SICA

Industriell verksamhet där man utför olika legoarbeten och där verksamheten är integrerad i befintlig industri.

Daglig verksamhet - SICA

SIKA