Pressinformation

Pressmeddelanden:

Visar 1-10 av 209

 • 2014-06-26 Almedalen

  Simrishamns kommun deltar i Östersjöveckan genom Marint centrum. I samarbete med Östersjöinitiativet tar man upp det småskaliga fisket under rubriken ”Småskaligt fiske – en hållbar tillväxtfaktor elle…

 • 2014-06-10 Simrishamn pejlat

  Barnombudsmannens uppgift är bland annat att lyfta barns intressen och försöka påverka lagstiftaren, myndigheter och andra att förbättra för barn. När Barnombudsmannen pejlar, väljs några kommuner ut,…

 • 2013-01-24 Ministerbesök

  Ministerbesöken i Simrishamns kommun har varit täta de senaste månaderna med landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) som diskuterade marina frågor, miljöminister Lena Ek (C) som besökte Marint centrum…

 • 2013-01-22 Vattenbrukskonferens

  Pressmeddelande Program

 • 2014-03-05 Bokslut

  Simrishamns kommuns bokslut för 2013 visar ett positivt ekonomiskt resultat för elfte året i rad. Överskottet på 21 mnkr är 17 mnkr bättre än budget. Resultatet beror dock till övervägande del på åte…

 • 2014-02-25 Fibernät

  Simrishamns kommun tog ett stort steg mot ett förverkligande av regeringens och Region Skånes bredbandsmål för 2020 när kommunfullmäktige på måndagskvällen fattade beslut om samverkansavtal med tillhö…

 • 2014-02-19 Ministerbesök

  Ministerbesöken i Simrishamns kommun har varit täta de senaste månaderna med landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) som diskuterade marina frågor, miljöminister Lena Ek (C) som besökte Marint centrum…

 • 2006-06-13 Kust- och skärgårdskommuner träffas i Simrishamn

  Nätverket består av ett trettiotal kust- och skärgårdskommuner som har omfattande permanent och/eller deltidsboende i kustzon eller på skärgårdsöar. Simrishamns kommun har ordförandeskapet i nätverket…

 • 2006-07-03 Inbjudan till frukostträff

  Intresset för årets träffar har överträffat alla förväntningar. Bara några dagar efter årets utskick hade nästan 300 anmält sitt intresse mot ett sjuttiotal förra året. För första gången var vi tvungn…

 • 2006-08-30 Simrishamns kommun visar intresse för etanolfabrik

  Syftet med beslutet är att gå vidare och utreda möjligheterna genom att göra en inledande utredning av bland annat olika lokaliseringsalternativ. Några konkreta förslag på placering finns inte idag. …

Visa fler pressmeddelanden: