Vad händer efter jag ansökt?

Besök

När handläggarenheten har fått din ansökan kontaktar omsorgshandläggaren dig för att boka tid för hembesök. Närstående får gärna vara med vid besöket. Tillsammans går ni igenom vad det är du klarar av på egen hand och vad det är du behöver hjälp med och varför.

Dokumentation

Omsorgshandläggaren skriver ner det som kommer fram och skriver ett så kallat beslutsunderlag. Ibland behöver vi inhämta information från till exempel läkare, undersköterska - alltid med ditt medgivande. Handläggaren fattar ett beslut som antingen är ett bifall - det vill säga att du får den hjälp som du ansökt om, eller ett avslag - det vill säga att du inte får den hjälp som du ansökt om. Du får alltid ett skriftligt beslut där det tydligt ska framgå vilken hjälp som du har rätt till. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet.

Beställning

Om du blivit beviljad hjälp så skickas en beställning till chefen för den enhet som ska hjälpa idg. I beställningen finns den information om dig som de behöver för att kunna hjälpa dig. Personalen kontaktar dig för att ni ska komma överens om när de ska påbörja din hjälp. Tillsammans ska ni planera den hjälp som du behöver genom att upprätta en så kallad genomförandeplan. Här kan ni komma överens om hur och när du ska få din hjälp.

Uppföljning

Om ditt behov förändras kan du när som helst ansöka igen. Någon av omsorgshandläggarna genomför årligen en uppföljning på den hjälp som du får. Vi frågar också om du är nöjd med din hjälp eller inte. Uppföljningen sker genom att vi besöker dig eller att vi ringer till dig.