Simrishamns kommun positiv till att intresserade fastighetsägare tillskapar boende för personer med uppehållstillstånd

Simrishamns kommun ser positivt på att intresserade fastighetsägare vill tillskapa genomgångsboenden eller tillfälliga boenden för personer med uppehållstillstånd.

- Vi som kommun ansvarar för att ordna boende för de personer som kommunplaceras i vår kommun, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun. Detta sker vanligtvis genom det ordinarie bostadsbeståndet hos kommunens fastighetsägare, antingen allmännyttan eller de privata.

Med anledning av Migrationsverkets besked om nedläggning av en rad asylboende i Simrishamns kommun, vill kommunledningen uppmuntra privata fastighetsägare att överväga att skapa så kallade genomgångsboenden eller tillfälliga boenden för personer med uppehållstillstånd.

- Finns det i dagsläget intresse genomgångsboenden eller tillfälliga boenden så är det upp till privata fastighetsägare, säger Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S)  i Simrishamns kommun, och poängterar att kommunen inte har för avsikt eller möjlighet att medfinansiera sådana privata initiativ.

De som idag har ett korttidsboende och vill fortsätta den verksamheten i befintlig form så är det upp till varje fastighetsägare. Vill man ändra användning av fastighet till boende (dit även genomgångsboende och tillfälliga boenden kategoriseras) till någon form av permanenta bostäder så krävs det bygglov. Det är också viktigt att se över vilka planbestämmelser som gäller för fastigheten.

- Finns intresse för start av genomgångsboende eller tillfälliga boenden är det klokt att kontakta kommunens plan- och byggenhet för information kring regler och tillvägagångssätt, avslutar Diana Olsson.

Frågor från media besvaras av Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S) i Simrishamns kommun, 0414-81 91 11, eller av Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun, 0414-81 91 02.

2017-01-19