Nytt avtal på gång om sjötransporter i Simrishamn

Lantmännen väljer Simrishamns hamn för miljövänligare spannmålstransporter.

I fjol kontaktade Lantmännen Simrishamns kommuns hamnkontor för att diskutera möjligheterna att skeppa spannmålsprodukter från den kommersiella hamnen i Simrishamn.

- Sedan den första kontakten förra vintern har vi gemensamt värderat olika alternativ och nu föreligger ett förslag till avtal om samverkan kring sjötransporter, säger Fredrik von Segebaden, hamnchef på Simrishamns kommun. Vi är glada att kunna hjälpa lantbrukare på Österlen och tillfredsställa det lokala intresse som finns i lantbruksbranschen för samhällsnyttan med miljövänliga transporter. 

Sedan diskussionerna inleddes har parterna värderat olika alternativ för att ha möjlighet att realisera ett avtal med ett samarbete i ett längre perspektiv. Avtalet är nu i sitt slutskede och granskas av parternas jurister.

- Vi har från start uppfattat en seriös ton och hög professionalism från Lantmännen för att nå ett samarbete genom hela processen, säger Fredrik von Segebaden. Genom samarbetet blir hamnen viktig som en tillväxtmotor till näringen i vårt område, där fler kunder ser möjlighet att använda sjövägen för sina transporter. Tillväxt och utveckling för alla inblandade, såväl företag som hamn, inte minst underlag för investeringar i hamnen som underlättar logistiken och ökar hamnens funktion.

Avtalet uttrycker Lantmännens önskan att starta utlastningen via hamnen 2019–2020 och är uppdelat i två delar: ett driftavtal, som styr att hamnens tjänster för utlastning sker på ett säkert och professionellt sätt, och ett hyesavtal av hamnmagasin. Transporterna kommer att gå från Hammenhög till Östra terminalen i Simrishamn för att där lagras i ett magasin.

- Vi vill hela tiden utöka vår service och utveckling för flera företag eller andra intressenter, såväl av miljömässiga som ekonomiska skäl, säger Fredrik von Segebaden.  Hamnen är stor nog att utnyttjas av fler parter i framtiden liksom att ett ökat miljötänk kommer att öka intresset för sjötransporter.

Samarbetet kommer att ta bort en del av lastbilstransporterna vägarna och båda parter ser detta som ett hållbart alternativ för framtidens miljöpåverkan. Teoretiskt sett ersätter en lastbåt ungefär 80 lastbilar.

- Lantmännens satsning i Hammenhög och Simrishamn är mycket positiva och kommer att befästa Lantmännens och kommunens miljöprofil, säger Carl-Göran Svensson, ordförande (C) i samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun. För båda parter är detta viktiga delar i vårt samarbete och för miljön. Miljötänk är framtiden för oss alla, inte minst Moder Jord.

Frågor från media besvaras av Fredrik von Segebaden, hamnchef, Simrishamns kommun, 0414-81 92 03.

2018-03-10