Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till stöd och hjälp i vardagen. Vilket stöd och vilken hjälp du kan få beror på dina individuella behov. Inom Simrishamns kommun finns olika slags stöd och service.

Höstfärger i naturen

Förr talades det om handikapp. Idag säger vi funktionsnedsättning. Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning kan innebära för en person i relation till omgivningen.

Funktionsnedsättningar kan vara medfödda eller förvärvade, synliga eller osynliga. Exempel på medfödda funktionsnedsättningar är utvecklingsstörning, cerebral pares, Downs syndrom och autism. Förvärvade funktionsnedsättningar kan uppstå på grund av olyckor eller sjukdomar. Exempel på osynliga funktionsnedsättningar är psykiska funktionsnedsättningar, allergier och hörselnedsättningar.