Stark tillväxt i besöksnäringen på Österlen i september

50 % fler utländska gästnätter och 28 % fler svenska gästnätter i Simrishamns kommun i september.

Österlen och Simrishamns kommun är sedan länge en stor turistmagnet. Områdets attraktionskraft är ständigt ökande och när nu besöksstatistiken för september kommit är siffrorna fortsatt glädjande.

Under månaden har antalet övernattningar ökat jämfört med samma period förra året. Störst är ökningen, 51,2 %, för gäster från utlandet, men även de svenska besökarna har ökat, 27,4 % jämfört med september månad 2015. Totalt har det gjorts 4 163 fler övernattningar bara i september i år jämfört med i fjol.

För perioden januari–september står besökare från Tyskland för den största andelen, nästan 14 200 övernattningar, en ökning med 18 % jämfört med 2015. Den största ökningen under perioden står besökare från Schweiz för, mer än 150 %, från 1 288 till 3 235 övernattningar.

Totalt har de utländska besökarna ökat med 24,2 % under januari–september jämfört med 2015, från 26 087 till 32 391 övernattningar. De svenska besökarna har ökat med litet mer än 12 %, till nästan 220 000 övernattningar.

- Det är jättekul att septembersiffrorna visar en så stor ökning av besökare till vår kommun på Österlen, säger Sofie Bredahl, utvecklingschef och ansvarig för besöksnäringsfrågorna på Simrishamns kommun. En viktig orsak är vårt långsiktiga arbete riktat till utländska marknader, med kampanjer, press- och researrangörsresor.

Ett bra väder, Äppelmarknaden, vandringseventet Eurorando, den nya nationella cykelleden Sydostleden är faktorer som spelar in för besöksutvecklingen under september i Simrishamn. De internationella semestervanorna ger också möjlighet till en hög beläggning under stora delar av året på attraktiva besöksmål som Österlen.

Men det finns fler orsaker, säger Sofie:

- Att vi i Simrishamns kommun och i hela sydöstra Skåne har duktiga företag som erbjuder bra aktiviteter och anledningar till besök är givetvis helt avgörande för att den här växande delen av vårt näringsliv ska blomma. Det är därför vi i de sydöstskånska kommunerna håller på med ett stort destinationsutvecklingsprojekt tillsammans med företagen, där målet är att bli ännu mer attraktiva för främst utländska besökare. 

Frågor från media besvaras av Sofie Bredahl, utvecklingschef på Simrishamns kommun, 0414-81 93 20. 

2016-11-18