Barn, ungdom och familj

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Det omfattar alla barn i åldern 0-18 år i vissa fall ungdomar upp t o m 20 år.

Vi ska erbjuda barn och föräldrar skydd och stöd i olika situationer. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. Vi erbjuder bland annat föräldrautbildning, information och rådgivning i grupp eller enskilt.

Särskilt ansvar ligger på barn- och familjeenheten att, i nära samarbete med familjen, se till att barn och ungdomar som inte har det bra får det stöd och det skydd de kan behöva.

Även familjerättsliga frågor, t ex faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoption ligger inom vårt ansvarsområde.

Vi försöker erbjuda en tid för första kontakt inom två veckor.

Enheten är uppdelad i tre grupper:
Barn- och familjegruppen vänder sig till åldersgruppen 0 till och med 12 år.
KAK-huset arbetar med öppenvård i åldersgruppen 0 till och med 12 år.
Ungdomsgruppen vänder sig till åldersgruppen 13 till och med 20 år.

Idag arbetar tio socialsekreterare, två familjepedagoger samt två behandlingsassistenter i enheten.