Marin pedagogik först ut vid nya naturskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen och Marint centrum ger under första veckan i juni alla sexåringar vid de kommunala förskolorna möjlighet att få en lärorik och rolig havs-och naturupplevelse vid nya naturskolan i Kivik.

Sedan 2011 har barn- och utbildningsförvaltningen och Marint centrum tillsammans drivit ett marinpedagogiskt program för kommunens förskolor.

Grundsyftet med verksamheten handlar om att när barnen lär sig om havet och dess invånare och själva får utforska och se vilken betydelse de har för oss människor, så läggs grunden för en hållbar miljömedvetenhet.

Årets marina fältdagar

Årets fältdagar genomförs 1–5 juni.

- Barnen kommer att få möjlighet att lyssna på en saga om Musslan Mindy som i Östersjön möter både vackra och läskiga saker, berättar projektledare Luci Nordahl. Sedan delas barnen upp i tre utforskargrupper, som alla kommer att få utföra följande aktiviteter:

• Tillsammans med en marinbiolog dra på sig vadarbyxor och håva och kika i vattenkikare efter havets spännande växter och invånare.

• Utmanas i naturbingo.

• Fiska efter färgglada fiskar och leta strandfynd och skräp.

När fältdagen närmar sig sitt slut samlas vi och knyter ihop alla spännande upplevelser och äter lunch från Kiviks skola.

Snart välkomnas barn från hela Skåne

Nytt för i år är att barnen också kommer att få utforska miljön vid den nya naturskolan i Kivik, bara ett stenkast från Stenshuvuds nationalpark. Då naturskolan egentligen invigs först efter sommaren, kommer barnen på de marina fältdagarna att vara de första som får utforska det nya naturskoleområdet.

Barn och ungdomar från hela Skåne får ta del av den marina pedagogiken på naturskolan när den öppnar efter sommarlovet.

- Det är fantastiskt roligt att verksamheten som vi startade för bara några år sedan har utvecklats så bra och nu kan komma fler till godo, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig på Marint centrum.

Förankrat i läroplanen

Det marinpedagogiska programmet är utvecklat lokalt av kommunens förskolepedagoger och väl förankrat i förskolans läroplan. 

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (Lpfö 98, rev 2010, förskolans uppdrag)

”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom eget aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter” (Lpfö 98, rev 2010, förskolans uppdrag)

Frågor från media besvaras av Madeleine Lundin, 0414-81 91 24 utvecklingsansvarig på Marint centrum och Luci Nordahl, 0768-83 81 90, förskolelärare och projektledare, barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun.

2015-06-01

Fakta

Marint centrum

På Marint centrum samlas omsorg om havsmiljön, forskning och entreprenörskap under ett tak. Här skapas och utbyts kunskap, samarbeten byggs och nya idéer och affärsmöjligheter utvecklas. Marint centrum har breda nätverk och samarbeten inom akademi, näringsliv och offentligt förvaltning i hela Sverige och runt Östersjön. Under 2015 fokuserar vi särskilt på två av våra hjärtefrågor, hållbart fiske och marint avfall.

Marina fältdagarna och naturskolan

Det marinpedagogiska programmet är utvecklat lokalt av kommunens förskolepedagoger och väl förankrat i Läroplanen för förskolan (Lpfö, 98 reviderad 2010).

Fältdagarna genomförs på naturskolans område i Kivik mån–fre 1–5 juni kl 9.00– 11.30, följt av lunch.

Naturskolan, som kommer att vara till för barn och unga från hela Skåne, invigs i höst.