Projekt ”Vägval” – vägen till kunskap

I projekt ”Vägval” ska närmare 300 vägar, som inte heter någonting, få ett namn under 2017 och 2018. Kulturarvsdagen den 9 september är starten för namngivningen i de tre norra distrikten Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby.

Adresser är ett modernt påfund. Det var enklare förr när man kände alla och det räckte med att veta personens namn och by för att hitta. Problemen kom när det var flera personer med samma namn i byn. Då fick man ta till ett ”vedernamn” för att kunna skilja dem åt. En enkel och fungerande lösning var att använda numret på gården, alla visste ju vem Karl Nittan var. Ännu vanligare var att man använde sig av ett lyte som tillägg, då blev det namn som Sven Tjocke eller Ola Halte.

Fram till nu har många invånare under lång tid haft sin fastighetsbeteckning som adress, ett inte helt fungerande system. Genom Simrishamns kommuns projekt ”Vägval” kommer istället alla att få en s.k. belägenhetsadress med ett vägnamn.

Vägar blir förlängda

Många vägar kommer att få ett helt nytt namn och ännu fler blir förlängda med samma namn som de redan har i en intilliggande tätort eller annan kommun.

- Det är ett stort och viktigt arbete eftersom det sätter ett outplånligt spår i historien, säger Kicki Näslund, projektledare för ”Vägval”. Namn på platser är en del av kulturarvet som inte bara har ett stort historiskt värde som fornminne utan också är ett bruksföremål. Ortnamn är för många en del av identiteten, de visar våra rötter och ger en känsla av samhörighet med bygden. Därför är det viktigt att de som bor på en plats känner sig hemma och är delaktiga i sin nya adress.

Dialog A och O

På kommunkartan på kommunens hemsida, simrishamn.se, kan man snart se vilka vägar det är som berörs.

- Under ”Vägval” på hemsidan kan man sedan få mer information om projektet och under varje distrikt hitta historia om trakten, information om platser, hur gamla namnen är, vad de betyder och om det finns någon annan bakgrund, säger Kicki Näslund.

Vägval kommer att arbeta från norr och söderut, varje distrikt kommer att vara i fokus en månad. Först ut är de norra distrikten och i maj nästa år beräknas Borrby och Östra Hoby i söder vara klara.

Start på Kulturarvdagen i Kivik

Kulturarvsdagen den 9 september är starten för namngivningen i de tre norra distrikten Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby på Kiviks museum.

- Alla är välkomna till Kiviks museum på Äppelgården klockan 15, avslutar Kicki Näslund. Då kommer jag att berätta vilka vägar som berörs i Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby, visa kartor och prata med folk från trakten.

Frågor från media besvaras av Kicki Näslund, projektledare för Vägval, 0414-81 92 58, kicki.naslund@simrishamn.se, www.instagram.com/vagvalsimrishamn.

2017-09-04

Fakta

I projekt Vägval ska runt 300 gator och vägar som inte heter någonting få ett namn under 2017 och 2018. Det innebär att tusentals personer i Simrishamns kommun kommer att kunna skriva sin alldeles egna nya adress.

Kommunens hemsida, simrishamn.se, kommer att innehålla mycket information. På kommunkartan kommer man att kunna se vilka vägar som berörs. De vägar som ska namnges har fått ett ”arbetsnamn” med det distrikt det tillhör och två siffror, exempelvis Ravlunda 01. Där kan man också se förslag till förlängningar och för Ravlunda finns även militärens befintliga vägnamn inlagda.

Under Vägval - hitta rätt adress finns dels en allmän information om projektet och det kommer löpande att läggas ut material från varje distrikt som innehåller lite historik från trakten, platsers namn med hur gamla de är vad de betyder och lästips.

För att komma i kontakt med Vägval kan man använda e-postadressen vagval@simrishamn.se, ringa projektledaren Kicki Näslund, 0414-81 92 58, och följa projektet på Instagram vagvalsimrishamn. Kommunkartan kommer i höst skede att bli interaktiv så att man kan lämna sina förslag eller synpunkter direkt i den.

Vägval kommer också att finnas på biblioteket den 27/9 klockan 18.30 då lektor Ola Svensson ska berätta om sin ortnamnsforskning på Österlen. Den 8/10 kan man ta bussen till Helvetet och andra spännande platser under guidning av Lena Alebo och Kicki Näslund.