Uppföljning och öppna data

Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre.

Så lyder Simrishamns kommuns vision. Att ha en vision och tydliga mål är grunden för att skapa en framgångsrik kommun.

På den här sidan samlar vi information om och länkar till de olika former av kvalitets- och utvecklingsarbete kommunen bedriver. Här finns också bakgrundsmaterial i form av undersökningar, omvärldsbevakning etc. som ger en bild av hur kommunen både är och upplevs.

Kommunens vision hittar du här och förslag till översiktsplan och bakgrundsprocessen finns här .

Till vänster hittar du "öppna data", mer än 1500 jämförelsetal för vår kommun.

Till vänster hittar du också information om SKL:s, Sveriges kommuner och landsting, årliga undersökning "Kommunens Kvalitet i Korthet" och resultatet från den senaste mätningen.

Hur olika förvaltningar i vår kommun arbetar med kvalitetsfrågor kan du t.ex. se här där socialnämnden beskriver sitt arbete eller här för barn- och utbildningsnämndens del.