Kommunala bolag

Nedan finner du information om de kommunala bolag som Simrishamns kommun är ägare eller delägare till.

Simrishamns Bostäder AB

Bruksgatan 1
272 36 Simrishamn
Telefon 0414-81 96 30

Simrishamns Bostäder AB har till syfte att främja bostadsförsörjningen i Simrishamns kommun. Bolaget har hyresbostäder i flerbostadshus och radhus i Simrishamn, men också i Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik och S:t Olof. Totalt förvaltar bolaget ca 1 400 bostäder varav 300 är servicebostäder och ca 50 är trygghetsbostäder för äldre. Mer information finns på bolagets hemsida: www.simrishamnsbostader.se

Simrishamns Industrifastigheter, SIFAB

Bruksgatan 1
272 36 Simrishamn
Telefon 0414-81 96 30

Simrishamns Industrifastigheter AB bygger, förvaltar och hyr ut kommersiella fastigheter. Bolaget kan köpa och sälja byggnader avsedda för detta ändamål. SIFAB medverkar också till att främja näringslivet i Simrishamns kommun. Mer information finns på webbsidan.

Österlens Kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB

Måsalycke Avfallsanläggning
277 45 S:t Olof
Telefon 0414-285 70

Österlens Kommunala Renhållnings AB bedriver insamling och transport av avfall från Simrishamns och Tomelilla kommuner. Bolaget ägs till hälften vardera av de båda kommunerna.

Mer information finns på bolagets hemsida: www.okrab.se

Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV

Postadress: Box 50344
202 13 Malmö
Besöksadress: Spillepengsgatan 13
Telefon 040-635 18 00
Telefax 040-635 18 10

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och verksamheter i södra Skåne. Företaget ägs av 14 kommuner i Sydskåne med 635 000 invånare och har cirka 6 000 företag som kunder.

Simrishamns kommun äger 1,95% av aktierna i bolaget.

Mer information hittar du på Sysavs hemsida www.sysav.se

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Adelgatan 21
211 22 Malmö
Telefon 040-699 25 26, 040-699 25 28

Kommunassurans Syd Försäkrings AB bedriver försäkringsrörelse och ägs av 30 kommuner i Skåne. Bolaget tecknar endast försäkringsskydd för de delägande kommunerna och för deras kommunala bolag.