Östersjöprojekt om spökgarn vinnare av internationellt miljöpris

MARELITT Baltic, det internationella projektet om förlorade fiskeredskap och spökfiske, har vunnit det internationella miljöpriset ”Baltic Sea Clean Maritime Award”.

Priset instiftades 2013 av The Baltic Sea Forum i samarbetet med EU-projektet InnoShip och The Institute of Shipping Economics and Logistics. Priset ska stärka innovativa och miljövänliga tillvägagångssätt och idéer för Östersjön och erbjuda en plattform för transparens, kunskapsutbyte och för åtgärder som går att genomföra.

MARELITT Baltic (2016–2019) är ett internationellt projekt vars syfte är att kartlägga problematiken med och minska antalet förlorade fiskeredskap i Östersjön. Projektet, med nio partners från Estland, Polen och Tyskland, leds av Marint centrum i Simrishamn. Från Sverige deltar även Håll Sverige Rent, en erfaren partner på miljöområdet.

Det banbrytande projektet var nominerat som en av tre finalister i klassen ”Teknologi och innovation” och priset delas ut den 14 juni vid The Institute of Shipping Economics and Logistics’ ”Annual Forum” i Berlin.

- Förlorade och borttappade fiskeredskap i Östersjön, så kallat spökfiske, är ett stort och mycket mer komplicerat problem än vad som hittills beskrivits, säger Vesa Tschernij, projektledare på Marint centrum för MARELITT Baltic. Problemet inkluderar en rad aktörer och kan lösas endast genom en bättre koordinerad samverkan mellan alla involverade. Projektet MARELITT Baltic kommer att erbjuda ny kunskap och nya verktyg, men det krävs också attitydförändring. Där tror jag att detta pris kan göra en stor skillnad.

- Vi är så klart mycket stolta över denna uppmärksamhet, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent, samarbetspartner i projektet. Det här är ett fantastiskt projekt som kommer att leda till minskad förekomst av spökgarn i Östersjön.

Presskontakt:

  • - Vesa Tschernij, projektledare, Marint centrum, Simrishamns kommun, 0414-81 91 66
  • - Johanna Ragnartz, vd, Håll Sverige Rent, 0769-41 01 89

Mer information om Baltic Sea Clean Maritime Award:

www.baltic-sea-forum.org/award

Mer information om MARELITT Baltic:

MARELITT Baltic (2016–2019) är ett EU-finansierat projekt med syfte att kartlägga problematiken och minska antalet förlorade fiskeredskap i Östersjön. Marint centrum, Simrishamns kommun, leder det treåriga projektet där Håll Sverige Rent, WWF Tyskland, WWF Polen och Keep the Estonian Sea Tidy är partners.

- Våra viktigaste målsättningar är att öka förståelsen om problemet och därigenom engagemanget att agera, säger Vesa Tschernij som leder det internationella projektet från Marint centrum i Simrishamn.

- Vi kommer även att ta fram och demonstrera i praktiken fungerande arbetsmetoder som kan lösa problemet i östersjöregionen. Idag är det endast fem av nio östersjöstater som aktivt arbetar med spökfiskeproblemet

Under två år ska ett antal dykningar och draggningar efter spökgarn i utvalda områden genomföras i projektet. Dessa erfarenheter sammanfattas i en handbok med information om hur bärgningar av spökgarn bäst görs vid olika typer av bottnar och vrak. Man kommer även titta på hur spökgarnen hanteras i hamnarna på bästa sätt så att de sedan kan återvinnas eller återanvändas. Det tas fram en karta över områden där spökgarn förekommer.

Projektets budget är 35 miljoner kronor där 75 % finansieras av EU (INTERREG Östersjöprogram). Svenska Havs- och vattenmyndigheten medfinansierar projektet med 25 % genom havsmiljöanslag.