Mars

Pressmeddelanden:

Visar 1-2 av 2

  • 2013-03-04 Korsavadsskolans värme

    Sedan ombyggnaden av Korsavadsskolan blev klar för drygt tre år sedan har det under de första två åren varit inkörningsproblem från och till avseende att styra värme och ventilation på avsett vis, men…

  • 2013-03-06 Vård- och omsorgsplan

    Den äldre befolkningen ökar i hela Sverige och Simrishamn är en kommun som har en stor andel äldre, ca 30 %. Idag har socialnämnden i kommunen vård- och omsorgsplan som sträcker sig fram till 2015. …