Avfall och återvinning

Österlens Kommunala Renhållnings AB, Ökrab, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma bolag som har som uppgift att samordna avfallshanteringen, sophämtning etc. i de båda kommunerna. Bolaget bildades 1973 och har sitt kontor på Måsalycke avfallsanläggning, 2 km söder om S:t Olof. Ansvarar för samordning, debitering och administration av hushållens avfalls- och återvinningsfrågor inom Simrishamns och Tomelilla kommuner. Läs mer här.

Simrishamns och Tomelilla kommuner ingår, tillsammans med 12 andra skånska kommuner, i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav. Måsalycke avfallsanläggning samt återvinningscentralerna i Måsalycke, Simrishamn och Tomelilla drivs också sedan 2004 av Sysav. Information om Sysav och alla anläggningarna finns på Sysavs hemsida.

 Minska avfallet

En viktig del för att förbättra mijlön i samhälllet är att minska på vårt avfall. Vill du ha tips och idéer på hur du som privatperson kan tänka kring detta och lära dig mer om sopsortering har vårt gemensama avfallsbolag ÖKRAB mer information.