Simrishamns kommun i europeisk arkitekttävling

Kvarteret Lasarettet i Simrishamn är tävlingsarena i den internationella arkitekttävlingen Europan 11: nu ställs förslagen ut.

Simrishamns kommun deltar i den internationella arkitekttävlingen Europan 11. Den vänder sig till arkitekter under 40 år, hålls vartannat år och är en av världens största och mest erkända arkitekttävlingar.

- Det var i slutet av hösten förra året som samhällsbyggnadsnämnden med stöd från dåvarande arbetsutskott i kommunstyrelsen beslutade avsätta pengar och anmäla Simrishamns kommuns intresse att delta i tävlingen, säger Maria Engberg, planarkitekt på Simrishamns kommun.

Själva tävlingsfasen är avslutad och jurybedömningen påbörjad. Intresset för den s.k. ”lasarettstomten” nära småbåtshamnen har varit enormt, 48 tävlingsförslag har inkommit.

Utställning på Valfisken

Samtliga inkomna förslag ställs ut på Kulturhuset Valfisken.

- Den 27 september hälsas alla välkomna att delta i ett seminarium kl. 13–16, säger Maria Engberg.

Bland de namnkunniga deltagarna vid seminariet kan nämnas professor Christer Malmström, rektor för LTH:s arkitektskola, Thomas Hellquist, forskningsledare vid Sektionen för planering och mediedesign vid Blekinge Tekniska Högskola samt professor Tomas Wikström och Lina Olsson från Malmö högskola. Vinnarna av Europan 9 i Lerum, arkitekterna Jesús Mateo och Marco Pusterla kommer också att delta.

En av 65 platser i Europa

Simrishamns kommun har valts ut i årets tävling, Europan 11, som en av 65 platser i Europa. Vinnarna utses i november och i mitten av december 2011 offentliggörs det vinnande bidraget. Europan räknar med ungefär 2 500 tävlingsförslag fördelade på 20 länder.

- Vi vill sätta Simrishamn på den internationella arkitektkartan, säger Maria Engberg. Den här tävlingen är intressant just för att den vänder sig till unga, nyfikna inom kåren från olika kulturklimat i Europa, många av dem har hunnit skaffa sig erfarenhet av komplexa uppgifters konkreta genomförande – realismen är viktigt för oss.

- Här har man chansen att få utforska fortsättningen på en medeltida stadsstrukturs kvaliteter, finskalan i det byggda, sambandet mellan det offentliga rummet och de stora landskapsrummen, säger Maria. Men Simrishamn är inget historiskt reservat, det ingår i uppgiften att vara modern med respekt för och samtal med det befintliga, och med stor förståelse för långsiktighet och hållbart byggande.

Frågor från media besvaras av Maria Engberg, planarkitekt, 0414-81 92 84.

2011-09-21

Fakta:

Öppettider för utställningen på Kulturhuset Valfisken i Simrishamn:

Fredag 23 september kl. 9.00–14.30
Lördag 24 september kl. 9.00–14.00
Måndag 26 september kl. 9.00–16.30
Onsdag 28 september kl. 9.00–17.30

På simrishamn.se/sv/bygga_bo/europan-11/ finns mer matnyttig information om det utvalda området i Simrishamns kommun och om tävlingen. Mer information finns också på www.europan-europe.com. På www.europan.se kan man följa tävlingens svenska del.

Inbjudan till utställningen:
http://www.simrishamn.se/upload/Vision/Inbj_Europan%20utst%C3%A4llning.pdf

Inbjudan till seminariet:
http://www.simrishamn.se/upload/Vision/Inbj_Europan_seminarium%20slutlig%20version.pdf