Anhörigstöd

Du vet väl om att du har rätt att få stöd från kommunen om du vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.

Stödet är inte kopplat till en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning

Det kan handla om anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem, till personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller vuxna barn till äldre som behöver hjälp.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens anhörigkonsulent för information, råd och stöd. Kontaktuppgifter finns här till höger.

Anhörigkonsulentens arbete är bland annat att synliggöra de anhörigas situation och förbättra de anhörigas livskvalitet och förebygga utbrändhet.

Anhörigstödet samarbetar också med frivilligorganisationer, handikapp- och pensionärsföreningar, samfund med flera.

Broschyr anhörigstöd (PDF-fil)