Vägval: 300 gator och vägar ska få namn

I projekt Vägval ska runt 300 gator och vägar som inte heter någonting få ett namn under 2017 och 2018. Det innebär att tusentals personer i Simrishamns kommun kommer att kunna skriva sin alldeles egna nya adress.

Namn på platser är en del av kulturarvet som inte bara har ett stort historiskt värde som fornminne, utan också är ett bruksföremål. Ortnamn är för många en del av identiteten, de visar våra rötter och ger en känsla av samhörighet med bygden. Därför är det viktigt att de som bor på en plats känner sig hemma och är delaktiga i sin nya adress.

- Det här är ett stort projekt där det är viktigt att få in tankar, idéer och förslag från de som bor, lever och verkar här, säger Kicki Näslund, kulturhistoriker som är projektledare för Vägval. För att nå ut till så många som möjligt kommer det att sprudla av aktiviteter i skolor, byalag, äldreboenden, på Österlens museum, biblioteket och Kiviks museum.

Namngivningen kommer att ske i samråd med byalag, vägföreningar, boende i området, med hjälp av skolan, äldreomsorgen och alla som är intresserade – allt för att få en så bred förankring och lokal anknytning som möjligt.

Hitta rätt

I Simrishamns kommun finns det en mängd gator och vägar om inte heter någonting och där husen har fastighetsbeteckningen som adress.

- Det är inte bara lite tråkigt utan också opraktiskt, eftersom den inte visar var byggnaderna är belägna och gör det svårt att hitta, inte minst för utryckningsfordon, taxi och post, säger Kicki Näslund.

När vägen har fått ett namn kan adressen t.ex. bli Solskensgatan 123 istället för Simrishamn 2356 och kommer då också att följa lagen om hur en adress ska vara utformad.

Först ska alla gator och vägar som behöver ett namn hittas. Det kommer att bli många timmars kartstudier för projektledare Kicki Näslund, historiker från Uppsala, som har ett och ett halvt år på sig att, tillsammans med kommuninvånarna, hitta de bästa namnen:

- Hela projektet är en utmaning, men det är få som har så roligt på jobbet som jag har. Nu ser jag fram mot alla historier från trakten, kreativa idéer, härliga skolbesök, möten med byalagen och en störtflod av namnförslag.

Ett bra vägnamn ska fungera på många sätt

De nya namnen ska så långt som möjligt ha en historisk förankring, de finns ju där för alltid och berättar om bygden för kommande generationer.

När förslagen är framtagna är det också viktigt att alla som berörs, som ”blåljuspersonal” (alltså polis, ambulans och räddningstjänst), hemtjänsten, posten och kyrkan, får vara med och säga sitt. Ett bra vägnamn ska fungera på många sätt och för många inblandade.

- I höst kommer Lantmäteriet med en ny standard och handbok om belägenhetsadresser som vi kommer att följa. Det innebär att Simrishamns kommun blir en av de första att leva upp till det senaste regelverket, vilket känns väldigt bra, säger Kicki Näslund.

Från Ravlunda till Borrby händer mycket

Namngivningen startar i höst med början i Ravlunda och avslutas i Borrby ett år senare. På simrishamn.se kommer man kunna följa arbetet distriktsvis med information om traktens historia, när det ordnas möten och se vilka namn som kommit in. Här kan man också ge förslag, berätta minnen, tipsa om gamla namn eller bara tycka till i största allmänhet.

På Instagram finns ”VagvalSimrishamn” som berättar om aktiviteter runt om i kommunen, lägger ut historier, ger alla möjlighet att kommentera och det kommer att finnas en e-postadress dit man kan skicka bidrag, frågor och funderingar.

Biblioteket bjuder på en föreläsning och utställning och Österlens museum ordnar busstur och temakväll medan äldreboenden och aktivitetscenter kommer att sjuda av minnen och skrönor från trakten. Alla aktuella orter kommer också att kungöras i lokalpressen så att ingen ska missa chansen att delta.

För framtida forskning

- Det vi gör idag är historia om hundra år och det är därför viktigt att kunna se historien bakom tillkomsten av adresserna. Namnförslag och motiveringar från adressättningsarbetet kommer därför att sparas och alla handlingar som rör namnförslag blir en viktig dokumentation för framtidens namnforskare, berättar Kicki Näslund. Institutet för språk och folkminnen är intresserade att införliva projektet med sina omfattande ortnamnssamlingar.

 

Frågor från media besvaras av Kicki Näslund, projektledare för Vägval, 0414-81 92 58

2017-05-17