Trygghetens hus

Politiker från Ystads, Tomelilla och Simrishamns kommuner och personal från polis och räddningstjänsten i Sydöstra Skåne offentliggjorde på tisdagen idéerna kring ett Trygghetens Hus, en plats där bl a polis, räddningstjänst, socialtjänst, brottsofferjour och flera andra aktörer samlokaliseras under ett tak, allt för att öka servicen och tillgängligheten för medborgarna. En annan viktig faktor som Tom Setterwall, räddningstjänstens chef framhåller är att man genom en formaliserad samverkan kan förbättra framförallt det förebyggande arbetet i de inblandade kommunerna.

Diskussioner om Trygghetens Hus har funnits under en längre tid, men i och med att en förstudie som visat på många positiva effekter nu i det närmaste är avslutad, väljer man att berätta om dem.

-En pusselbit som tycks falla på plats är att Polisen under alla omständigheter kommer att göra något åt de idag ganska slitna lokalerna i Ystad, säger Anders Telsing, närpolischef för Sydöstra Skåne med de fem kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Skurup inom sitt område. Oavsett om det blir renovering eller nybyggnation har vi nu chansen att göra verklighet av de här idéerna, berättar han vidare. I och med en kommande förändring av Polisens lokaler i Ystad, kan man alltså passa på att anpassa lokalerna så, att ett samlokaliserat Trygghetens Hus kan bli verklighet.

Bland politikerna som var på plats, Ystads kommuns Kristina Jönsson, Tomelilla kommuns Torgny Larsson och Simrishamns kommuns Anders Johansson, var samstämmigheten stor i hur man ser på idén om ett Trygghetens Hus. – Vi är först ut i Skåne med den här idén, säger Kristina Jönsson och det har hittills kommit oerhört positiva signaler. Med förstudien så gott som klar har vi nu en grund för att fortsätta och arbeta på att göra detta till verklighet. Torgny Larsson ser stora vinster i organisationernas starkt förbättrade möjligheter att samöva om idén blir verklighet. – Detta ökar absolut tryggheten för medborgarna, säger han.

– Även näringslivsperspektivet är viktigt. Med allt samlat under ett tak kan företagare få kortare vägar till de olika tillstånd man är beroende av, säger Simrishamns Anders Johnsson.
Säkerhetschefen för Ystads, Tomelillas och Simrishamns kommuner, Thomas Andersson framhåller också den ekonomiska aspekten. –Det blir definitivt mer effektivitet för samma pengar med den här lösningen.

Thomas Andersson berättar vidare att en inspirationskälla för idén om Trygghetens Hus finns i Östersund i Jämtlands län, där man redan gjort verklighet av ett så här långtgående samarbete.

-Det blir som en typ av medborgarkontor, med gemensam reception för de inblandade organisationerna och kommunerna, förklarar Kristina Jönsson. Medborgarens vägar till service kortas när så mycket är samlat på samma plats.

De kommunerna som är inbjudna att delta i vidareutvecklingen av idén är förutom de tre nämnda kommunerna också Sjöbo och Skurups kommuner, men hur det kommer att se ut i slutändan är ännu en öppen fråga. Idag finns ännu inget konkret politiskt beslut.

2011-11-15