Miljöbokslut

Flygande plastSimrishamns kommuns stora tillgång är dess kust och hav. De prioriterade miljömålen har därför inriktats på dessa värden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har som följd därav ansett att kommunens miljömålsarbete bör starta med följande fem lokala miljömål:

  

1. Begränsad klimatpåverkan.

4. Giftfri miljö.

7. Ingen övergödning.

10. Hav i balans och levande kust och skärgård.

11. Myllrande våtmarker.

Dessa fem miljömål antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2009. En sammanfattning av de antagna miljömålen och åtgärderna hittar du här.

Kommunens förvaltningar har sedan 2010 redovisat sina resultat i arbetet med de lokala miljömålen. Miljöbokslutet för 2011 kan du läsa här.