Mars

Pressmeddelanden:

Visar 1-4 av 4

 • 2015-03-19 Jämställda Skåne

  Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att samordna jämställdhetsarbetet i länet. Man har, tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, tagit fram en ny strategi för det fortsatta jämställdhetsa…

 • 2015-03-19 Bokslut 2014

  Simrishamns kommuns bokslut för 2014 visar ett positivt ekonomiskt resultat. Årets resultat, justerat för engångshändelser som reavinster på fastighetsförsäljningar och pensionsmedelsplaceringar, uppg…

 • 2015-03-18

  Datainspektionen har godkänt avtalet mellan Barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun och Google gällande användandet av molntjänsten Google Apps for Education (GAFE) i skolorna.  Tidiga…

 • 2015-03-18

   Det lyckade projektet ”Hemmahamnen” i Simrishamn strävar efter att erbjuda färsk fisk året runt och skapa ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön. Lördagen den 28 mars kl. 11–15 är det fokus …