Stöd och hjälp

Individ- och familjeomsorgen i Simrishamns kommun är en viktig del av socialtjänsten. Vi arbetar både förebyggande och med att stödja och hjälpa dem som råkat i svåra situationer av olika slag.

36. Tobisviksbadet, Claes Lowdahl. 066

De flesta av oss kommer någon gång i livet att behöva söka hjälp av olika anledningar. Det kan handla om något så enkelt som ett anonymt telefonsamtal till en medmänniska när något känns svårt, om att hitta en trygg och förtroendeingivande samtalspartner under en längre tid eller om att få handfasta råd och tips när pengarna inte vill räcka till.

Arbetar för individen

Med en tydlig organisation med kompetent personal inom varje område står Individ- och familjeomsorgen beredd att hjälpa dig som individ på bästa sätt. Tveka aldrig att ta kontakt med oss! Vi finns till för dig.

Målen för individ- och familjeomsorgen i Simrishamns kommun är att:

  • verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden,
  • minska beroendet av alkohol och droger,
  • tillförsäkra människor med otillräcklig inkomst en skälig levnadsnivå och att
  • arbeta för att människor blir självförsörjande.