Simrishamns kommun i sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera.

I dagsläget finns vi här:

Facebook

Google+

Twitter

  • Barn- och utbildningsförvaltningen: @BUFSimrishamn
  • Barn- och utbildningsförvaltningen: Skolområde Korsavad: @korsavad79
  • Barn- och utbildningsförvaltningen: Skolområde Simrislund: @skolomrade
  • Nova Academy: @NovaAcademy
  • Österlens museum: @OsterlensMuseum
  • Turistbyrån: @Osterlen

Instagram

Bloggar

Youtube-kanal

Linkedin

Flickr

Platsr

Chatt

  • Ingen chatt pågår just nu.

Fråga din politiker

Appar

SMS-tjänster

  • Vi har en SMS-tjänst för avbrottsinformation för vatten- och avloppsverksamheten. Läs mer här.

Spotify

Tänk på!

Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier.  Vi rekommenderar telefon eller brev (ej e-post) för sådana ärenden.

Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så skulle ske tas inläggen bort.

Notera också att sociala medier sällan uppfyller de krav som ställs på tillgänglighet och att vissa t.o.m. kräver att du måste ha ett konto upprättat hos företaget för att kunna använda/bidraga/göra inlägg.

Diarieföring

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att, efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

I övrigt följer vi SKL:s riktlinjer (checklista samt ett juridiskt PM) för sociala medier: www.skl.se/press/socialamedier/riktlinjer-for-narvaro-i-sociala-medier

Var vill du träffa kommunens förtroendevalda och verksamheter i sociala medier?

Ett nyhetsprogram varje vecka på Youtube? En chatt kring vardagsfrågor? En blogg där du som medborgare kan skriva om livet på Österlen? Det finns säkert många ställen där du vill träffa oss. Hör av dig med ditt förslag på info(at)simrishamn.se.