Socialförvaltningen i Simrishamns kommun i topp enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting

Hemtjänsten och LSS-verksamheten får toppbetyg i den årliga SKL-redovisningen ”Kommunernas kvalitet i korthet”.

När SKL, Sveriges kommuner och landsting, för tionde året presenterade resultatet den årliga redovisningen av ”Kommunernas kvalitet i korthet” i veckan, visade Simrishamns kommuns socialtjänst toppresultat.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna, som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. För varje område har mått och mätformer tagits fram. 2007 genomfördes den första undersökningen, 2016 deltog drygt 250 kommuner av landets 290.

Hemtjänsten uppskattas

Mått 28 i ”Kommunernas kvalitet i korthet” handlar om hur stor andel som är nöjda med sin hemtjänst. Här hamnar Simrishamns hemtjänst på en delad tredjeplats i Sverige, med 98 % nöjda brukare.

- Förklaringen är enkel, säger Simrishamns kommuns äldreomsorgschef Annika Forsgren: Vi har helt fantastiska medarbetare!

LSS i topp

I mätningen har man också valt ut en rad faktorer som anses vara de viktigaste när det gäller kvalitet inom LSS’ (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) grupp- och serviceboende, mått 29. Det handlar såväl om aktiviteter, personalstöd och mat, som vardagliga möjligheter till att ta emot gäster, tillgång till internet, frånvaro av hot och våld etc.

Simrishamns kommuns LSS-verksamhet är här i topp i Sverige, man uppfyller alla dessa utpekade kvalitetskrav till 100 %.

Lena Parkhagen är chef för LSS-verksamheten säger i en kommentar:

- Under de senaste fem åren har vi arbetat metodiskt för att förändra arbetsmetoder och synsätt i gruppbostäder och servicebostäder, att ha ett individfokus. Vi utgår från individens behov av stöd och färdigheter, för att sedan tillsammans utforma genomförandeplaner. Till vår hjälp har vi olika kartläggningsmaterial, metoder för färdighetsträning och kommunikationsverktyg, alla utformade för ett individuellt stöd i vardagen.

- Ett flexibelt lokalt kollektivavtal som reglerar medarbetarnas arbetstid och ger möjlighet till flexibel personalplanering har också haft stor betydelse. Medarbetarnas förmåga och dagliga engagemang, att i sin tur vara flexibla och ha ett individfokus, har varit helt avgörande för framgången, att göra vardagen förutsägbar så brukaren känner att han/hon påverkar sin egen vardag, avslutar Lena Parkhagen.

Frågor från media besvaras av Lena Parkhagen, avdelningschef LSS, 0414-81 93 50, eller av Annika Forsgren, avdelningschef vård och omsorg, 0414-81 92 50.

2017-01-20