Årets kulturskolekommun i Skåne 2015 är Simrishamn

Lärarförbundet rankar Simrishamn som Skånes bästa musik- och kulturskolekommun 2015.

Simrishamn  Lärarförbundet utser sedan 2009 Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun. Till grund för utmärkelsen finns tre kriterier: resurser till musik- och kulturskolan, avgifter för musik- och kulturskolan samt andel elever i frivillig verksamhet.

 Simrishamn har klättrat från plats 83 till 37 i riket och är i särklass i Skåne (tvåan, Hässleholm, återfinns först på plats 79).

 Sylvia Carlsdotter, chef för den kulturpedagogiska enheten på barn- och utbildningsförvaltningen, är väldigt glad över rankingen:

 - Vi ser ett ständigt ökande intresse för vår växande verksamhet där vi har fantastiska medarbetare som är både engagerade och har hög kompetens. Det kontinuerliga arbetet med kultur i skolan, Kulturgarantin, som Simrishamn var först i landet med, ger också ringar på vattnet i den frivilliga verksamheten.

 Kommunen fortsätter sin satsning på att ge unga möjligheter att uppleva och utöva kultur.

 - Det är tydligt att Simrishamn har satsat på kulturskolan. Vi har just haft en färgsprakande invigning av våra nya lokaler i Godsmagasinet, centralt vid stationen och Kulturhuset Valfisken med Nova Academy i Simrishamn, säger Sylvia Carlsdotter. Det är bra för kommunens barn och unga och det ökar givetvis barnfamiljers intresse att flytta till kommunen.

Frågor från media besvaras av Sylvia Carlsdotter, enhetschef på kulturpedagogiska enheten, 0414-81 96 02.

2015-06-05

Fakta om Lärarförbundets ranking

Lärarförbundet utser sedan 2009 Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun. Till grund för utmärkelsen finns tre kriterier.

1. resurser till musik- och kulturskolan

2. avgifter för musik- och kulturskolan

3. andel elever i frivillig verksamhet

Resurser

Hur mycket pengar satsar kommunen på musik- och kulturskolan? Beloppet räknas i kronor per invånare i åldern 7–15 år. 

Avgifter för musik- och kulturskolan

Beloppet avser den medelavgift som tas ut i kommunen.  

Andel elever i frivillig verksamhet

Hur stor andel av kommuninvånarna i åldern 6–19 år som deltar i den frivilliga verksamheten i musikskolan. 

Underlagsmaterialet utgörs av statistik hämtad från SKL, Sveriges kommuner och landsting, samt uppgifter inhämtade av Sveriges kulturskoleråd. Underlaget innehåller uppgifter om andel elever i frivillig verksamhet och uppgifter om medelavgift för musikskolan. 

Rankningslistan

Kommuner rankas inom respektive kriterium från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Kommuner med samma värde får samma placering. De olika placeringarna summeras för varje enskild kommun och kommunerna rangordnas efter den sammanlagda poängsumman.

Den kommun som uppnår lägst poängsumma hamnar i topp. De kommuner som inte lämnat uppgifter till Sveriges kulturskoleråd om avgifter i musik- och kulturskolan eller antal elever i den frivilliga verksamheten rankas som 290 i dessa kriterier.

Mer information och pdf:er med alla rankinglistor finns här: www.lararforbundet.se/artiklar/sveriges-basta-musik-och-kulturskolekommun-kriterier-och-rankning