Adoption

Vid adoption av utländskt barn ska medgivande sökas hos socialnämnden.

Till grund för medgivandet ligger en hemutredning. Medgivandet gäller två år och måste därefter förnyas. Då sökande utsetts som föräldrar till ett visst barn ska samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta inhämtas från socialnämnden.

Då barnet anlänt till familjen ska föräldern/föräldrarna ansöka om adoption. Tingsrätten begär ibland utredning från socialnämnden. Detsamma gäller vid svensk adoption.

Vill du veta mer?

Ring till Barn- och familjegruppen, telefon 0414-81 94 00.

Du kan också besöka MIA:s webbtjänst, www.mia.eu. MIA har det övergripande ansvaret för adoptioner från andra länder.