Ansökan

 

Om du behöver någon form av stöd eller hjälp för att klara vardagen kan du kontakta Handläggarenheten. Se telefonnummer i rutan till höger. Du kan också be någon annan i din närhet att kontakta oss.

besök av handläggareOmsorgshandläggaren Sofia Spetz besöker John Evert Svensson

Din ansökan kan göras skriftlig eller muntlig. Du kan ansöka om allt från städhjälp, trygghetslarm till att få hjälp att duscha med mera.

Olika former av hjälp i hemmet.

Om du inte anser att du klarar dig med den hjälp som du får i ditt hem, kan du ansöka om särskilt boende.

Du som anhörigvårdare kan också kontakta oss om du behöver bli avlastad. Kanske kan vi hjälpa dig och den du stödjer på något sätt.

Vad händer efter jag ansökt?

Hur lång tid tar det?

Det finns olika riktlinjer för hur lång tid det maximalt får ta för handläggaren att fatta ett beslut. Ofta går det snabbare men ibland krävs det denna tid för att du ska ges ett rättssäkert beslut.