Korttidslägenheter

Denna insats erbjuds i form av korridorboende som omfattar tre rum. Du erbjuds träning utefter ditt beslut från omsorgshandläggaren.

Vi erbjuder en strukturerad vistelse där det finns möjlighet till individuella dagschema enligt metoder som utformas efter dina behov och önskemål.