På bron mellan kultur och skola – barnperspektiv i kommunal verklighet

Nationell tvärkonferens i Simrishamn 26–27 november

Hur funkar det med kultur i skolan i praktiken? Det är en den övergripande frågeställningen när kulturpedagogiska enheten i Simrishamns kommun (av Lärarförbundet utsedd till årets kulturskola i Skåne 2015) arrangerar en nationell tvärkonferens den 26–27 november.

- Kultur i skolan har de senaste åren fått allt högre prioritering från nationellt håll med Kulturrådets satsning, utbildningsministerns uttalanden och Kulturskolornas utveckling, säger Sylvia Carlsdotter, enhetschef för kulturskolan.

Men hur når kulturen fram till den enskilde eleven? Vilka är det som ska se till att det fungerar och vad finns det för förhållningssätt, strukturer och ingångar som gör att samarbeten och utvecklingsarbete fungerar?

Det är frågor som kommer att debatteras på konferensen. Under två dagar samlas aktörer från kultur och skola från olika delar av landet: lärare, kulturliv, kulturskolechefer, kulturutvecklare, politiker, rektorer m.fl.

- Tillsammans tittar vi på nycklar och möjligheter för att kultur i skolan ska blir kultur för, med och av eleven, berättar Sylvia Carlsdotter.

Anne-Marie Körling, läsambassadör, och Niklas Hald, doktorerande skådespelare, inleder dagarna med var sin inspirationsföreläsning, sedan följer ett späckat program om kulturgaranti, alla elever i fokus, bygga broar mellan kultur och skola m.m. (Programmet bifogas.)

Frågor från media besvaras av Anna-Carin Uggla på kulturpedagogiska enheten på Simrishamns kommun, 0414-81 95 71.

2015-11-23

Fakta: Kulturgarantin

Kulturgarantin i Simrishamn är omfattande, långsiktig och permanent struktur samt förhållningssätt för kultur i skolan i Simrishamn sedan 2005. Modellen har inspirerat till kulturgarantier i många kommuner över hela landet och används som etablerat begrepp i relation till Kulturrådets Skapande skola-medel.