Branteviks hamn

Kustkort: 83
Skärgårdskort: 839
Position: 55° 30,8' N, 14° 21,2' O
Sjökort och båtsportkort: 839

Hamnmästare Per Rosberg
Telefon 0414-224 55
Mobiltelefon 070-3719631

Gästplatser

Hamnen saknar fasta gästplatser. Gästande båtar får dock, efter förfrågan hos hamnmästare eller fiskare, förtöja på lediga platser och på utsidan av fiskebåt.

 Gästbåtsavgift 125 kr per dygn inklusive dusch.

Närliggande service

I närheten finns tillgång till avfallshantering, postbrevlåda, busshållplats, dricksvatten, eluttag, livsmedel, servering, restaurang, hotell, slip, telefon, vattenklosett och tandläkare.

Övrigt