Vuxna med funktionshinder

Vuxna med funktionshinder och deras närstående kan ibland behöva stöd och hjälp i vardagen.

Det kan utgå stöd från Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller Socialtjänstlagen (SoL). På följande sidor kan du läsa framförallt om stöd som utgår från LSS.
Det finns flera instanser i samhället som har ansvar för att du som vuxen med funktionsnedsättningar får det du behöver. Till höger hittar du en del länkar som kan underlätta.
Du kontaktar en omsorgshandläggare för att ansöka om hjälp.
Insatserna är kostnadsfria.

Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Grunden för alla insatser är respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.