Frivillig verksamhet

Vill du göra en insats för en medmänniska ?

Om du vill bli frivilligarbetare eller har några frågor om verksamheten, är du välkommen att kontakta konsulenten för frivilligverksamhet. Kontaktuppgifter finns till höger.

Vad kan det innebära?

Som frivilligarbetare kan du besöka någon i deras hem, prata en stund, dricka en kopp kaffe, promenera, vara sällskap till vårdcentral/sjukhus, läkare eller tandläkare, vara sällskap till apotek, frisör, fotvård, kyrka eller bibliotek. Kom gärna med idéer! Allt bygger på frivillighet. Vissa har möjlighet att göra en insats varje vecka, andra en gång i månaden. Du bestämmer själv! Varje insats är lika värdefull!

Du är försäkrad och får information

Du är olycksfall- och ansvarsförsäkrad. För att du som frivillig arbetare skall ha en grund att stå på erbjuds du en introduktion.

Tysthetslöfte

Du får skriva på en tystnadsförsäkran med löfte att inte yppa något som rör den enskildes situation till andra.

Inte ersätta personal

Du ska inte utföra arbete som ska utföras av kommunens personal, avseende vård och omsorg.

Syfte

Din insats är att skapa mervärde där syftet är att höja livskvaliteten för någon annan människa. Du ska känna att du bidrar med något extra, att du sätter guldkant på någons tillvaro.

Varmt välkommen som frivilligarbetare inom socialförvaltningens anhörigstöd i Simrishamns kommun.

Hos oss är du viktig!