Förvaltningschef avstängd

Simrishamns kommuns förvaltningschef för samhällbyggnadsförvaltningen avstängd och personalärende öppnat.

Simrishamns kommuns samhällsbyggnadschef blev måndagen den 28 juli avstängd från sin tjänst. Vid mötet den dagen överlämnades bland annat avstängningsbeslut till medarbetaren. Kommunen har följt regelverket och tid för överläggning med förvaltningschefens ombud fastställdes till den 11 augusti. Ärendet planeras tas upp på kommunstyrelsens ordinarie sammanträden den 13 augusti. Det är kommunstyrelsen som är beslutande kring förvaltningschefs anställning,

Fullständig tystnadsplikt

I personalärenden av den här karaktären råder fullständig tystnadsplikt, lagstiftningen ger ingen möjlighet att lämna ut uppgifter om enskild anställd av omsorg av den enskildes integritet.

 - Vi hade gärna lämnat ut den information vi har, men vi kan inte med hänsyn till gällande lagstiftning lämna ut uppgifter om enskild anställd, säger Johanna Sjöstrand, personalchef på Simrishamns kommun.

Efter överläggning: allt offentligt

När överläggning genomförts är all information i ärendet offentlig.

- En styrka i en offentlig verksamhet är givetvis transparensen, säger Johanna Sjöstrand. Allt underlag, från vårt juridiska ombuds rapports slutsatser till konsekvenserna för den enskilde medarbetaren, blir offentliga när överläggning genomförts.

 Förhalning

Under gårdagen framkom önskemål från förvaltningschefens ombud om att flytta den överenskomna tidpunkten för överläggningar.

- Vi har följt ordningen i LAS till punkt och pricka, men nu vill förvaltningschefens ombud flytta den mötestid som var överenskommen till en tidpunkt efter kommunstyrelsens ordinarie sammanträde, säger kommunens juridiska ombud, Clas Langéen-Nilsson.

Att på detta sätt förhala tidpunkten för överläggningar gör att tidpunkten för avslut och offentlighet också skjuts framåt, till förfång för både den enskilde och för kommunens som har en stark önskan att öppet redovisa sakskälen.

 - Att förvaltningschefen och hans ombud vill skjuta överläggningen framåt i tiden påverkar möjligheten för massmedia och allmänhet att ta del av innehållet i ärendet, vilket vi djupt beklagar, avslutar Johanna Sjöstrand. Det försvårar också kommunstyrelsens möjligheter att inom rimlig tid avsluta personalärendet och redovisa bakgrunden till beslut.

 Frågor från media besvaras av Simrishamns kommuns juridiska ombud, Clas Langéen- Nilsson, Advokatcenter Norden, 0709-18 26 00/040-611 20 03.

 2014-08-08