Simrishamns kommun försörjer fisket med is

Simrishamns kommun har förvärvat isfabriken i hamnen för att säkerställa fiskets behov av is.

Tillgången på is för att hålla fångsten kyld under transport är väsentlig för fiskerinäringen. Simrishamns kommun har genom förvärvet av isfabriken i hamnen i Simrishamn (tomten ägs redan av kommunen) säkerställt att efterfrågan, både lokalt och längs syd- och ostkusten, tillfredsställs för lång tid framöver.

Kommunens hamnchef Fredrik von Segebaden är nöjd med den förbättrade service som nu kan erbjudas och har redan planer på utveckling:

- Vi hoppas att redan före årsskiftet kunna leverera en bättre kvalitet på is till fiskarna med ett modernare isverk. Det ska kunna hanteras obemannat med möjlighet att kunna leverera dygnet runt, alla veckans dagar, med kortbetalning på kajen alternativt via personal om man så önskar.

Isförsäljningen sker idag i hamnen måndag–fredag kl. 7–16, men det finns möjlighet till köp även vid andra tider. 

Frågor från media besvaras av Fredrik von Segebaden, hamnchef i Simrishamns kommun, 0414-81 92 03.         

2017-09-08