Skönadalshemmet i Simrishamn säkrar kvaliteten

Trivsel och omvårdnad med den boende i centrum ger Skönadalshemmet gott betyg.

Kvalitetscertifiering, Skönadalshemmet. Fr. v. Jenny Larsson, enhetschef och Åsa Nejdebring, vård- och omsorgschef.  Foto: Pia Ingvarsson

Skönadalshemmet är ett äldreboende i Simrishamns tätort och innehåller 63 lägenheter i sex olika boendeenheter, varav ett för demensboende och ett för korttidsboende. Man har nu blivit kvalitetssäkrade enligt Qualis och får ett bra betyg redan vid första granskningen.

- Vår vision med Qualis i äldreomsorgen är att äldreboende och hemtjänst ska bli bättre och det ska vara verkliga förbättringar, förbättringar som både går att mäta kvantitativt och kvalitativt, säger Sören Levén, vd för Q-Steps Kvalitetssäkring AB som utfört granskningen. Att Skönadalshemmet redan efter sin första granskning blir certfierat enligt Qualis bådar mycket gott för den fortsatta kvalitetsutvecklingen i verksamheten, kommenterar.

Trygghet och trivsel

I granskningens slutrapport framkommer att Skönadalshemmets styrkor är att utforma en bra verksamhet utifrån det uppdrag som är kopplat till varje enskild boende. Trygghet och trivsel rankas högt och personalens bemötande gentemot de boende visar på en mycket hög kvalitet. Personalen är genomgående kompetent, har god grundutbildning och får också en bra kompetensutveckling.

- Det är med stor glädje jag mottar beskedet att Skönadalshemmet har erhållit en utmärkelse för sitt utmärkta och metodiska kvalitetsarbete, säger Roland Persson, socialchef i Simrishamns kommun. Det visar att med engagerad ledning och kompetent personal kan man komma mycket långt i arbetet med att ge våra kommunmedborgare god vård och omsorg. Det är också roligt att det sker i en kommunal verksamhet som har vågat prova nya grepp genom att driva verksamheten på intraprenad.

Ett gott arbete

- Det är verkligen positivt att Skönadal blir certifierat för det goda arbete jag vet att de alltid gör, säger Åsa Nejdebring, vård- och omsorgschef i Simrishamns kommun.

- Mitt i allt det positiva finns det också en sorg i att Skönadalshemmets mångåriga chef, Anne-Marie Welin, inte finns med oss och kan dela glädjen, avslutar Roland Persson

Granskningen visar också att organisationen är genomtänkt och effektiv med tydliga uppdrag och ansvarsområden, där arbetslagen är väl fungerande. Tillsammans med höga poäng inom övriga områden så når Skönadalshemmet 72 poäng av 105 möjliga. Gränsen för att bli certifierad är 45 poäng.

Frågor från media besvaras av Åsa Nejdebring, vård- och omsorgschef, Simrishamns kommun, 0414-81 92 50.

2011-05-17