Anpassad arbetsplats

För de personer som har beviljats insatsen Daglig verksamhet enligt LSS finns även möjlighet att förlägga sysselsättningen ute på vanliga arbetsplatser.

Syftet är alltid att erbjuda deltagaren meningsfull sysselsättning och denna möjlighet är ett komplement till de befintliga arbetsplatserna i kommunens dagverksamhet.

Individintegrerade arbetsplatser inom ramen för daglig verksamhet

På en individintegrerad arbetsplats praktiserar deltagaren tillsammans med den ordinarie personalen på arbetsplatsen. Något särskilt stöd från personal inom ordinarie dagverksamhet finns sällan. Typen av arbetsplats och arbetsuppgifter varierar och är alltid individuellt utformad när det gäller omfattning, innehåll och arbetstakt. Att arbeta/praktisera på en individintegrerad arbetsplats ställer vissa krav på deltagaren. De grundläggande kraven är att deltagaren är motiverad, kan arbeta med en viss grad av självständighet samt klarar av att sköta tider och kontakter. På arbetsplatsen har deltagaren en eller flera handledare som hjälper till och stöttar. Arbetskonsulenten stöttar både deltagare och personal på arbetsplatsen samt har kontinuerliga uppföljningar på plats. Arbetskonsulenten samordnar även kontakter med andra intressenter, t ex arbetsförmedlingen, skolan och försäkringskassan. Under arbetstid är deltagaren försäkrad och får en närvarobaserad habiliteringsersättning från kommunen.

Vad är Arbetskonsulentens uppdrag?

Syftet med Arbetskonsulentens arbete är att öka möjligheten att hitta meningsfulla och stimulerande arbetsplatser och arbetsuppgifter för personer med lindrig utvecklingsstörning eller högfungerande autism/Aspergers syndrom. Ambitionen är att placeringarna ska vara väl anpassade efter den enskildes önskemål, behov, intressen och förutsättningar. I arbetet ingår även att verka för att skapa nätverk inom det lokala näringslivet, samverka med övriga myndigheter och intressenter samt underlätta kunskapsutbyte över kommungränserna mellan Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn.

Är du intresserad av en individintegrerad arbetsplats ute på något företag? Vänd sig till LSS-handläggaren eller Arbetskonsulenten för mer information.

Företagare

Vill du ta emot en praktikant från oss?
Se presentationen (PDF-fil)

Kontaktuppgifter:
Monika Larsson
Arbetskonsulent
Telefon 0414-81 92 49
monika.larsson@simrishamn.se