Pressinformation

Pressmeddelanden:

Visar 1-10 av 213

 • 2014-08-19 MC till Vaxholm

  Den 21 augusti arrangerar Vaxholms kommun en temadag ”Miljösmart i skärgården”. Dagens syfte är att informera vaxholmsbor, båtfolk och sommargäster om betydelsen av miljösmarta lösingar för att förbät…

 • 2014-08-14 Sillens dag

  Vad vore Simrishamn utan sillen? På Sillens dag står sillen i centrum! Visning av segelfartyg, rökeriet, uppträdanden – och så sill förstås! Sill i mängder och i alla sorts varianter på stadens restau…

 • 2014-08-08 FC avstängd

  Simrishamns kommuns samhällsbyggnadschef blev måndagen den 28 juli avstängd från sin tjänst. Vid mötet den dagen överlämnades bland annat avstängningsbeslut till medarbetaren. Kommunen har följt reg…

 • 2014-08-08 MTOS prisad

  Simrishamns kommuns framgångsrika, gränsöverskridande kortspel ”More Than One Story” vinner nya internationella lagrar. Så sent som förra året nominerades det till ”European Public Sector Award 2013” …

 • 2014-06-26 Almedalen

  Simrishamns kommun deltar i Östersjöveckan genom Marint centrum. I samarbete med Östersjöinitiativet tar man upp det småskaliga fisket under rubriken ”Småskaligt fiske – en hållbar tillväxtfaktor elle…

 • 2014-06-10 Simrishamn pejlat

  Barnombudsmannens uppgift är bland annat att lyfta barns intressen och försöka påverka lagstiftaren, myndigheter och andra att förbättra för barn. När Barnombudsmannen pejlar, väljs några kommuner ut,…

 • 2013-01-24 Ministerbesök

  Ministerbesöken i Simrishamns kommun har varit täta de senaste månaderna med landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) som diskuterade marina frågor, miljöminister Lena Ek (C) som besökte Marint centrum…

 • 2013-01-22 Vattenbrukskonferens

  Pressmeddelande Program

 • 2014-03-05 Bokslut

  Simrishamns kommuns bokslut för 2013 visar ett positivt ekonomiskt resultat för elfte året i rad. Överskottet på 21 mnkr är 17 mnkr bättre än budget. Resultatet beror dock till övervägande del på åte…

 • 2014-02-25 Fibernät

  Simrishamns kommun tog ett stort steg mot ett förverkligande av regeringens och Region Skånes bredbandsmål för 2020 när kommunfullmäktige på måndagskvällen fattade beslut om samverkansavtal med tillhö…

Visa fler pressmeddelanden: