Simrishamns kommuns miljöpris för 2015 utdelat

Miljöpriset i Simrishamns kommun delades ut under måndagskvällen.

Marint centrum, naturvårdsprogram, samordnad varudistribution, tankställe för biogas – det är många insatser, stora som små, Simrishamns kommun gör på miljöns område. Kommunen har också instiftat ett miljöpris sedan några år, som ”utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet.”

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på Skeppet på Marint centrum på måndagskvällen delades priset för år 2015 ut.

Prisutdelare var Thomas Hansson (MP), myndighetsnämndens ordförande, och mottagare av 10.000 kr och ett diplom var Sven-Olof Bernhoff, vd för Skånefrö, och motiveringen löd:

”Skånefrö har, genom sin vd Sven-Olof Bernhoff, gjort en fantastisk insats för miljö i Hammenhög och kommunen. Genom att utveckla metoder för att tillvarata restprodukter och använda det som energiråvara i värmeproduktion, har olja ersatts med miljö- och klimatvänlig värme hos Simris Alg och ett antal bostadsfastigheter i Hammenhög.”

- Miljöpriset ges till någon som arbetar för en långsiktigt hållbar miljö, säger Thomas Hansson. Sven-Olof Bernhoff med sitt företag Skånefrö visar på att det är den enskildes egna åtgärder som leder till att vi kan uppnå ett samhälle där påverkan på miljö och klimat blir allt mindre. Genom ett kontinuerligt förändringasarbete kan man nå resultat.

- För uppvärmningen i Hammenhög bidrar Skånefrös verksamhet till ökad energieffektivitet och minskat nyttjande av fossila bränslen och på så vis minskas klimatpåverkan och vi bidrar direkt till att uppnå de klimatmål som överenskoms i Paris i december, fortsätter Thomas Hansson. Sven-Olof och hans medarbetare på företaget är en tydlig förebild för hur vi ska jobba tillsammans för att nå samhällets uppsatta mål.

Frågor från media besvaras av Thomas Hansson (MP), ordförande i myndighetsnämnden i Simrishamns kommun, 0709-47 26 77.                   

2016-01-25

— Det finstilta om miljöpriset i Simrishamn

Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja miljö- och/eller hälsofarlig verksamhet genom t.ex. information, undervisning, produktutveckling, aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Miljöpriset kan tilldelas enskild person mantalsskriven i Simrishamns kommun alternativt organisation, företag eller förening med säte i kommunen. Förslag till miljöpristagare kan lämnas av kommunmedborgare, företag eller organisation. Myndighetsnämnden utser pristagare. Miljöpriset är på 10.000 kronor.

Tidigare pristagare har bl.a. Föreningen Trädgården som Livsrum och projektet ”Skörda regnvatten – till nytta och nöje i trädgården”, Fredrika Gullfot och Ola Jönsson.

—Det finstilta om årets pristagare, Sven-Olof Bernhoff, vd för Skånefrö

Skånefrö använde tidigare stora mängder olja i sin process för att torka utsäde och frön. Som restprodukt fick man stora volymer av rens från spannmålet (dåliga frön, skal från frön, och annat biologiskt ”skräp” som följde med i fröleveranserna in). Avrenset betraktades som avfall som i bästa fall (ur miljösynpunkt) kunde hamna ute på en åker, och i sämsta fall på en deponi.

Under ledning av Sven-Olof Bernhoff förändrade Skånefrö därefter processerna och började pelletera avrenset och skapa fullt brännbara pellets som fungerar bra som komplement till vanliga träpellets. Delar av pelletsproduktionen används i en egen pelletspanna för att förse byggnader och processer med värme. Därigenom har man i princip helt eliminerat sitt behov av olja för uppvärmning och drift. Då det under stora delar av året fanns en stor överkapacitet i pannan, startade man, tillsammans med invånarna i Tommarp, ett fjärrvärmenät som kunde förse byn med miljövänlig värme från pelletspannan. För detta tilldelades Skånefrö Simrishamns miljöpris 2011.

Men miljöambitionerna har inte avstannat efter detta. Efter förvärvande av Weibulls lokaler i Hammenhög och har insatsen upprepats och utökats med efterföljande leverans av värme även till Hammenhögs fjärrvärmenät. Därför vill Simrishamns kommun synliggöra och tacka för dessa insatser genom att utdela miljöpriset till vd Sven-Olof Bernhoff personligen.

Skånefrö är idag en stor delägare och projektdeltagare i ett företag som heter Ecoera som bl.a. arbetar med att få till en process där man endast delvis förbränner Skånefrös pellets. De delar som finns kvar efter förbränningen är dels alla mineralämnen, dels, och det viktiga här, att större delen av det kol som finns i pelletsen inte har förbränts utan finns kvar i ”restpelletsen”. Denna ”restpellets” fungerar som ett utomordentligt bra jordförbättringsmedel.

Det kol som restpelletsen innehåller är väldigt stabilt och stannar kvar mycket länge i marken. När man t.ex. hittar eldstäder från stenåldern är större delen av det oförbrända kolet fortfarande kvar i marken. Kolet som finns i pelletsen kommer ursprungligen från den koldioxid som växten, som pelletsen tillverkades av, tog upp från atmosfären under sitt liv. Vi får alltså ett stabilt, miljövänligt, nyttigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att fånga in och sänka koldioxidhalten i atmosfären.