans med det lokala näringslivet, tio skånska kommuner (däribland Simrishamns kommun), Region Skåne, Arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna. Projektet delfinansiering av Svenska ESF-rådet.

 Våra politiker besöker kommunens företag

Simrishamns kommuns politiker och tjänstemän gör regelbundna företagsbesök. Sex dagar varje år är reserverade för att de fem politikerna i kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (Ksau) skall besöka olika företag i kommunen. Vi besöker stora och små, nya och gamla företag i olika branscher. Se hela listan här!Vill du att kommunen gör ett besök på ditt företag? E-posta i så fall till naringsliv (at) simrishamn.se så bokar vi in ett besök.

 Nyhetsbrevet

Simrishamns kommuns nyhetsbrev till näringslivet i vår kommun. Syftet är att ge dig som företagare snabb och lättillgänglig information om vad som händer i vår kommun på näringslivssidan. Har du inte fått vårt nyhetsbrev med e-posten? Du behöver bara maila oss så skickar vi det och lägger till dig i sändlistorna för kommande nummer. Känner du någon annan som också vill ha vårt nyhetsbrev? Skicka då e-postadressen till naringsliv@simrishamn.se, skriv "Prenumerera" i ämnesraden.

Synpunkter på innehållet

Kommunens ambition är att hemsidan utvecklas bäst genom en ständig dialog med användarna. Kontakta därför gärna näringslivsutvecklare Lars Persson eller informatör Tina Schedvin med dina synpunkter på hemsidans utformning och innehåll.

Kontakta gärna oss

Lars Persson, lars.perssson (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 22

Tina Schedvin, tina.schedvin (at) simrishamn.se
tfn 0414-81 91 38