Ny förbindelse direkt till Sturup för hela sydöstra Skåne

Välkommen till pressmöte med lunch om en ny förbindelse till Sturup från alla orter längs med Pågatågets sträcka från Simrishamn till Svedala via Tomelilla och Ystad. Mötet äger rum i Kivikssalen, Hotell Svea i Simrishamn, måndagen den 23 oktober kl. 12.00.

Bakgrund

En arbetsgrupp i Simrishamn tog initiativet till en enkät för att undersöka intresset för en förbindelse till Sturup. Enkäten infördes i Österlenmagasinet i augusti. Trots att de flesta turisterna hunnit lämna Österlen kom det fler än 400 svar. Ett av dessa var från affärsutvecklingschefen på Luftfartsverket, Bertil Månsson, som dessutom bor i Simrishamns kommun.

Buss hämtar vid varje tågstopp

En tillsatt arbetsgrupp har hållit ett antal möten och kommit fram till en lösning.Denna innebär att Simrishamn, Tomelilla, Ystad och alla övriga orter där Pågatåget stannar mellan Simrishamn och Svedala får en förbindelse med Sturup via en buss, som går vid varje tågstopp från Svedala station till Sturup. Resan mellan till exempel Simrishamn och Sturup kommer att ta 1 timme och 15 minuter, det vill säga ungefär samma tid som det tar med bil.

Luftfartsverket deltar

För att ytterligare underbygga förslaget har Luftfartsverket och Svedala kommun tillsammans finansierat en utredning med tidtabellsutformning och kostnadsberäkning avseende bussförbindelsen Svedala–Sturup. Denna utredning är presenterad för Skånetrafiken och kommer att offentliggöras vid pressmötet.

Anmäl gärna ditt deltagande om du vill delta i lunchen till Thomas Dahl,
0414-104 56 eller thomas.dahl@wegco.se.

Med vänliga hälsningar

Christer Akej, Kommunalråd, Simrishamn
0414/0709-81 91 10

Thomas Dahl, Ordförande Svensk Handel Österlen