Regionalt samarbete

Här ges en kortfattad sammanställning över Simrishamns kommuns regionala samarbete.

Sydöstra Skåne

  • SÖSK

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn) hittar du på här

Skåne

  • Region Skåne

Näringslivsutveckling i Region Skåne finner du på Region Skånes hemsida.

  • Kommunförbundet Skåne

Information om samarbete och utveckling i Skåne finner du på Kommunförbundet Skånes hemsida.

Öresundsregionen

  • Greater Copenhagen

All information om samarbete i Greater Copenhagen (tre regioner och 79 kommuner i Danmark och Sverige) hittar du här här.

EU-samarbete 

  • Europa Direkt Sydöstra Skåne

Europa Direkt Sydöstra Skåne är din regionala kontakt i EU-frågor och din guide till EU:s fonder och program. Information på Europa Direkt Sydöstra Skåne

  • SYDSAM

SydSam är en nätverksorganisation för kommunförbund, landsting och regioner i Sydsverige. Genom SydSams huvudmän är kommunerna indirekta medlemmar. SydSams syfte är att skapa en plattform för Sydsveriges långsiktiga utveckling, både i ett nationellt och i ett europeiskt perspektiv samt att hävda Sydsveriges intressen i detta sammanhang. Mer information