Badvattenkvalitet och algblomning

Vattenkvaliteten vid Simrishamns kommuns offentliga badplatser är generellt sett mycket god. Provtagning av badvattnet sker 4 gånger per säsong (21/6-20/8) och resultaten redovisas på Hav- och Vattenmyndighetens hemsida Badplatsen.

Här kan du också läsa allmänna råd om badvatten.

Algblomning

Algblomning innebär kraftig tillväxt av blågrönalger. Detta inträffar i första hand under juli och augusti, när vattnet värmts upp till +15 grader C eller mer.

Blågrönalgerna har små gasblåsor som gör att de kan flyta upp till ytan. Där kan de samlas i sådana mängder att vattnet får en intensivt gulgrön färg och blir mer eller mindre ogenomskinligt. Varmt och lugnt sommarväder gynnar blomning av blågrönalger, medan blåst oftast får blomningarna att brytas upp och försvinna. Svag till måttlig pålandsvind kan dock orsaka kraftiga ansamlingar av blågrönalger längs stränderna.

Aktuell information om algsituationen hittar du på SMHI

Undvik bad

Vissa algblomningar, särskilt under sommaren, består av arter som kan producera gifter, vilket kan innebära hälsorisker för både människor och djur. Det är säkrast att undvika att bada i algbemängt vatten och även under en tid efter det att algblomningen försvunnit om vädret är/har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt.

Skyddade vikar och strandområden med vassruggar är exempel på ställen man bör undvika en tid även sedan blomningen upphört. Normalt försvinner visserligen alggifterna när algerna försvinner, men i enstaka fall kan de finnas kvar i vattnet i upp till en månad efter en blomning.

Detta kan dock bara inträffa under mycket lugna väderförhållanden och i miljöer som inte är utsatta för vågor och strömmar. Sök under sådana förhållanden hellre upp badställen vid mer öppna stränder med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på blomning. Välj helst, om det är möjligt, sådana platser där blomning över huvud taget inte förekommit nyligen.

Att titta räcker inte

Det går inte att avgöra genom att titta på vattnet huruvida en algblomning kan ge upphov till hudirritationer eller andra besvär. För att vara på den säkra sidan bör man därför låta bli att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger.

Magproblem kan uppstå

Efter bad i algbemängt vatten kan även människor drabbas av besvär. Det är ofta fråga om hudirritation eller ögonbesvär, men har man fått i sig alggifter genom att svälja vatten kan man också råka ut för mag/tarmproblem med illamående, kräkningar och diarré. Magsjukan brukar i så fall börja några timmar efter badet och vara i något eller några dygn.

Även sedan magsymptomen försvunnit kan man känna sig lite dålig ytterligare någon dag. I allmänhet måste man svälja ganska stora mängder algbemängt vatten för att få magproblem.

(Källa: Badplatsen.se)

För att få aktuell information om algblomning besök SMHI.

Läs mer om algblomningar på Informationscentralen för Egentliga Östersjön eller Länsstyrelsen i Skåne län.