Kontaktuppgifter

Här finner du uppgifter om den personal som arbetar med olika former av säkerhetsfrågor. Vi vill alla gärna ha tips eller idéer från just dig, så tveka inte att höra av dig.

Säkerhetschef

Thomas Andersson är säkerhetschef för Ystad- Österlen. Uppdraget omfattar även den övergripande krisledningsfunktionen.

Simrishamns kommuns riskhanteringsgrupp

 • Thomas Andersson, säkerhetschef, nås via Simrishamns kommuns växel.
 • Sven Weitner, Barn och Utbildning, 0414-81 95 06
 • Åsa Bullarbo, Socialförvaltningen, 0414-81 94 29
 • Elisabeth Rubin, Socialförvaltningen, 0414-81 93 25
 • Fredric Lindh Samhällsbyggnad, 0414-81 92 26
 • Johan Ehrnborn, Samhällsbyggnad, 0709-81 90 30
 • Benny Andersson, Samhällsbyggnad, 0414-81 92 10
 • Mats Carlsson, Kultur och Fritid, 0414-81 93 09
 • Jan Dahl, Hamnkontoret, 0709-81 90 13
 • Torbjörn Lindén, SÖRF, 010-110 25 17
 • Claes Ekman, Polisen, 114 14

Ystad- Österlen Krisledningsstab

 • Thomas Andersson, stabschef, nås via Ystads kommuns växel.
 • Kristian Ördell, Krisinformatör, 0411-577 980 
 • Carina Barthel, Samverkan, 0417-57 35 23
 • Åsa Lundblad, Samverkan, 0411-57 75 73
 • Håkan Lindquist, Samverkan, 0411-57 70 08
 • Katarina Anker- Kofoed, Genomförande, 0411-57 70 45
 • Lennart Kjellander, Genomförande, 0411-57 73 76
 • Lennart Lindgren, Resurser, 0411-57 76 61
 • Pamela Lindkvist, Resurser och Juridik, 0411-57 72 32
 • Roger Svensson, Analys och GIS, 0411-57 72 57
 • Clas Martinsson, Personal och Information, 0411-57 72 33
 • Marie Holmström, Information, 0411-57 77 12
 • Ingrid Borg, WIS och Logg, 0411-57 77 29
 • Karin Cebrenius, Information och Upplysningscentral, 0411-57 75 74

Övriga

 • Tom Setterwall, räddningschef, 0411-57 79 01
 • Anders Karmestam, SÖRF och Risk och Sårbarhetsreducerande, 0411-57 79 03
 • Mats Svensson, SÖRF och Skadeavhjälpande, 0411-57 79 07
 • Mats Johansson, Försvarsutbildarna Ystad och FRG, 0411-55 22 30
 • Ulf Nilsson, Ystad- Skurups Civilförsvarsförening och FRG, 073-926 62 99