Årets stadskärna 2019

2019 räknar vi med att vårt arbete med att skapa ett ännu mer attraktivt centrum för de som bor, lever och verkar i Simrishamn ska ha burit frukt. I ett brett men tajt samarbete med näringsidkare, fastighetsägare och andra självklara intressenter har vi då lyckats utses som ”Årets stadskärna”. Vår stads långa historia har fått möta morgondagens förväntningar, kultur och handel möts och det som präglar upplevelsen kan sammanfattas i ”trivsel”.

Målet är att du ska trivas

Om du hittar den service du efterfrågar, om det finns bra mötesplatser, om stadsbilden är inbjudande och om du kommer på dig att alltid tipsa om ett besök i Simrishamns centrum, då har vi lyckats. Du trivs. Så enkelt är det.

Men inget blir av sig själv

Det är inget nytt att vi samarbetar i Simrishamn för att ha ett levande centrum året runt, att ge möjlighet för nya verksamheter och få redan etablerade att växa och utvecklas. Skillnaden är att nu har vi satt ett tydligt mål och valt sätt att nå dit som är bevisat framgångsrika.

Så här går det till

Den rikstäckande branschorganisationen Svenska stadskärnor har utarbetat en metodik som är framgångsrik, både för att genomföra en centrumutveckling men också för att, bortom målet att bli Årets stadskärna 2019, fortsätta att både bibehålla det goda resultatet och vidareutveckla det.

Det mest avgörande i all centrumutveckling är att ge utrymme för människor att mötas och umgås, att skapa förutsättningar för service, handel, nöjen, kultur, bostäder och arbetsplatser. Att skapa trivsel och flöden av människor.

Svenska stadskärnor slår fast: ”En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Stadskärnan och centrum påverkar kommunens varumärke! Många intressenter är beroende av att kommunens centrum är levande och vitalt. Det krävs för att locka till sig fler investeringar, fler invånare, besökare, studenter och entreprenörer. Frågan om vem som ansvarar för arbetet med att utveckla stadskärnor/centrum diskuteras på många håll. Experternas erfarenhet visar att alla intressenter måste samverka och gemensamt agera för att hantera frågor som rör stadsmiljö, tillgänglighet, renhållning, trygghet och marknadsföring.”

Bakgrund

Det har pågått förbättringar och förändringar av Simrishamns centrum under de senaste åren i syfte att skapa ett mer levande och attraktivt centrum, året runt. Från vår sida har vi sett över belysningen, skapat den prisbelönta Tullhusstranden och en lekplats framför S:t Nicolai kyrka, infört trygga gågator under högsäsongen m.m. Vi har också etablerat samarbete med Köpmannaföreningen och fastighetsägarna vilket gett många goda idéer och underlag för nya arrangemang i t.ex. föreningens regi.

Vi har också skaffat kunskap om förutsättningarna i vårt centrum. 2016 genomförde t.ex. HUI Research på vårt uppdrag en fördjupad handelsutredning som gav en nulägesbeskrivning av centrumhandeln och pekade på utvecklingsmöjligheter och konsekvenser.

Årets stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan och går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. För att nå framgång måste arbetet fokuseras och drivas systematiskt under ett par års tid. Simrishamns kommun är medlem i Svenska stadskärnor. Läs mer om Årets stadskärna, kriterier och framgångsfaktorer här

Beslutet att sträva efter att bli Årets stadskärna togs i aktivitetspaketet ”Hållbar inflyttning”, där det återfinns en rad insatser för att öka vår kommuns attraktivitet och locka till oss fler boende, talanger och verksamheter, men på ett långsiktigt och genomtänkt sätt, att göra även inflyttningsfrågan ”hållbar”.

Vad krävs för att få ansöka om att bli Årets stadskärna?

För att kunna ansöka om att bli Årets stadskärna finns en rad kriterier som måste uppfyllas:

1. Stadskärnans utveckling de senaste åren:

 • Vilka resultat kan uppvisas för själva stadskärnan?
 • Vilka målsättningar finns och hur följs målen upp?
 • Vilka effekter har insatserna gett?

2.  Samarbete

Utvecklingsarbetet av stadskärnan ska ske i nära samarbete med stadskärnans privata intressenter och kommunen.

3. Vara QM-certifierad

”Quality mark” är en standardiserad kvalitetsmärkning för samverkansorganisationer i city, centrum och stadskärna. Certifieringen säkerställer en långsiktig och hållbar samverkan genom att fokusera på struktur och styrning. Den är en garanti för att alla intressenter menar allvar med sitt engagemang och leder därför till en stabilitet i den samverkan som skapar förutsättningar för nya investeringar i staden. Svenska stadskärnor erbjuder medlemmarna QM-certifiering som ett verktyg för att säkerställa långsiktighet i samverkansprocesserna i en stad. Läs mer om certifieringen här.

Organisation för arbetet

Vi har naturligtvis tagit på oss uppdraget att samordna arbetet med att nå Årets stadskärna 2019.

Lotta Engvall är vår centrumutvecklare som håller ihop allt. Hon är välmeriterad, har arbetat som centrum- och handelsplatsutvecklare under många år och är idag styrelseledamot i Sveriges centrumutvecklare.

Det verkliga arbetet och samverkan mellan de olika intressenterna fångar vi i en centrumgrupp som vi sätter samman med näringslivet och stadens aktörer. Vad som krävs? Hårt arbete och ett aldrig sinande engagemang. Gruppen ska vara operativ med uppdrag att driva och samordna ett långsiktigt utvecklingsarbete i stadskärnan. Det första uppdraget är att ta fram en gemensam vision för centrumutvecklingen, kortsiktiga och långsiktiga mål samt strategi för att nå dit – och en handfast handlingsplan för genomförandet av strategin.

Planerade aktiviteter

Här är ett axplock av de aktiviteter som planeras på vägen mot att bli  Årets stadskärna 2019 - fler tillkommer!

 • löpande: öka städningen i centrum
 • löpande: renovering av bänkar och papperskorgar, klottersanering
 • under året: utbyggnad av Sjöfartsstråket
 • januari: starta samverkansgrupp – gemensam vision, mål och handlingsplan
 • februari–april: ansöka om Quality Mark – kvalitetssäkring av samverkan
 • vår: medborgardialog
 • maj: Svenska stadskärnors årskonferens i Västervik
 • sommar: renovering av Bergengrenska trädgården och Rosentorget
 • höst: lekplatsen vid kyrkan byggs ut
 • vinter: belysning i Suckarnas gång
 • 2019 februari: ansökan om Årets stadskärna
 • 2019 april: Svenska stadskärnor presenterar tre nominerade städer
 • 2019 maj: vinnaren utses på Svenska stadskärnors årskonferens

Läs mer!