Oktober

Pressmeddelanden:

Visar 1-2 av 2

  • 2008-10-22 Barnombudsman i Simrishamns kommun

    Den lokala barnombudsmannen ska ha ett tydligt barn och ungdomsperspektiv och ge barn och ungdomar möjligheter att påverka sin situation. Han ska kunna finnas till hands för att lyssna, hjälpa och slu…

  • 2008-10-30 Politikerpanel på Simrishamns kommuns hemsida

    Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, driver sedan 2006 ett projekt för bättre medborgardialog. Projektet syftar till att ge politikerna ännu bättre kunskap om vilka frågor medborgarna tycker är aktue…