God man

God man är en person som förordnas av tingsrätten på förslag av överförmyndaren. Gode mannen ska hjälpa och bistå sin huvudman (den person som har en god man förordnad) att bevaka hans rätt, förvalta hans egendom och/eller sörja för hans person.

Vem kan bli god man?

När det finns anhöriga, går ofta någon av dem in och hjälper huvudmannen på bästa sätt, vilket naturligtvis är det bästa om relationerna är bra.

Personal inom sektorn som ger äldrevård och omsorg kan vara särskilt lämpad att åta sig detta förtroendeuppdrag eftersom man i sin profession ser vilka behov människor får när de blir gamla eller beroende av andra. Däremot är de flesta överens om det olämpliga i att vara god man åt den man vårdar.

Vad krävs av en god man?

Uppdraget kräver ingen speciell utbildning utan den gode mannens "sunda förnuft" blir avgörande. I föräldrabalken står att en god man ska vara känd för att vara rättrådig, erfaren och för uppgiften lämplig person. Sekretess/tystnadsplikt.

Överförmyndaren har i sin tur till uppgift att granska de gode männens uppdrag sköts. Överförmyndaren ska hjälpa och stödja både huvudman och god man.

Hur går det till att få en god man?

Du kan ansöka om god man själv. Du kan få hjälp med att ansöka av anhöriga, socialförvaltningen eller av överförmyndaren i din kommun.

Ansökan skall vara skriftlig. Den kan skrivas på vilket papper som helst. Vill du ha en färdig blankett kan du hämta den här (pdf 11 Kb).

Vad händer efter ansökan?

Om du vill kan en anhörig eller någon annan du känner bli din gode man. Om du inte själv har något förslag på god man föreslår överförmyndaren en god man. Sedan får du träffa den gode mannen och godkänna honom eller henne om ni passar varandra.

Överförmyndaren skriver sedan till Tingsrätten i Ystad för att de ska bestämma

Vill du bli god man?

Det finns för närvarande ett stort behov av fler gode män och förvaltare. Känner Du att Du skulle vilja ställa upp och hjälpa ytterligare någon person, eller vet Du någon annan som kan vara intresserad av uppdrag som god man eller förvaltare? Kontaktuppgifter finns till höger.