Översiktsplanearbetet drar igång i Simrishamns kommun

Ny översiktsplan med temamöten, dialog och ambition att vända trender.

Simrishamns kommun har fattat beslut om att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Som en del av arbetet med översiktsplanen kommer det att hållas temadagar ungefär en gång i månaden. Planerade tema är bl.a. bebyggelsestrategier, riksintressen, miljömålsarbete och bebyggelsestrukturer/infrastruktur.Vid varje temadag finns det möjlighet att lyssna till en eller flera inspirerande föreläsare. Tiden är alltid kl. 16–18, platsen alltid Marint centrums konferensavdelning ”Skeppet”. 

Den 25 april är det dags för den första temadagen och den första inspirationsföreläsningen ”Från vision till genomförande – att öka attraktiviteten och bygga hållbar stad i två små skånska kommuner”.

Föredragshållare är Eva Sjölin, tidigare stadsbyggnadschef i Lomma kommun med lång och rik erfarenhet av stadsplaneringsfrågor från en rad kommuner i södra Sverige. 2004 fick t.ex. hennes projekt Lomma hamn Sveriges arkitekters planpris.

- Eva kommer att berätta om vikten av strategiskt tänkande i översiktsplanearbetet för att genomföra/konkretisera en kommuns visioner, säger Maria Engberg, Simrishamns kommun, planarkitekt och projektledare för arbetet med översiktsplanen. Utgångspunkten för föreläsningen blir arbetet med att skapa Lomma hamn och utvecklingen av Staffanstorps kommun till en attraktiv boendeort. 

Nästa tillfälle att bli inspirerade av kommunens översiktsplanearbete är den 5 juni.

- Då kommer det bland annat att handla om hur riksintressen tas tillvara och integreras i en ny tid, säger Maria Engberg. Till hösten kommer också översiktsplanemöten med fokus på de enskilda byarnas förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Arbetet med översiktsplan är en viktig och avgörande del av en kommuns utveckling.

- Kommunens nuvarande översiktsplan är elva år, det är hög tid att göra en ny, det har hänt fantastiskt mycket på de här åren, berättar Maria Engberg. En engagerad förankringsprocess är viktig, minst lika viktig som resultatet

Till översiktsplanen kommer också att kopplas kommunens arbetet med övergripande styrdokument och planer. Förutom en fastställd vision för kommunen, handlar det om äldreomsorgsplan och politiska handlingsplaner.

- Det är viktigt att vända trenden och på bred front skapa förutsättningar för ökad inflyttning, säger Anders Johnsson (M), kommunalråd i Simrishamns kommun. Bebyggelsen idag är en begränsade faktor.

Frågor från media besvaras av Maria Engberg, planarkitekt, Simrishamns kommun, 0414-81 92 84, eller av Anders Johnsson, kommunalråd (M), 0414-81 91 45.

2012-04-18