Bredband

Här kan du läsa om fiberutbyggnaden i Simrishamns kommun

Vår kommun tog ett stort steg mot ett förverkligande av regeringens och Region Skånes bredbandsmål för 2020 när kommunfullmäktige vintern 2014 fattade beslut om samverkansavtal med tillhörande anslutningsavtal med företaget IP-Only. Företaget erbjöd sig att ansluta merparten av kommunens verksamheter med svartfiber för att på så sätt snabbt bygga ut både det ortssammanbindande nätet och områdesnät i kommunens tätorter.

Varför behöver man ett snabbt bredband? Läs mer om det här. Kommunens bredbandsstrategi hittar du här! IP-Only har en hemsida där du kan läsa allt om deras stadsnät och erbjudande, den finns här.

Fiberutbyggnaden i Simrishamns kommun har gått snabbt

Tack vare ett mycket stort intresse från boende i kommunen, både permanent- och deltidsboende, så har utbyggnaden verkligen gått fort. Vi på kommunen har även varit duktiga på att skapa intresse hos de aktörer som vill bygga ut fiber, i dagsläget tre stycken: IP-Only, Telia och Österlens kraft. Redan i slutet av 2017 hade mer än 90 % möjlighet till en fiberuppkoppling.

Sommarinfo från bredbandssamordnaren 2018-06-26

Nu är sommaren här, ja, egentligen har den redan varit här en längre tid, men snart börjar även semestertiderna och inför detta kommer nedan en lite längre beskrivning av bredbandsutbyggnaden i kommunen såväl som information om vad du som vill ansluta dig till redan utbyggda fibernät kan göra för att få till en anslutning.

Pågående projekt i kommunen

Telia
Inget nytt att berätta sedan förra statusrapporten. En del förtätningar i redan utbyggda områden pågår dock även om aktiviteten är låg under semesterperioden.

Österlens kraft
I Bjärsjö börjar allt bli klart. För dig som inte redan anslutit dig så är det inte för sent att beställa en anslutning nu, se nedan under rubriken "Efteranslutningar till befintliga nät". När det gäller Tobisborg inget nytt sedan förra statusrapporten. När det gäller fastigheter längs med Karlstorpsvägen kommer ingen utbyggnad att ske förrän 2019 som det ser ut nu.

IP-Only 
När det gäller Hammenhögsprojektet, dvs. projektet som geografiskt börjar precis väster om Skillinge och sträcker sig västerut söder om väg 11 ända till kommungränsen mot Ystad, så har jag fått besked att grävarbeten ska påbörjas under augusti månad. Enligt IP-Only så ska endast mindre än fem markavtal saknas, vilket möjliggör byggstart i någon eller några av de etapper som hela projektet delats in i. Enligt IP-Only ska även skriftlig information gått ut till alla berörda markägare före midsommar.

I Bästekilleprojektet pågår det fortfarande fiberinstallationer i enlighet med förra statusrapporten. För Bästekille 2-projektet saknas fortfarande en del markavtal.

Säljprojektet som pågått sedan förra sommaren och som bl.a. innefattar Komstad och ett område väster om Järrestad och område söder om Vik och österut, är ännu inget formellt byggbeslut taget även om det pågår arbete med markavtal. IP-Only meddelar att det fortfarande är en något för låg anslutningsgrad, men vi pratar bara om några enstaka avtal till för att byggbeslut ska kunna tas. Vi kommer att ligga på IP-Only efter semestern för att få till ett beslut.

Efteranslutningar till befintliga nät

Telia
För dig som bor i ett område som Telia redan byggt fiber i kan alltid gå in på www.oppenfiber.se för att se om fastigheten är förberedd för fiber och om det är någon eftersäljkampanj på gång. Telefonnummer till Telia är 020-40 24 00. Normalt sett brukar Telia ha en kampanj varje år då priset är väsentligt lägre än under övrig tid av året. De områden som omfattas (med reservation för att något område kan ha missats) är: Borrby strand-till Mälarhusen med omnejd, Gyllebo-Ö. Vemmerlöv, Karlaby med omnejd, Skräddarödsbyn, Tunby, Ravlunda, inkl. Havängs sommarby och Skepparp, Gislöv-Gnalöv-Bolshög med omnejd, delar av Vallby samt delar av Hannas och vägen upp mot Ö. Herrestad inkl. Ö. Herrestad. Men som sagt, tveka inte att gå in på hemsidan ovan för att själv kontrollera om du kan beställa.

Du som bor i fastigheter tillhörande Simrishamnsbostäder har också tillgång till Telias utbud men bäst är att kontakta bostadsbolaget om du inte redan har någon bredbandstjänst aktiverad.

Österlens kraft
I princip i hela Simrishamn och delar av Simrislund har Österlens kraft byggt ut fibernät och där kan efteranslutningar alltid göras. Kontakta Österlens kraft om du har frågor om efteranslutningar och då med företräde Tony Kellersson som nås på tony@osterlenskraft.se eller 0414-285 53.

IP-Only 
IP-Only har meddelat att eftersäljkampanjer kommer att ske under juli månad i följande orter:

Baskemölla, Borrby, Brantevik, Gladsax-Gröstorp-Järrestad, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, Rörum-Knäbäckshusen, S:t Olof, Simris, Simrislund, Skillinge, Vik, Vitaby, Vitemölla och Örnahusen.

För dig som är intresserad kan du gå in på IP-Onlys hemsida www.ip-only.se eller ringa 0414-56 01 00.

Nya bidragspengar

När det gäller de 84,5 miljoner kronor i nya bidragspengar som ska fördelas av länsstyrelsen senast i början på hösten, så finns det inget nytt att berätta mer än att det ser lovande ut när det gäller intresset från de skånska kommunerna att ställa sig bakom en ny modell för fördelning av bidragen.

Avslutningsvis: Snart tar bredbandssamordnaren semester men tveka ändå höra av dig till  bredbandssamordnare@simrishamn.se om du har några frågor.

2015, 2016 och nästan hela 2017- vad hände och vad är tänkt ska hända med fiberutbyggnaden därefter?

Under 2015 och 2016 och en bit in på 2017 fick alla som beställt fiberuppkoppling i fas ett i utbyggnaden sin uppkoppling. Orterna som avses är Simrislund, Simris, Brantevik, Skillinge, Örnahusen, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, S:t Olof, Vitaby, Vitemölla, Kivik, Vik (inkl. Nyhem och Djupadal), Baskemölla och Ö. Tommarp. Här ska nu allt vara klart och under sommaren 2017 genomfördes ett antal eftersäljkampanjer som resulterat att många nya fastigheter fått en fiberuppkoppling. 

När det gäller fas två i utbyggnaden, mindre orter och landsbygd, beviljades inga bidragspengar från Jordbruksverkets pågående Landsbygdsprogram. Nuvarande regering har dock flaggat för att en ny miljard kanske kommer i budgeten nästa år och om så blir fallet kommer vi att försöka igen om det fortfarande finns områden som inte erbjudits fiber.

Läget på den fortsatta utbyggnadsfronten var ganska pressat i slutet av våren 2016, men i och med att Telia då gav sig in i leken igen har trots allt mycket skett, och sker, på landsbygden och i mindre orter. Sammanfattningsvis kan följande beskrivning av läget ges för de olika aktörerna.

Följande mindre orter/landsbygd har blivit utbyggda t o m kvartal 3 2017:

  • Telia: Mälarhusen upp t.o.m. Spraggehusen, Gnalöv/Gislöv/ Västanbäck/Glimminge med omnejd, Gyllebo/Ö Vemmerlöv, Ravlunda/Havängs sommarby, Gislövshammar, Vallby och Tunby.
  • IP-Only: Rörum, Rörums strand/Knäbäckshusen, Gröstorp, Gladsax och Järrestad.

Pågående projekt

  • Telia: Karlbyområdet. Dessutom finns det byggbeslut på delar av Hannas och vägen upp mot Ö. Ingelstad. Här saknas dock ett antal markägaravtal innan byggnationen kan starta.
  • IP-Only: Utbyggnad pågår för fullt i det så kallade Bästekilleprojektet mellan Svinaberga/Svabesholm västerut inkluderande S. Mellby, Bästekille och Grevlunda plus ett antal mindre orter och all landsbygd däremellan. Här är planen att merparten av alla fastigheter ska vara inkopplade vid utgången av 2017. Ett tilläggsprojekt, Bästekille 2 som avser ett område huvudsakligen sydväst om S:t Olof är också nära en byggstart. I söder startar grävarbeten i det så kallade Hammenhögsprojektet, ett större geografiskt område i söder mellan Ö. Hoby och söder om väg 11 ända bort till kommungränsen i väster andra veckan i november med tidplanen att alla ska vara inkopplade i mitten av kvartal 2 nästa år.

Områden där utbyggnad inte skett eller där det inte finns byggbeslut, de så kallade vita fläckarna

Här pågår det hela tiden arbete med att få någon av aktörerna, främst IP-Only och Telia, att komma med erbjudanden och sist men inte minst fatta byggbeslut. Under sommaren 2017 pågick det ett antal säljkampanjer där Telias säljbolag för landsbygden, Zitius, också gav sig in. Tyvärr blir det inte alltid helt enkelt när flera aktörer försöker sälja in sig i områden där det är kostsamt att bygga ut eftersom det tenderar blir svårt att få upp nödvändig anslutningsgrad om det är mer än en aktör på plats. Ingen aktör har ännu tagit nya byggbeslut men förhoppningen är ändå att några sådana beslut ska tas innan 2017 har ändats.

Det ska också läggas till att Österlens kraft i princip byggt ut fiber i hela gamla Simrishamn plus att man kommer att bygga ut fiber till Bjärsjö under 2017, förhoppningsvis redan under första halvåret. När det gäller Tobisborg avvaktas samförläggning med kommunen på en sträcka mellan gästhamnen och Tobisviks camping men förhoppningsvis kommer det igång under slutet av 2017.

Vad som händer framåt framgår av de statusuppdateringar som bredbandssamordnaren lägger ut cirka en gång per månad.

Frågor och svar om fiberutbyggnaden

Vilka fick chansen att bygga ut fibernät i kommunen? 

Svar: Två aktörer anmälde sitt intresse: Telia och IP-Only. Kommunen har inte gjort en upphandling, viktigt att poängtera. Kommunen har dock haft önskemål om vad ett så kallat samverkansavtal avseende fiberutbyggnad ska innebära bl.a. att nätet som byggs ska vara öppet för alla tjänsteleverantörer och att regionens bredbandsstrategi ska uppfyllas om fiber till 40 % av hushåll och företag senast 2015 och 95 % 2020.

Vem har kommunen valt som samverkanspart?
 

Svar: Kommunen har valt att teckna ett samverkansavtal med IP-Only främst av följande orsaker

  1. IP-Only är operatörsneutrala, dvs. IP-Only levererar inga egna slutkundtjänster till hushåll (t.ex. bredband, telefoni och tv) i det öppna nät som kommer att erbjudas
  2. Med IP-Only som samverkanspart skapas konkurrens i kommunen. Telia finns redan i kommunen och kommer så att förbli.
  3. IP-Only bedöms både kunna starta utbyggnaden snabbast och även snabbast kunna erbjuda fiber till alla i kommunen
  4. Ett plus även att de tjänster som IP-Only idag erbjuder i sina nät har ett något lägre pris än i jämförbara nät. Detta kan förstås ändras över tiden. Idag även attraktivt att IP-Only erbjuder fritidsabonnemang för mycket korta avtalstider (två-tre veckor)

Är det bara IP-Only som kommer att kunna bygga ut fiber i kommunen nu?
 

Svar: Nej, samverkansavtalet ger inte IP-Only någon exklusivitet utan alla med tillstånd för grävning från kommunen kan fortfarande erbjuda fiberanslutning i hela eller delar av kommunen.
 

När kan IP-Only sätta igång projektet?
 

Svar: Förutsatt att det finns minst 30 % skarpa avtal inom en tätort så kommer utbyggnaden att starta så fort som möjligt. IP-Only har lovat att byggstart ska ske under kvartal två i år.

Vad erbjuder IP-Only för pris för färdig anslutning i fastighet?
 

Svar: IP-Only har garanterat ett pris för avrop som sker under 2014 baserat på minst 30% skarpa avtal i en tätort. Vid större antal avtal kan priset även bli lägre. Pris både till tomtgräns och in i fastighet kommer att erbjudas. Vi kan dock inte redan nu skriva vad priset blir eftersom kommunen och IP-Only först måste ha ett möte och diskutera tidplaner, byggstarter m.m. Men för att indikera något så kommer det att med minst 50 % avtal i en tätort ligga runt ca 15.000 kr in i fastighet efter ROT-avdrag. Mer information här.

Hur lång tid behöver IP-Only i byggtid för hela kommunen?
 

Svar: Förutsatt att skarpa avtal om minst 30 % finns i de sju största orterna så kommer IP-Only att bygga ut dessa under 2014-15. När det gäller hushåll och företag utanför de sju tätorterna så kommer IP-Only att anvisa var närmsta fiberanslutning kommer att finnas så att byalag eller enskilda hus/företag ska kunna ansluta sig dit så fort fiberanslutningen finns på plats. Merkostnaden för byalagen eller de enskilda hushållen/företagen blir kostnaden att gräva sig fram till fiberanslutningen. Fiberslang och fiber tillhandahålls av IP-Only.

Hur gör vi som redan har samlat ihop intresseanmälningar i en ort?
 

Svar: För att slippa anmäla sitt intresse en gång till på kommunens stadsnät så kan ansvarig för listan med intresseanmälningar skicka in denna via e-post till kundtjanst (at) simrishamnstadsnat.se. För de som ännu inte anmält sitt intresse går det bra att gå in på hemsidan och anmäla sig.